Szanowna Pani, Szanowny Panie

Od kilkunastu lat na świecie, głównie w Europie i Ameryce, obserwowane są podwyższone straty rodzin pszczelich.  Ich przyczyny nadal nie są w pełni wyjaśnione, mają złożony charakter i mogą być różne w poszczególnych latach i regionach. W 2008 r. specjaliści z Europy i Stanów Zjednoczonych, specjalizujący się w pszczołach miodnych, utworzyli sieć "COLOSS", zdając sobie sprawę z tego, że wspólne działania ukierunkowane na wyjaśnienie tego zjawiska będą znacznie bardziej efektywne. Obecnie w tej sieci (w różnych grupach roboczych) współpracuje ponad 1000 naukowców.

Grupa robocza zajmująca się monitoringiem strat rodzin pszczelich opracowała znormalizowany kwestionariusz COLOSS w celu analizy wysokości strat w poszczególnych latach, identyfikacji okoliczności prowadzących do wzrostu rozmiaru strat oraz opracowania dla pszczelarzy strategii działań zapobiegawczych. Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankiety na rok 2018, który zamieszczamy poniżej. Uzyskane odpowiedzi pomogą nam oszacować starty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach oraz określić, w jakim stopniu różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, przewożenie rodzin na pożytki, itd.), mogły wpłynąć na wysokość tych strat.

Polscy pszczelarze od początku uczestniczą rokrocznie w takim badaniu. Wyniki uzyskane w  ostatnim roku będą opublikowane w 6 numerze tegorocznego „Pszczelarstwa”.  W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym,  nie wysyłamy kwestionariusza ankiety pocztą, natomiast po raz drugi bierzemy udział w internetowym monitoringu,  który prowadzony jest już w 23 krajach. Nie prosimy o podawanie dokładnego adresu, jednakże podanie przez Państwa nr ID z ubiegłych lat lub pseudonimu wymyślonego dla tego badania, (który mógłby być użyty w latach następnych) umożliwi nam pełniejszą analizę danych zebranych w okresie dłuższym niż rok.

Prosimy o uważne przeczytanie pytań i odpowiedź na możliwie największa ich liczbę.

Proszę zwrócić uwagę na to, że konieczna jest odpowiedź na pytania oznaczone *.

Polska wersja ankiety jest dostosowana do naszych warunków dlatego niektóre pytania z wersji angielskiej zostały w niej pominięte.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za Państwa udział w badaniu. Wśród osób, które podadzą w ankiecie dane kontaktowe rozlosujemy 15 egzemplarzy będącego w druku "Atlasu chorób pszczół najbardziej istotnych dla polskich pszczelarzy" (PWRiL).

W celu ochrony Państwa prywatności Państwa dane osobowe zastaną zakodowane i nie będą udostępniane osobom trzecim

Ten internetowy kwestionariusz będzie zamknięty 20 czerwca. 

 

 

Dziękuję bardzo za współpracę

Grażyna Topolska

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych

KPiDW, WMW, SGGW

grazyna_topolska@sggw.pl

 

Ankieta składa się z 29 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Zimowe straty

1

Dane pszczelarza

2

W jakim województwie ma Pana/i swoją główną pasiekę?

3

Proszę podać nazwę miasta/wsi w pobliżu Pana/i głównej pasieki.

4

Proszę podać kod pocztowy miejsca postoju głównej pasieki (lub kod pocztowy w pobliżu)

5

Ile pasiek Pan/i posiada?

7

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i przed zimą 2017-2018 (tzn. zostało zazimowanych)?

 

Za rodzinę produkcyjną proszę uważać taką, w której jest matka bez widocznych wad , a rodzina jest wystarczająco silna, aby zapewnić zbiór miodu (nie uwzględniać odkładów czy rodzin rezerwowych). Dotyczy to także następnych pytań.

8

Ile z tych zazimowanych rodzin...

0
 

W tych pytaniach chodzi nam o liczbę utraconych rodzin. Jeżeli nie było takich rodzin proszę odpowiedzieć 0.

Łączna liczba utraconych rodzin zostanie wyliczona automatycznie.

10 Wynik
Zazimowane rodziny  = 100%
Utracone z powodu problemu z matką  0 NAN%
Utracone powodu naturalnych zagrożeń 0 NAN%
Utracone ponieważ zamarły lub "zniknęły" 0 NAN%
Całkowita strata 0 NAN%


Zazimowano rodzin, 0 utracono ponieważ zamarły lub zniknęły (=NAN%), 0 utracono z powodu problemu z matką (=NAN%) i 0 i utracono z powodu naturalnych zagrożeń (=NAN%).

W sumie daje to całkowitą stratę w pasiece w wysokości NAN%.

 

11

Ile  z tych zamarłych rodzin

 W tych pytaniach chodzi nam o liczbę utraconych rodzin. Jeżeli nie było takich rodzin proszę odpowiedzieć 0.
13

Ile z zazimowanych rodzin  było wiosną 2018 słabych, choć matka nie wykazywała problemów?

14

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i wiosną 2017 (zeszły rok)?

15

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i wiosną 2018?

16

Ile z zazimowanych rodzin miało w 2017 r. nowe matki (matki unasienione w 2017 r.)?

17

W porównaniu do sytuacji występującej zwykle w pasiece problem z matkami obserwowany w   2017 r. rodzinach był...

 

Większy
Normalny
Mniejszy
Nie wiem
Brak odpowiedzi
18

Rodziny z nowymi matkami w porównaniu do rodzin, w których były obecne stare matki przezimowały...

Lepiej
Tak samo
Gorzej
Nie wiem/ Nie dotyczy
Brak odpowiedzi
19

Ile z rodzin, które przeżyły miało po zimie znacznie powalane kałem wnętrze ula?

20

Czy transportował Pan/i rodziny na pożytki w celu produkcji miodu lub świadczenia usług zapylania przynajmniej raz w sezonie 2017?  

  Tak Nie wiem Nie
Tak
Nie wiem
Nie
21

Proszę podać czy stosowano w pasiece...

  Tak Nie wiem Nie Brak odpowiedzi

a) Osiatkowane dennice w ulach zimą

Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi

b) Ocieplane ule zimą (uwzględniając też  ule o podwójnych ścianach)

Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
c) Plastikowe ule (z syntetycznych materiałów)
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
d) Certyfikowane ekologiczne pszczelarstwo
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi

e) Matki pszczele wyhodowane  z linii wykazujących "odporność" na warrozę

Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
f) Plastry gniazdowe o małych komórkach (5,1 mm lub mniej)
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
g) Plastry naturalne (bez węzy)
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
h)  Nabywanie wosku/węzy ze żródeł zewnętrznych
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
i) Węzę inną niż z wosku
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
22

Średnio, jaki procent plastrów gniazdowych wymienił/a Pan/i w rodzinie na węzę w 2017 r.? 

0%
1-30%
31-50%
więcej niż 50%
Brak odpowiedzi
23

Czy wymienione rośliny stanowiły w 2017 r. istotny pożytek dla większości Pańskich rodzin?

  Tak Nie wiem Nie Brak odpowiedzi
a) Sady
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
b) Rzepak
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
c) Kukurydza
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
d) Słonecznik
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
e) Wrzos
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
f) Jesienne pożytki nektarowe lub spadziowe
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
24

Czy w okresie kwiecień 2017 - kwiecień 2018 badał/a Pani stopień porażenia warrozą w swoich rodzinach?

  Tak Nie wiem Nie
Tak
Nie wiem
Nie
25

Czy w okresie kwiecień 2017 - kwiecień 2018 zwalczał/a Pan/i warrozę  w swoich rodzinach pszczelich? 

  Tak Nie wiem Nie
Tak
Nie wiem
Nie
26

Proszę zaznaczyć w jakich miesiącach (w okresie kwiecień 2017 - kwiecień 2018) monitorował/a Pan/i stopień porażenia rodzin warrozą  a TAKŻE KIEDY ROZPOCZĄŁ/ĘŁA stosowanie konkretnej metody zwalczania warrozy w rodzinach produkcyjnych. 

  Kw. 17 Maj 17 Czerw. 17 Lip. 17 Sier. 17 Wrz. 17 Paź. 17 List. 17 Grud.17 Sty. 18 Luty 18 Mar. 18 Kw. 18
Monitorowanie stopnia porażenia warrozą (np. badanie naturalnego osypu roztoczy)
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Usuwanie czerwiu trutowego
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Hipertermia (traktowanie pszczół/czerwiu podwyższoną temperaturą)
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Inne metody biotechniczne (np. plastry pułapki, całkowite usuwanie czerwiu, izolowanie matki)
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Krótkoterminowe stosowanie kw. mrówkowego (do 3 dni)
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Długoterminowe stosowanie kw. mrówkowego 
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Kwas szczawiowy - nakrapianie
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Kwas szczawiowy - sublimacja/odparowywanie
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Kwas szczawiowy w preparatach złozonych (BeeVital HiveClean / Bienenwohl, Varromed)
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Tymol (np.  Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Flumetryna (np. Bayvarol, Polyvar)
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Amitraz  w paskach ( np. Biowar,)
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Amitraz do odymiania (np Apiwarol)
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Inny produkt chemiczny
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
Inna metoda
Kw. 17
Maj 17
Czerw. 17
Lip. 17
Sier. 17
Wrz. 17
Paź. 17
List. 17
Grud.17
Sty. 18
Luty 18
Mar. 18
Kw. 18
 

Jeżeli ta sama metoda stosowana była dłużej niż jeden miesiąc prosze podać tylko pierwszy miesiąc.

 

27

Jeżeli stosowano Amitraz w paskach to ile pasków na ul wprowadzono i jak długo w ulu pozostawały?

28

Jeżeli stosowano Amitraz w tabletkach do odymiania to ile razy i w jakich odstępach przeprowadzano odymianie?

29

Jeżeli w pasiece w sezonie 2017 wystąpiły objawy nasuwające podejrzenie ostrego zatrucia pszczół (nagłe pojawienie sie przed wylotkami większości uli dużej liczby martwych lub porażonych pszczół) to w jakim to było miesiącu/miesiącach?

30

Czy wyraża Pan/i zgodę na to, abyśmy skontaktowali się z Panem/nią w razie konieczności zadania ewentualnych dodatkowych pytań odnośnie zimowli?

32

W tym miejscu jest możliwość zamieszczenia dodatkowych uwag.