Spoštovani čebelar/čebelarka

Pred vami je vprašalnik v zvezi s preživetjem vaših čebeljih družin in vašim čebelarjenjem. Vprašalnik je namenjen zbiranju podatkov v okviru mednarodnega projekta 'Coloss', zato podoben vprašalnik izpolnjujejo čebelarji v številnih Evropskih državah. Vabimo vas, da se pridružite raziskavi in izpolnite anketni vprašalnik. Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Dodatne informacije:

Aleš Gregorc (Ales.Gregorc@kis.si)
Mitja Nakrst (mitja.nakrst@gmail.com)
Metka Pislak Ocepek (Metka.PislakOcepek)

Winterlosses

1

Vaše ime in priimek (če želite) 

2

Regija v Sloveniji, kjer imate stojišče s čebelami: Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov

 

3

Napišite lokacijo (mesto/vas) vašega osrednjega čebelnjaka (če imate več stojišč):

4

Poštna številka kraja tega čebelnjaka: 

V to polje lahko vpisujete samo številke

5

Koliko čebelnjakov (stojišč) imate?

7

Koliko gospodarskih družin ste imeli pred zimo 2017-2018?

 

 

Navedite samo gospodarske družine; ne navajajte narejencev ali rezervnih družin.

8

Koliko od jeseni 2017 zazimljenih družin je bilo spomladi 2018: 

 

0
 

Število propadlih družin v zimi 2017/2018

(če ni bilo odmrlih družin, napišite '0' )

10 Results:
Izzimljeno št. družin  = 100%
- še živih, a nerešljiv je bil problem z   matico? (0 ali več) 0 NAN%
- mrtvih zaradi naravne nesreče: zadušitev (sneg), poplave, medved, kraja...? (0 ali več)  0 NAN%
- skupaj mrtvih družin (brez zgornjih kategorij)? (0 ali več) 0 NAN%
Total winter losses 0 NAN%


So you have wintered colonies, 0 are dead (=NAN%), 0 have queen problems (=NAN%) and 0 are lost due to natural disaster (=NAN%).

This gives an overall loss rate for your operation of NAN%.

 

11

Koliko od odmrtih družin; ali praznih panjev spomladi 2018...

0
 

V kolikor ni bilo mrtvih družin napišite “0”

13

Koliko izzimljenih družin spomladi 2018 je bilo šibkih, toda z matico?

 

14

Koliko gospodarskih družin ste imeli spomladi 2017 (lani)? 

 

15

Koliko gospodarskih družin ste imeli spomladi 2018 (letos)? 

16

Koliko matic v izzimljenih družinah spomladi 2018 je imelo v letu 2017 nove – mlade matice ?

 

17

V kakšnem obsegu ste imeli v družinah v letu 2017 težave z maticami, glede na vaše običajne izkušnje? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov

 

 

Več
Običajno
Manj
Ne vem 
Brez odgovora
18

Ali so vaše čebelje družine z mladimi maticami preživele zimo bolje kot družine s starimi maticami? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov

 

 

Bolje 
Ni razlike 
Slabše 
Ne vem / neodločen 
Brez odgovora
19

V koliko preživelih družinah ste opazili veliko iztrebkov čebel znotraj panjev?

20

Ali ste v letu 2017 vsaj enkrat prevažali čebelje družine na pašo ali za opraševanje? 

 

  Da Neodločen Ne
Da
Neodločen
Ne
21 Vprašanje se nanaša na prakso v vašem čebelarstvu: 
  Da Neodločen Ne Brez odgovora
a) V podnica panja je odprta - mreža preko zime
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
b) Izolirani, dobro zaščiteni panji preko zime (vključno z dvojno steno panjev)
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
c) Panji so izdelani iz sintetičnih materialov (stirodur) 
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
d) Certificirano organsko čebelarjenje
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
e) Matice vzrejene iz proti varojam odpornih/tolerantnihlinij čebel 
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
f) Mala velikost satnih celic (5.1 mm ali manj)
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
g) Satje brez satnih osnov
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
h) Nakup voska izven domačega čebelarstva 
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
i) Umetne (plastične) satne osnove v plodišču 
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
22

Kakšen odstotek satja ste v letu 2017 zamenjali s satnimi osnovami?

 

0%
1-30%
31-50%
več kot 50%
Brez odgovora
23

Ali ste opazili čebele s poškodovanimi/deformiranimi krili (v poletnem obdobju)?

Nikakor ne 
V omejenem obsegu 
V večji meri (obsegu) 
Ne vem 
Brez odgovora
24

Ali je večina vaših družin v letu 2017 imela pomembno pašo na:

 

  Da Neodločen Ne Brez odgovora
a) Sadovnjak
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
b) Oljna ogrščica 
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
c) Koruza
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
d) Sončnica 
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
e) Jesenska resa
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
f) Jesenska paša (zlata rozga...)
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
25

Koliko kg sladkorja (suhe snovi če je bil sirup) ste porabili za krmljenje povprečne gospodarske družine?

26

Ali ste v obdobju med aprilom 2017 in aprilom 2018 ugotavljali napadenost družin z varojami (naravni odpad, test s sladkorjem, itd...)? 

 

  Da Neodločen Ne
Da
Neodločen
Ne
27

Ali čebelaritie v območju kjer varoje pri čebelah še niso bile ugotovljene?

  Da Neodločen Ne Brez odgovora
Da
Neodločen
Ne
Brez odgovora
28

Ali ste v obdobju med aprilom 2017 in aprilom 2018 v družinah zatirali varoje?

 

  Da Neodločen Ne
Da
Neodločen
Ne
29

Navedite mesec in leto ko ste začeli z ugotavljanjem napadenosti in/ali z zatiranjem varoj v vaših čebeljih družinah. V tabeli so navedena zdravila ali način dajanja zdravila.

 

  Apr 17 Maj 17 Junij 17 Julij 17 Avg 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18
Ugotavljanje napadenosti družin (npr. štetje odpada varoj)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Izrezovanje trotovinel
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Pregrevanje (toplotna obdelava zalege /čebel)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Druge biotehnološke metode (n.pr.: lovilni sat, odstranitev celotne zalege, zapora matice v kletko)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Mravljinčna kislina – šok terapija
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Mravljinčna kislina – dolgotrajno izhlapevanje (Maqs) 
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Mlečna kislina
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Oksalna kislina – kapanje
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Oksalna kislina – sublimacija
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
OK - komercialni produkti (Bienenwohl/Varromed)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Timol (Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Tau-fluvalinate (Apistan)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Flumethrin (Bayvarol)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Amitraz (trakovi Apivar)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Amitraz (dimljenje/aerosol;Varidol)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Kumafos (Perizin)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Coumaphos (trakovi Checkmite+)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Druga zdravila (preparati)
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Druge metode
Apr 17
Maj 17
Junij 17
Julij 17
Avg 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
 

Če ste uporabili isto metodo v daljšem obdobju, navedite samo prvi mesec. 

30

Ali vas lahko še dodatno kontaktiramo z dodatnimi vprašanji glede prezimotve družin?

32

Prosim vpišite vaše dodatno mnenje ali komentar.