(vyplňujte POUZE českou verzi dotazníku)

Vážené včelařky, vážení včelaři,

již od jara 2014 monitorujeme úspěšnost zimování včelstev v České republice. Rádi bychom vás pozvali k účasti v V. ročníku studie, v níž můžete zhodnotit Vaše pozorování získaná během poslední sezóny. Účastí přispějete k poznání zajímavých souvislostí v chovu včel.

Anonymní vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 15 minut.

Dotazník bude přístupný do 31. května 2018.

V dotazníku můžete uvést svou e-mailovou adresu, díky které Vás budeme moci zpětně kontaktovat a informovat o novinkách v projektu.

Čím více včelařů se zapojí, tím přesnější výsledky získáme! Informujte o projektu své kolegy!

Data nejsou poskytována dalším subjektům nezúčastněným v projektu

Děkujeme vám za Vaše úsilí a důvěru!

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ
Národní koordinátor projektu v ČR
monitoring.vcely@gmail.com

Veškeré informace naleznete na www.coloss.cz

Průzkum obsahuje 36 otázek.

Úspěšnost přezimování včelstev v ČR

1

Napište okres, v kterém máte umístěnu včelnici.

(v případě, že včelaříte ve více oblastech, napište okres, ve kterém je umístěna Vaše domácí / hlavní včelnice, případně sídlo Vaší firmy)

2

Uveďte název obce, kde je Vaše hlavní včelnice nebo sídlo Vaší firmy.

3

Uveďte PSČ obce, kde je Vaše hlavní včelnice nebo sídlo firmy.

Pozor na překlepy a špatně napsané PSČ, komplikuje to vyhodnocení!

(pokud je tato hlavní včelnice mimo intravilán obce, uveďte PSČ nejbližší obce)

4

Kolik máte stanovišť?

6

Kolik produkčních včelstev jste zazimoval/a v roce 2017?

(počítejte pouze produkční včelstva, od kterých jste v loňské sezóně očekávali produkci, nezapočítávejte rezervní oddělky)

 

V následujících otázkách uvádějte počty za celý svůj provoz, i když jej máte rozmístěný na více stanovištích. Za zimu považujte období od ukončení příprav na zazimování včelstev (obvykle po zakrmení) do začátku nového snůškového období v letošním roce.

7

Kolik produkčních včelstev jste ztratil/a v zimě 2017/18?

(počítejte pouze produkční včelstva, od kterých jste v loňské sezóně očekávali produkci, nezapočítávejte rezervní oddělky)

0
 

Vaše procentuální ztráty jsou počítány automaticky níže.

9 Results:
Zazimováno včelstev  = 100%
včelstev sice žijících, ale s problémy s matkou 0 NAN%
včelstev ztracených kvůli různým přírodním vlivům  0 NAN%
ztracených uhynulých včelstev 0 NAN%
Celkové ztráty 0 NAN%


Zazimovali jste včelstev, 0 uhynulo (=NAN%), 0 mělo problémy s matkou (=NAN%) a 0 bylo ztraceno kvůli přírodním vlivům (=NAN%).

Vaše celkové ztráty byly NAN%.

 

10

Kolik z těchto uhynulých produkčních včelstev:

0
 

(pokud jste daný stav nepozorovali, vyplňte 0)

"Celkem" mělo by být stejné jako (a) uhynulých včelstev (=0).
12

Kolik z přezimovaných včelstev (na jaře 2018) bylo zesláblých, avšak matka byla přítomna?

 (zesláblá včelstva jsou taková, která sice přežila zimu, mají kladoucí matku, ale je nutné je spojit s jiným včelstvem, pozor, otázka se týká pouze produkčních včelstev)
13

Pro srovnání: Kolik včelstev jste měl/a na jaře 2017?

(Pozor, jedná se o stav na jaře minulého roku!!)

14

Kolik z úspěšně přezimovaných včelstev mělo mladou matku (spářenou v roce 2017)?

(jedná se o úspěšně přezimovaná produkční včelstva po zimě 2017/18)

15

Kolik z Vašich přeživších včelstev mělo velké množství výkalů uvnitř úlů na jaře 2018?

(pozorované výkaly na plástech a stěnách úlů při letošní jarní prohlídce)

16

Kolik z uhynulých včelstev mělo velké množství výkalů uvnitř úlů na jaře 2018 (pokálená uhynulá včelstva)

17

Kočoval/a jste se svými včelstvy v roce 2017 za snůškou nebo kvůli opylování?

(jde o cílené přesuny produkčních včelstev za danou plodinou, nikoliv oddělků na oplozovací stanoviště)

 

  Ano Nevím Ne
Ano
Nevím
Ne
18

Mělo větší množství z Vašich včelstev níže uvedenou významnou snůšku v roce 2017?

  Ano Nevím Ne Bez odpovědi
a) řepka
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
b) lípa
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
c) kukuřice
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
d) slunečnice
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
e) hořčice
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
f) pohanka
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
g) křídlatka
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
h) netýkavka
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
i) medovice
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
j) melecitóza
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
k) nespecifikovaná pozdní posezónní snůška
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
 (zatrhněte jednu z možností v každém řádku)
19

Sledoval/a jste napadení roztočem Varroa destructor u svých včelstev v období od dubna 2017 do dubna 2018?

  Ano Nevím Ne
Ano
Nevím
Ne
20

V jakých měsících jste prováděl/a

Označte, v kterém měsíci jste danou metodu začal/a aplikovat u alespoň 60 % včelstev.

  duben 17 květen 17 červen 17 červenec 17 srpen 17 září 17 říjen 17 listopad 17 prosinec 17 leden 18 únor 18 březen 18 duben 18
Sledování přirozeného spadu na podložkách
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Diagnostika napadení dospělých včel moučkovým cukrem nebo SMYVEM (voda se saponátem
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Sledování napadení plodu (otevření plodových buněk a hledání roztočů)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Odstranění trubčiny
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Hypertermie (tepelné ošetření včelstva)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Jiná biotechnologická metoda (izolátor, metoda sv. Anny atd)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
21

Pozoroval/a jste včely s poškozenými/deformovanými křídly ve Vašich včelstvech?

Vůbec ne
Jen málo
Hodně
Nevím
Bez odpovědi
22

Léčil/a jste včelstva mezi dubnem 2017 - dubnem 2018 proti varroóze?

  Ano Nevím Ne
Ano
Nevím
Ne
 (započítejte i případy, kdy Vám včelstva léčil někdo jiný, např. pověřená osoba spolku)
23

V jakých měsících jste aplikoval/a látky na přírodní bázi?

Pro vyhodnocení léčby a kontroly varroózy v období duben 2017 - duben 2018 se týká několik následujících otázek. Označte, v kterém měsíci jste danou metodu / přípravek začal/a aplikovat u alespoň 60 % včelstev. Uvedený seznam přípravků je širší, nežli schválený seznam z důvodů porovnání v rámci mezinárodní studie. Zveřejníme pouze kompletní anonymní výsledky.

  duben 17 květen 17 červen 17 červenec 17 srpen 17 září 17 říjen 17 listopad 17 prosinec 17 leden 18 únor 18 březen 18 duben 18
Kyselina mravenčí – krátkodobý odpařovač (Formidol, houbičky)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Kyselina mravenčí-dlouhodobý odpařovač (např.: Nassenheider, Liebig, MiteGone, Formidol 81)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Kyselina mléčná
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Kyselina šťavelová – metoda pokapu (Oxuvar)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Kyselina šťavelová – sublimace (vypařování)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Směsi na bázi kyseliny šťavelové (VarroMed)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Thymol (Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
24

V jakých měsících jste aplikoval/a látky na syntetické bázi?

  duben 17 květen 17 červen 17 červenec 17 srpen 17 září 17 říjen 17 listopad 17 prosinec 17 leden 18 únor 18 březen 18 duben 18
Gabon (PF90, PA92, Flum) (více účinných látek)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Jarní nátěr plodu (M1-AER) (tau fluvanilát)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Podzimní fumigace (MP10, Varidol) (amitraz, tau-fuvanilát)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Podzimní aerosol (Varidol FUM) (amitraz)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Proužky amitrazu (Apitraz 500 mg)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
Jiný chemický produkt (můžete specifikovat na konci dotazníku)
duben 17
květen 17
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
prosinec 17
leden 18
únor 18
březen 18
duben 18
 

Pro vyhodnocení léčby a kontroly varroózy v období duben 2017 - duben 2018 se týká několik následujících otázek. Označte, v kterém měsíci jste danou metodu / přípravek začal/a aplikovat u alespoň 60 % včelstev. Uvedený seznam přípravků je širší, nežli schválený seznam z důvodů porovnání v rámci mezinárodní studie. Zveřejníme pouze kompletní anonymní výsledky.

25

Charakterizujte své včelaření.

  Ano Nevím Ne Bez odpovědi
a) včelařím v uteplených úlech
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
b) vůbec nepoužívám mezistěny, nechávám včely na volné stavbě
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
c) používám plastové mezistěny v plastových rámcích
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
d) mám uzavřený koloběh vosku (mezistěny si nechávám vyrábět z vlastního vosku)
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
 

(můžete vybrat více možností, daná tvrzení považujte za platná, pokud platí pro většinu Vašeho hospodářství)

26

Místo pro další informace, které souvisí s úhyny včelstev, a považujete je za důležité.

 

Detailnější komentáře velmi uvítáme. Pomáhají nám blíže vysvětlit souvislosti a zpřesnit pozorování.

27

Pokud chcete, můžete nám uvést svůj e-mail, díky němu Vás budeme moci zpětně kontaktovat.

 Pozor na překlepy a špatně napsané adresy (vložení mezer, chybějící tečky atp.)
28

Pozoroval/a jste významnou loupež na Vaší včelnici/včelnicích v období od zakrmení do počátku zimování?

(ptáme se na situaci, kdy byla Vaše včelstva vylupována cizími včelstvy nebo naopak Vaše včelstva vylupovala cizí)

  Ano Nevím Ne Bez odpovědi
Ano
Nevím
Ne
Bez odpovědi
29

Kdy skončila poslední významná nektarová nebo medovicová snůška v okolí Vašich včelnic?

 

(uveďte měsíc)

30

Kdy skončila poslední významná pylová snůška v okolí Vašich včelnic?

 

(uveďte měsíc)

31

Kolik jste celkem v roce 2017 vytočil/a kilogramů medu?

 

(myslíme celkové množství medu za Vaše hospodářství)

33

Specifikujte období krmení svých včelstev na zimu...

  červen 17 červenec 17 srpen 17 září 17 říjen 17 listopad 17 Bez odpovědi
Měsíc začátku krmení včelstev na zimu
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
Bez odpovědi
Měsíc ukončení krmení na zimu
červen 17
červenec 17
srpen 17
září 17
říjen 17
listopad 17
Bez odpovědi
 Označte, v kterém měsíci jste daný postup začal/a aplikovat u alespoň 60 % včelstev.
34

Kolik jste celkem zazimoval/a oddělků, smetenců a rojů vytvořených v sezóně 2017?

 

(myslíme tím mladá včelstva vytvořená v minulé sezóně)

35

Kolik z těchto oddělků, smetenců a rojů uhynulo během zimy 2017/18?

 

(myslíme tím mladá včelstva vytvořená v minulé sezóně a uhynulá během zimování)

36

Jaké byly průměrné léčebné spady kleštíka (Varroa destructor) na jedno včelstvo po prvním podzimním ošetření?

(tj. asi 3 dny po ošetření fumigací nebo aerosolem nebo asi 2 týdny po ošetření kyselinou šťavelovou)

méně než 100
101-500
501-1000
1001 a více
nevím
podzimní ošetření jsem neprováděl
Bez odpovědi
37

Pozoroval jste se u svých včel otravy (chronické i akutní) po aplikaci přípravků k ošetření hospodářských plodin?

(uveďte i v případě, že jste otravy nehlásil/a státním orgánům)

Ano
Ne
Nevím
Bez odpovědi
39

Jak dlouho včelaříte?

méně než 5 let
6 - 10 let
11 - 20 let
21 a více let
Bez odpovědi