Kirjeldus

Austatud mesinikud.

Mesilaste suremus on viimasel kümnendil kogu maailmas muret tekitavalt kasvanud. COLOSS on rahvusvaheline teadlaste ühendus, mis korraldab iga aasta kevadel küsitluse mesilaste talvekadude ja nende tõenäoliste põhjuste kohta. Saadud andmete põhjal hinnatakse mesilasperede suremuse riski ja mesiniku tegevuse (varroatõrje, rändmesinduse, kärgede asendamise jne.) vahelisi seoseid. COLOSSi epidemioloogia töörühm on koostanud standardiseeritud iga-aastase küsimustiku, millele Eesti mesinikel on olnud võimalus vastata alates 2013 aastast.

Rohkem kui 1000 teadlast teevad selle võrgustiku erinevates töörühmades koostööd.

Epidemioloogia töögrupp on koostanud standardiseeritud küsimustiku, et selgitada välja suremuse peamised põhjuslikud tegurid ja anda mesinikele säästva toimetuleku strateegiaid. Kutsume teid täitma 2018. aasta küsimustikku. See võimaldab meil võrrelda teie vastuseid teiste mesinike omadega. Teie andmete põhjal saame hinnata mesilasperede suremise suhtelist riski ja mesinike otsuste, näiteks varroatoositõrje, mesilasperede rändeleviimise ja kärgede asendamise, vahelisi seoseid. Lisaks püüame kindlaks teha suremuse riski suhtelised erinevused eri piirkondades ja jälgida neis käimasolevaid uurimisprojekte. Te osaletegi sellises jätkuuuringus, mis lisab teie vastustele veelgi enam kaalu. 

Varasematel aastatel on Eesti mesinike osalemine COLOSSi küsimustiku täitmisel olnud kahetsusväärselt loid ja Eestit puudutavad tulemused vastajate vähesuse tõttu vähe informatiivsed. Õnneks 2017. aastal oli korrektselt esitatud vastuseid, osaliselt tänu usaldusmesinike aktiivsele koostööle,  juba oluliselt rohkem. Loodame väga, et ka sellel aastal on teie aktiivsus suurem.

Küsimustikku täitma asudes võtke kindlasti käeulatusse materjalid, kust vajadusel kontrollida andmeid möödunud hooaja mesilasperede, mesilasemade (vanus, päritolu) ja ravi (varroatõrje) kohta.

Teie privaatsuse kaitseks teie isikuandmed kodeeritakse ja neid ei edastata kolmandatele isikutele.

Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik. Oleme teile koostöö eest väga tänulikud!

Küsimustik suletakse 1 juunil 2018.

Palun pange tähele, et * tähistatud küsimused on kohustuslikud.

Ette tänades!

Aivar Raudmets Eesti riiklik mesindusprogramm 2017-2019

Ankeedis on 29 küsimust.

Talvekaod

1

Nimi

2 Mis on selle maakonna nimetus, kus peamiselt asuvad teie mesilaspered?
3

Palun nimetage oma peamisele mesilale lähima linna/alevi/aleviku/küla nimi?

4

Palun nimetage oma peamise mesila (või lähima asula) postiindeks?

5

Mitu mesilagruppi teil on?

7

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli enne talve 2017-2018?

 

Arvesse lähevad mesilaspered, mis on piisavalt tugevad ja kus on korralik ema, et saada tootmisperele kohast meesaaki. Arvesse ei lähe võrsikpered või reservpered. See on aluseks ka järgnevatele küsimustele vastates.

8

Mitu nendest talvitunud mesilasperedest ...

0
 

Selle küsimusega soovime saada teada hukkunud mesilasperede arvu.  Kui peresid ei hukkunud, kirjutage 0.

Hukkunud perede summa arvutatakse automaatselt.

10 Tulemused:
Talvitunud mesilaspered  = 100%
Probleemse emaga mesilaspered 0 NAN%
hukkusid looduslike tegurite tõttu 0 NAN%
hukkusid muul põhjusel või taru oli tühi 0 NAN%
Talvekahjud kokku 0 NAN%


Seega talvitunud mesilasperedest, 0 on hukkunud (=NAN%), 0 on probleem mesilasemaga (=NAN%) ja 0 on hukkunud looduslike tegurite tõttu (=NAN%).

See teeb talvekadude tulemuseks NAN%.

 

11

Kui mitmel surnud mesilasperedest või tühjadest tarudest ...

0
 Kui peresid ei hukkunud, kirjutage 0. "Summa" peaks olema sama eelneva küsimuse vastusega (c) hukkusid muul põhjusel või taru oli tühi kohta (=0).
13

Mitu talvitunud mesilasperedest olid kevadel 2018 nõrgad, aga ema oli olemas?

14

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli kevadel 2017 (eelmisel aastal)?

15

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli kevadel 2018?

16

Mitmes talvitunud mesilasperes oli uus 2017. aastal paarunud mesilasema?

17

Mil määral märkasite 2017. aastal oma mesilasperedes probleeme mesilasemaga, võrreldes sellega, kuidas tavaliselt on olnud?

Rohkem
Normaalselt
Vähem
Ei tea
Vastust pole
18

Võrreldes mesilasperedega, kus on vana ema, talvitusid noorte emadega pered

Paremini
Ei olnud erinevust
Halvemini
Ei tea või ei pidanud vajalikuks jälgida
Vastust pole
19

Kui mitmes ELUS mesilasperes täheldasite tarus pärast talve suures koguses roojaplekke?

20

Kas viisite mõne oma peredest 2017. aastal vähemalt ühel korral meekorje või tolmeldamise eesmärgil rändele?

  Jah Pole kindel Ei
Jah
Pole kindel
Ei
21

Kõige enam kasutate oma mesilas järgmiseid meetmeid:

  Jah Pole kindel Ei Vastust pole
a) Talvel võrkpõhja
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
b) Talvel isolatsiooniga (sh. topelt seinaga) taru
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
c) Taru, mis on valmistatud sünteetilisest materjalist (n. plasttaru)
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
d) Mul on sertifitseeritud mahemesila
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
e) Mesilasemad on pärit varroatolerantsest mesilast
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
f) Haudmele väiksemaid kärjekanne (5.1 mm või väiksem)
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
g) Looduslikku kärge (ilma raamita)
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
h) Ostan vaha väljastpoolt oma mesilat
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
i) Ei kasuta kärjepõhjasid pesaruumis (haudmealas)
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
22

Ligikaudu mitu protsenti haudmekärgedest te asendasite ühe mesilaspere kohta aastal 2017?

0%
1-30%
31-50%
Rohkem kui 50%
Vastust pole
23

Kas olete märganud oma mesilasperedes halvatud/deformeerunud tiibadega mesilasi (2017. aasta suve jooksul), mis võib viidata varroatoosiga kaasnevale deformeerunud tiiva viirusele?

Üldse mitte
Vähesel määral
Arvukalt
Ei tea
Vastust pole
24

Kas suurem osa teie mesilasperedest sai 2017. aastal märkimisväärset korjet ühelt või mitmelt järgnevatest taimedest?

  Jah Pole kindel Ei Vastust pole
a) Viljapuuaiad
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
b) Raps e. õlikaalikas
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
c) Tatar
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
d) Kanarbik
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
e) Looduslikud korjetaimed
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
25

Kui te andsite oma mesilasperedele möödunud talveks ettevalmistamisel täiendavat suhkrusööta (suhkrulahust või invertsuhkrut), siis mitu kg suhkrut (kuivainet) põhipere kohta kulus?

26

Kas olete jälginud (monitoorinud) varroatoosist tabandumist oma mesilasperedes ajavahemikus aprill 2017‒aprill 2018?

  Jah Pole kindel Ei
Jah
Pole kindel
Ei
27

Kas teie mesilaspered asuvad kohas, kus varroatoosi ei ole veel avastatud?

  Jah Pole kindel Ei Vastust pole
Jah
Pole kindel
Ei
Vastust pole
28

Kas tegite oma mesilasperedele ajavahemikus aprill 2017‒aprill 2018 varroatoositõrjet?

  Jah Pole kindel Ei
Jah
Pole kindel
Ei
29

Palun märkige tabelisse, millisel kuul vahemikus aprill 2017‒aprill 2018 te avastasite oma põhiperedes varroalesta JA millal ALUSTASITE neis varroatoositõrjega või tõrjekavaga?

  Apr 17 Mai 17 Juuni 17 Juuli 17 Aug 17 Sept 17 Okt 17 Nov 17 Dets 17 Jaan 18 Veebr 18 Märts 18 Apr 18
Varroalesta nakatumise taseme monitooring (nt langenud lestade loendamine)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Lesehaudme eemaldamine
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Hüpertermia (haudme/mesilaste kuumtöötlemine)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Teised biotehnilised meetodid (nt. püüniskärg, lesehaudme täielik eemaldamine, ema vahetamine)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Sipelghapperavi, lühiajaline
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Sipelghapperavi, pikaajaline (nt. MAQS)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Piimhapperavi
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Oblikhapperavi - tilgutamine
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Oblikhapperavi - subleerimine (aurustamine)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Oblikhappe segud (nt. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Tümool (nt. Apiguard, ApilifeVar)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Tau-fluvalinaadid (nt. Apistan)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Flumetriin (nt. Bayvarol, Polyvar)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Amitraas (ribadena, nt. Apivar, Apitraz)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Amitraas (fumigatsioon/aerosool)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Kumafoss (Perizin)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Kumafoss (ribadena, nt. Checkmite+)
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Teised keemilised vahendid
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
Teised meetodid
Apr 17
Mai 17
Juuni 17
Juuli 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dets 17
Jaan 18
Veebr 18
Märts 18
Apr 18
 

Kui kasutate sama meetodit mitme kuu vältel, siis märkige vaid esimene kuu.

Kuna tegemist on rahvusvahelise küsimustikuga, siis on nimetatud ka meetodeid, mida Eestis pole lubatud kasutada.

30

Kas teile sobib, kui võtame teiega ühendust lisaküsimuste esitamiseks mesilasperede talvitumise kohta?

32

Siinkohal on teil võimalus anda küsimustikule tagasisidet