Υπάρχουν 23 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο

Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη.
Οι εγγραφές των απαντήσεων που δίνετε στις ερωτήσεις δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησης για εσάς, εκτός και αν μια συγκεκριμένη ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες. Εάν χρησιμοποιήσατε ένα κουπόνι ταυτοποίησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την έρευνα, παρακαλώ μείνετε ήσυχοι γιατί το κουπόνι αυτό δεν θα αποθηκευτεί μαζί με τις απαντήσεις σας. Η διαχείρισή του γίνεται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων και θα ενημερωθεί μόνον για να δείξει εάν συμπληρώσατε ή όχι αυτή την έρευνα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αντιστοίχισης κουπονιών ταυτοποίησης και απαντήσεων σε μια έρευνα.

Winterlosses

1

Στοιχεία επικοινωνίας 

"Μην συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία αν επιθυμείτε να απαντήσετε ανώνυμα."

2

Σε ποιο νομό βρισκόταν η πλειοψηφία των μελισσοκομείων (ομάδων κυψελών) σας κατά τη διάρκεια του χειμώνα* του 2017-18;

 

 

*Χειμώνας θεωρείται η περίοδος μετά τις τελευταίες προετοιμασίες για το κρύο μέχρι την έναρξη της νέας περιόδου σίτισης

3

Πόσα μελισσοκομεία (ομάδες κυψελών) έχετε;

 

4

Αν έχετε πάνω από ένα μελισσοκομείο, η απόσταση μεταξύ όλων των μελισσοκομείων σας είναι μέχρι 15 χλμ; Αν έχετε μόνο ένα μελισσοκομείο απαντήστε ΝΑΙ.

Ναι
Όχι
Δεν ξέρω
5

Πόσα παραγωγικά μελίσσια* είχατε πριν το χειμώνα του 2017-2018; 

 

*Παραγωγικά μελίσσια είναι τα μελίσσια που είναι αρκετά υγιή ώστε να δώσουν παραγωγή μελιού 

6

Πόσα από τα παραγωγικά μελίσσια χάσατε, κατά την διάρκεια του χειμώνα, επειδή είχαν προβλήματα με την βασίλισσα (πολλοί κηφήνες ή εξαφάνιση βασίλισσας); 

"Αν δεν υπήρχαν προβλήματα παρακαλούμε απαντήστε 0"

7

Πόσα από τα παραγωγικά μελίσσια χάσατε, κατά την διάρκεια του χειμώνα, λόγω φυσικών καταστροφών (χίονα, πλημμύρες, αρκούδες, κλοπές, άλλα);

 

 *Αν δεν χάσατε μελίσσια λόγω φυσικών καταστροφών παρακαλώ απαντήστε 0.
8 Πόσα από τα παραγωγικά μελίσσια χάσατε, κατά την διάρκεια του χειμώνα, λόγω θανάτων των μελισσών;

 *Αν δεν χάσατε μελίσσια λόγω θανάτων των μελισσών παρακαλώ απαντήστε 0.
9 Από τα μελίσσια που πέθαναν λόγω θανάτου των μελισσών πόσα είχαν...
 *Το άθροισμα των υποαπαντήσεων σας πρέπει να είναι το ίδιο με τον αριθμό που δώσατε για την ερώτηση 7.
10 Πόσα μελίσσια επέζησαν, ήταν αδύναμα αλλά είχαν βασίλισσα μετά τον χειμώνα;

11 Πόσα παραγωγικά μελίσσια είχατε...
12

Πόσα από τα μελίσσια που επέζησαν φέτος είχαν καινούργια βασίλισσα το 2017;

 *Αν δεν γνωρίζεται τον αριθμό παρακαλούμε γράψτε "Δεν γνωρίζω".
13

Τα προβλήματα των βασιλισσών που παρατηρήσατε φέτος κατά την περίοδο συλλογής τροφής σε σύγκριση με αυτά που συνήθως είχατε ήταν:

Περισσότερα
Το ίδιο
Λιγότερα
Δεν γνωρίζω
Καμία απάντηση
14

Κατά την διάρκεια του χειμώνα, τα μελίσσια με παλιές βασίλλισες σε σύγκριση με τα μελίσσια με τις νέες βασίλισσες επέζησαν:

Καλύτερα
Το ίδιο
Χειρότερα
Δεν γνωρίζω
Καμία απάντηση
15

Πόσα από τα μελίσσια που επέζησαν είχαν μεγάλη ποσότητα περιττωμάτων μέσα στην κυψέλη;

16

Μετακινήσατε κάποιο μελίσσι/ μελίσσια σας τουλάχιστον μία φορά για παραγωγή ή επικονίαση το 2017;

Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω
17

Αν απαντήσατε ΝΑΙ στην ερώτηση 15, 

α) Ποιος ήταν ο μέσος αριθμός μετακινήσεων ανα μελίσσι το 2017

1 μετακίνηση
2 μετακινήσεις
3 μετακινήσεις
Καμία απάντηση

 *Αν ήταν παραπάνω από 3 παρακαλούμε γράψτε τον αριθμό τον μετακινήσεων στα σχόλια.
18

Επίσης αν απαντήσατε ΝΑΙ στην ερώτηση 15,

β) Ποια ήταν η μέση απόσταση μετακινήσεων

15-50 χλμ.
50-100 χλμ.
100-250 χλμ.
250-500 χλμ.
>500 χλμ.
Καμία απάντηση
19

Είχαν τα μελίσσια σας σηματική συλλογή νέκταρος-μελιού σε ένα ή περισσότερα από τα παραρακάτω φυτά?

"Παρακαλουμε επιλέξτε μία απάντηση μεταξύ των (Ναι/ Όχι/ ΔΞ) για κάθε φυτό"

 

  Ναι Αβέβαιο Όχι
α) Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, κλπ)
Ναι
Αβέβαιο
Όχι
β) Ελαιοκράμβη
Ναι
Αβέβαιο
Όχι
γ) Καλαμπόκι
Ναι
Αβέβαιο
Όχι
δ) Ηλιοτρόπιο
Ναι
Αβέβαιο
Όχι
ε) Ερείκη (Ρείκι)
Ναι
Αβέβαιο
Όχι
ζ) Πεύκο ή Έλατο
Ναι
Αβέβαιο
Όχι
η) Θυμάρι
Ναι
Αβέβαιο
Όχι
θ) Βαμβάκι
Ναι
Αβέβαιο
Όχι
ι) Λαδανιά
Ναι
Αβέβαιο
Όχι
 *Είναι υποχρεωτική η επιλογή μιας απάντησης για κάθε φυτό.
20

Παρακολουθήσατε τα μελίσσια σας για το βαρρόα κατά την περίοδο από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο 2018;

Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω
21

Υποβάλατε σε θεραπεία τα μελίσσια σας κατά του βαρρόα την περίοδο από τον Απρίλιο 2017 μέχρι τον Απρίλιο 2018

Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω
22

Παρακαλούμε να σημειώσετε τους μήνες, κατά τους οποίους παρακολουθήσατε τα παραγωγικά σας μελίσσια για το Βαρρόα και επίσης σημειώστε πότε ξεκινήσατε θεραπεία του βαρρόα κατά την περίοδο από τον Απρίλη του 2017 μέχρι τον Απρίλη του 2018.

  Μαρτ 17 Απρ 17 Μαι 17 Ιουν 17 Ιουλ 17 Αυγ 17 Σεπτ 17 Οκτ 17 Νοε 17 Δεκ 17 Ιαν 18 Φεβ 18 Μαρ 18 Απρ 18
Παρακολούθηση του επιπέδου προσβολής από το Βαρρόα
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Αφαίρεση κηφηνογόνου
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Υπερθερμία (Θεραπεία υπερθέρμανσης του γόνου/ των μελισσών )
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Υπερθερμία (Θεραπεία υπερθέρμανσης του γόνου/των μελισσών )
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Φορμικό Οξύ - βραχυπρόθεσμα
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Φορμικό Οξύ - μακροπρόθεσμα
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Γαλακτικό οξύ
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Οξαλικό οξύ - διαβροχή
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Οξαλικό οξύ - ψεκασμός - εξάχνωση
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Hiveclean/Bienenwohl/Varromed
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Θυμόλη (π.χ. Apiguard, ApilifeVar)
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Tau-fluvalinate (π.χ. Apistan)
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Φλουμεθρίνη (e.g. Bayvarol)
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Αμιτράζ σε ταινίες
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Αμιτράζ (υποκαπνισμός/αεροζόλ)
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Coumaphos (π.χ. Perizin)
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Coumaphos (σε ταινίες π.χ. Checkmite+)
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Άλλο χημικό προϊόν
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
Άλλη μέθοδος
Μαρτ 17
Απρ 17
Μαι 17
Ιουν 17
Ιουλ 17
Αυγ 17
Σεπτ 17
Οκτ 17
Νοε 17
Δεκ 17
Ιαν 18
Φεβ 18
Μαρ 18
Απρ 18
 

If you have used the same method over several months, state only the first month.

23 Θα θέλατε να μας αναφέρετε κάτι άλλο;
24

"Μην ξεχάσετε να πατήσετε υποβολή για να καταχωρηθεί η απάντησή σας"

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή!