Hej!

Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2017-2018 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Frågeformuläret har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, och det är samma som används i ett stort antal länder.

För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

I år har alla svarande som har svarat slutet på varje frågeformulär och de som har givit sitt kontaktuppgifter deltar i lotteriet till Mesimestari Oys donerade luftkonditionerade skyddskläder (värde 120 €).

Vinnaren kommer att publiceras på SMLs hemsida och i Mehiläinen 4-2018.
Lycka till!

Några av frågorna är märkta med en röd asterisk *. Det betyder att minst ett svar måste ges på frågan innan du kan skicka in dina svar. 

Dina svar behandlas anonymt och eventuella personliga uppgifter tas bort innan data bearbetas.

Enkäten kan besvaras fram till och med den 15 juni.

Tack för din medverkan! 

Maritta Martikkala
Biodling konsulent
maritta.martikkala@hunaja.net

 

Den här enkäten innehåller 29 frågor.

Vinterförluster 2017-2018

1

Namn

2
  I vilket län har du huvudsakligen din biodling?
3

Vad heter orten som ligger närmast din bigård eller där de flesta av dina bigårdar befinner sig?

4

Ange postnumret där din bigård eller de flesta av dina bigårdar befinner dig.

5

Hur många bigårdar har du?

7

Hur många produktionssamhällen hade du före vintern 2017-2018?

 

Räkna inte med samhällen som övervintrats som avläggare. Dessa ska inte heller räknas med i de övriga svaren.

8

Hur många av dessa samhällen var efter vintern:

0
 

Den här frågan handlar om antal förlorade samhällen. Har du inte haft några förluster denna vinter, så svara 0.

Antalet förlorade samhällen beräknad automatiskt i "Summa"

10 Results:
Invintrade samhällen  = 100%
Förluster på grund av drottningproblem 0 NAN%
Förluster på grund av yttre faktorer 0 NAN%
Förluster på grund av att samhällena har dött 0 NAN%
Totala vinterförluster 0 NAN%


Du invintrade samhällen.
 0 har dött (=NAN%), 0 hade drottningproblem (=NAN%) och 0 gick förlorade på grund av yttre faktorer (=NAN%).

Det innebär att dina totala vinterförluster är NAN%.

 

11

Hur många av de döda samhällen, dvs de samhällen som du angett under c i fråga nummer 12: 

0
 

Har du inte haft några förluster, så svara 0. Antalet i "Summa" ska vara samma som i c i fråga nummer 12. (=0).

13

Hur många av de övervintrade samhällen, som hade en fungerande drottning och som inte angetts som förlorade, var svaga efter vintern 2017-2018

14

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2017 (dvs. i fjol)?

15

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2018?

16

Hur många av de invintrade samhällen hade en ny drottning 2017 (dvs. en drottning som parades 2017)?

17

I vilken omfattning observerade du drottningproblem i dina samhällen under säsongen 2017 jämfört med de problem du brukar observera?

Fler problem än normalt
Normalt
Färre problem än normalt
Vet ej
Inget svar
18

Jämfört med dina samhällen med äldra drottningar, hur har dina samhällen med unga drottningar överlevt vintern 2017-2018?

Bättre
Ingen skillnad
Sämre
Vet ej/ej aktuellt
Inget svar
19

I hur många av dina överlevande samhällen fanns det en stor mängd exkrementfläckar (utsot) inne i kupan efter vintern 2017-2018?

20

Flyttade du något/några av dina samhällen minst en gång för honungsproduktion eller pollinering under säsongen 2017

  Ja Vet ej Nej
Ja
Vet ej
Nej
21

Använder/tillämpar du följande i huvudparten av din biodling:

  Ja Vet ej Nej Inget svar
a) Nätbotten under vintern
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
b) Isolerad kupor på vintern (eller dubbelväggar)
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
c) Kuporna av syntetiskt material (plast, frigolit)
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
d) Ekologisk biodling
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
e) Drottningar av varroatolerant-/resistent härstamning
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
f) Cellstorlek 5,1 eller mindre
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
g) Kakbygge utan användning av mellanväggar
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
h) Köpar bivax
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
i) Användar mellanväggar av plast i yngelkuporna
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
22

Ungefär hur stor andel av yngelramarna bytte du ut mot mellanväggar under säsongen 2017?

0%
1-30%
31-50%
mer än 50%
Inget svar
23

Observerade du bin med missbildade vingar i dina samhällen under säsongen 2017?

Inte alls
I begränsad omfattning
I stor omfattning
Vet ej
Inget svar
24

Hade merparten av dina samhällen ett omfattande drag på en eller fler av följande dragkällor 2017?

  Ja Vet ej Nej Inget svar
a) Fruktodling
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
b) Oljeväxter (raps eller rybs)
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
c) Majs
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
e) Ljung
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
f) Lusdrag
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
25

Om du utfodrade dina samhällen inför vintern 2017-2018 med antingen sockerlösning eller inverterat foder (t.ex. Bifor), hur många kg socker (torrsubstans) gav du i genomsnitt per samhälle?

Observera att det i en hink Bifor som väger 16 kg endast finns 12 kg torrsubstans.

26

Undersökte du dina samhällen för varroa under perioden april 2017 – april 2018?

  Ja Vet ej Nej
Ja
Vet ej
Nej
27

Har du din biodling i ett område där varroa ännu inte har påvisats (dvs. i varroazon 2, 3 eller fri zon)?

  Ja Vet ej Nej Inget svar
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
28

Behandlade du dina samhällen mot varroa under perioden april 2017 – april 2018?

  Ja Vet ej Nej
Ja
Vet ej
Nej
29

Var god att ange i vilken månad och vilket år du undersökta för varroa i dina samhällen OCH när du PÅBÖRJADE en åtgärd mot varroa under perioden april 2017 – april 2018.

  Apr 17 Maj 17 Juni 17 Juli 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mars 18 Apr 18
Undersökning av angreppsgrad (t.ex. genom nedfallsundersökning eller undersökning av kvalster på vuxna bin)
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Drönaryngelbortskärning
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Värmebehandling av yngel/vuxna bin
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Spärrbox, total yngelborttagning eller liknande
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Myrsyra - korttidsbehandling
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Myrsyra - långtidsbehandling
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Mjölksyra
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Oxalsyra - droppmetoden
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Oxalsyra - sublimering (förångning)
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Produkt med oxalsyra (t.ex. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Tymol (t.ex. Apiguard)
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Annan kemisk substans
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
Annan metod
Apr 17
Maj 17
Juni 17
Juli 17
Aug 17
Sep 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mars 18
Apr 18
 

Ifall du genomförda en behandling med samma metod eller medel som pågick under flera månader, ange då enbart den månad behandlingen påbörjades.

30

Får vi kontakta dig för eventuella ytterligare frågor angående övervintring och bihälsa eller studier kring detta?

32

Här kan du lägga in kommentarer.