Apraksts

Bišu saimju zaudējumu pārraudzība 2018. gada pavasarī

Labdien Biškopi!

Aizvadītajā desmitgadē, galvenokārt Eiropā un Ziemeļamerikā, ir novērota paaugstināta medusbišu saimju bojāeja, bet to izraisošie cēloņi vēl joprojām ir neskaidri. Eiropas un Amerikas medus bišu eksperti 2008. gadā izveidoja starptautisku organizāciju „COLOSS”, nojaušot, ka atsevišķu valstu pūliņi noskaidrot bišu saimju bojāejas izraisītājus visticamāk nebūs sekmīgi. Zinātnieku vidū valda vienprātība, ka bojāejas cēloņi ir kompleksi un var būt atšķirīgi gan starp reģioniem, gan salīdzinot atsevišķus gadus.
Šobrīd starptautiskajā organizācijā kopā strādā vairāk nekā 1000 zinātnieki noteiktās darba grupās.
Epidemioloģijas darba grupa izstrādāja visām valstīm vienotu anketu, lai noskaidrotu bišu saimju bojāejas izraisošos faktorus un nodrošinātu biškopjus ar ilgtspējīgām vadības stratēģijām. Mēs aicinām Jūs aizpildīt 2017. gada anketu, kuru Jūs atradīsiet zemāk. Tas dos mums iespēju salīdzināt Jūsu atbildes ar citu biškopju sniegtajām atbildēm. Ar Jūsu datiem mēs varam novērtēt bišu saimju bojāejas relatīvo risku, kas balstīti uz biškopju lēmumiem, kā, piemēram, Varroa ērces ārstēšana, bišu saimju pārvietošana un šūnu nomaiņa. Mēs arī cenšamies identificēt atšķirības relatīvajā bišu saimju mirstībā starp reģioniem. Tas dos iespēju turpmāk īstenot zinātniskus pētījumus noteiktos reģionos. Ikviena biškopja dati ir būtiski, lai izprastu bišu saimju bojāejas stāvokli valstī un reģionos, tādēļ aicinām Jūs piedalīties anketēšanā!

Lai aizsargātu Jūsu privātumu, Jūsu personīgā informācija tiks apslēpta un tā nebūs pieejama trešajām personām.

Lūdzu, izlasiet jautājumus uzmanīgi un atbildiet uz jautājumiem cik labi iespējams. Liels paldies Jums par sadarbību!

Anketa tiks slēgta 1. jūnijā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jautājumus, kas atzīmēti ar zvaigznīti „*” ir obligāti jāaizpilda!

Paldies,
Valters Brusbārdis
Latvijas Biškopības biedrības pētnieks
valters@strops.lv t.28879891

Šajā pētījumā ir 28 jautājumi.

Bišu saimju zaudējumi ziemā

1

Informācija par respondentu

2

Kā sauc pasta indeksa teritoriju (bijušais rajons), kurā jūs turat bišu saimes?

3

Lūdzu, norādiet galvenās dravas novietnei tuvākās pilsētas vai ciema nosaukumu?

4

Lūdzu, norādiet galvenās dravas novietnes pasta indeksu (vai tuvāko pasta indeksu)?

5

Cik dravas novietnes jums ir?

7

Cik daudz ražojošas bišu saimes jums bija pirms 2017-2018. gada ziemas (šīs ziemas)?

 

Lūdzu, uzskaitiet tikai ražojošas bišu saimes. Skaitā neiekļaujiet ne nukleusus, ne arī rezerves saimes. Šis nosacījums attiecas uz visiem turpmākajiem jautājumiem.

8

Cik daudz no šīm zieminātajām bišu saimēm ...

0
 

Šajā jautājumā mēs vēlamies noskaidrot zaudēto bišu saimju skaitu. Ja nevienu bišu saimi neesat zaudējis, tad, lūdzu, atbildiet 0.

Kopējais zaudētais bišu saimju skaits ir automātiski aprēķināts.

10 Rezultāts:
Zieminātās bišu saimes  = 100%
Bišu saimes ar bišu māšu problemātiku 0 NAN%
Zaudējumi, kas radušies dabisku cēloņu dēļ 0 NAN%
Zaudējumi, kas radušies bišu saimes nāves vai tukša stropa dēļ 0 NAN%
Kopējie ziemas zudumi 0 NAN%


Tātad, jūs esat zieminājis bišu saimes, 0 ir mirušas (=NAN%), 0 ir bišu māšu problēmas (=NAN%) un 0 ir zaudētas dabisku cēloņu dēļ (=NAN%).

Kopējais zaudējumu līmenis jūsu saimniecībā sastāda NAN%.

 

11

Cik daudz no šīm mirušām bišu saimēm vai tukšiem stropiem....

0
 Ja nevienu, tad, lūdzu, atbildiet 0. "Kopsummai" ir jābūt vienādai ar zaudēto bišu saimju skaitu (mirušas vai tukšas saimes), kas minēts iepriekšējā jautājumā (c) (=0).
13

Cik daudz pārziemojušas bišu saimes 2018. gada pavasarī bija vājas, bet bišu māte klātesoša?

14

Cik daudz ražojošas bišu saimes jums bija 2017. gada pavasarī (iepriekšējā gadā)?

15

Cik daudz ražojošas bišu saimes jums bija 2018. gada pavasarī?

16

Cik daudz ziemojošām bišu saimēm 2017. gadā bija jauna bišu māte (bišu māte apaugļojusies 2017. gada vasarā)?

17

Kādā apjomā 2017. gadā jūs savās bišu saimēs novērojāt problēmas ar bišu mātēm, salīdzinot ar to, kāds jums ir parasti?

Vairāk
Ierasti
Mazāk
Nezinu
Nav atbildes
18

Salīdzinot jūsu bišu saimes ar vecām un jaunām bišu mātēm, vai bišu saimes ar jaunām bišu mātēm pārziemoja ziemu

Labāk
Bez atšķirībām
Sliktāk

Nezinu / nav salīdzināms

Nav atbildes
19

Cik daudz izdzīvojušās bišu saimēs jūs stropa iekštelpā pēc ziemas konstatējāt bišu izkārnījumu traipus lielā daudzumā?

20

Vai kādu no bišu saimēm 2017. gadā jūs pārvietojāt vismaz vienu reizi medus ražošanai vai apputeksnēšanai?

  Nav skaidrs
Nav skaidrs
21

Kuri no uzskaitītajiem faktiem pamatā ir attiecināmi uz jūsu biškopību:

  Nav skaidrs Nav atbildes

a) Ziemā stropi ar sieta grīdām

Nav skaidrs
Nav atbildes

b) Ziemā stropi siltināti (ieskaitot dubultsienu stropus)

Nav skaidrs
Nav atbildes

c) Stropi izgatavoti no sintētiskā materiāla

Nav skaidrs
Nav atbildes

d) Sertificēta bioloģiskā biškopība

Nav skaidrs
Nav atbildes

e) Bišu mātes ataudzētas no Varroa izturīga/rezistenta ģenētiskā materiāla

Nav skaidrs
Nav atbildes

f) Maza izmēra peru šūnas (5.1 mm vai mazāk)

Nav skaidrs
Nav atbildes

g) Dabiska šūna (bez mākslīgajām vaska šūnām)

Nav skaidrs
Nav atbildes

h) Vasks iegādāts ārpus īpašumā esošās dravas

Nav skaidrs
Nav atbildes

i) Peru telpā izmanto ne-vaska šūnas pamatnes (piemēram, plastikāta šūnas)

Nav skaidrs
Nav atbildes
22

Aptuveni, kādu daļu no peru šūnām, rēķinot uz bišu saimi, 2017. gadā, jūs samainījāt pret mākslīgajām šūnām?

0%
1-30%
31-50%
vairāk kā 50%
Nav atbildes
23

Vai jūs savās bišu saimēs esat novērojis/-usi bites ar kropliem/deformētiem spārniem (vasaras sezonas laikā)? (Pazīme, kas liecina par deformētā spārnu vīrusa klātbūtni, kuru pārnēsā Varroa ērce).

Nemaz
Nelielā apjomā
Lielā apjomā
Nezinu
Nav atbildes
24

Vai lielākai daļai jūsu bišu saimes 2017. gadā bija būtisks ienesums no viena vai vairākiem sekojošiem augiem?

  Nav skaidrs Nav atbildes
a) Augļdārzi
Nav skaidrs
Nav atbildes
b) Eļļas rapsis
Nav skaidrs
Nav atbildes
c) Kukurūza
Nav skaidrs
Nav atbildes
d) Saulespuķes
Nav skaidrs
Nav atbildes
e) Virši
Nav skaidrs
Nav atbildes
f) Rudens ienesuma kultūras (piem., griķi, zeltslotiņa)
Nav skaidrs
Nav atbildes
25

Ja jūs bišu saimes piebarojāt ar papildus cukura barību (galda cukura šķīdums vai invertēts cukura šķīdums), tās sagatavojot ziemai pagājušajā gadā, tad cik kilogramus cukura (sausne) jūs vidēji devāt vienai ražojošai bišu saimei?

26

Vai jūs savās bišu saimēs monitorējāt Varroa ērces laika posmā no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada aprīlim?

  Nav skaidrs
Nav skaidrs
27

Vai jūs savas bišu saimes ārstējāt pret Varroa ērci laika posmā no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada aprīlim?

  Nav skaidrs
Nav skaidrs
28

Lūdzu, norādiet mēnesi, kurā jūs ražojošās bišu saimēs monitorējāt Varroa UN arī norādiet, kad UZSĀKĀT Varroa ārstēšanu, laika posmā no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada aprīlim?

  Apr 17 Maijs 17 Jūn 17 Jūl 17 Aug 17 Sept 17 Okt 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18

Varroa invāzijas līmeņa monitorings (piemēram, dabiskā ceļā bojā gājušo ērču uzskaite)

Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18

Tranu peru izgriešana

Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Hipertermija (bišu/peru apstrāde ar siltumu)
Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18

Cita biotehnoloģiskā metode (piemēram, slazdu kāre, pilnīga peru atņemšana, bišu mātes sprostošana)

Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18

Skudrskābe-īstermiņa

Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18

Skudrskābe-ilgtermiņa (piemēram, MAQS)

Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Pienskābe
Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Skābeņskābe - pilināšana
Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Skābeņskābe - sublimēšana (tvaicēšana)
Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18

Skābeņskābes maisījumi (piemēram, Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)

Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Timols (piem., Apiguard, ApilifeVar)
Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Tau-fluvalināts (piem., Apistan)
Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18

Flumetrīns (piem., Bayvarol, Varostop)

Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18

Amitrāze (plāksnītēs, piem., Apivar)

Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18

Amitrāze (kvēpināšana/aerosols)

Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Amitrāze (pilināšana, piem., Bipin)
Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Kumafoss (Perizin)
Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Kumafoss (plāksnītēs, piem., Checkmite+)
Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Cits ķīmiskais produkts
Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Cita metode
Apr 17
Maijs 17
Jūn 17
Jūl 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
 

Ja vienu metodi jūs esat izmantojis vairāku mēnešu garumā, lūdzu, norādiet tikai pirmo mēnesi.

29

Vai jūs akceptējat, ka ar jums sazinās, lai uzdotu papildus jautājumus par bišu saimju ziemošanu?

31

Šeit jums ir iespēja pievienot papildus komentārus.