Enkätundersökning om övervintringen i Sverige 2019-2020
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Hej!

Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2019-2020 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Frågeformuläret har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, och det är samma som används i ett stort antal länder.

För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Några av frågorna är märkta med en röd asterisk *. Det betyder att minst ett svar måste ges på frågan innan du kan skicka in dina svar.

Dina svar behandlas anonymt och eventuella personliga uppgifter tas bort innan data bearbetas.

Enkäten kan besvaras fram till och med den 8 juni.

Tack för din medverkan!

 

Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent
preben.kristiansen@jordbruksverket.se

There are 28 questions in this survey.
Winterlosses
(This question is mandatory)
1

I vilket län har du din biodling?
Ifall du har bigårdar i flera län ange då det län i vilket du har de flesta av dina samhällen?

(This question is mandatory)
2

Vad heter orten som ligger närmast din bigård?
Ifall du har fler bigårdar ange då den orten som ligger närmast de flesta av dina bigårdar.

(This question is mandatory)
3

Ange postnumret där din bigård eller de flesta av dina bigårdar befinner dig.

(This question is mandatory)
4

Hur många bigårdar har du?

5

Är alla dina bigårdar placerade inom ett avstånd som är mindre än 15 km från varandra?

6

Hur många avläggare bildade 2019, invintrade du hösten 2019? (se förklaring under svarsfältet)

Denna enkätundersökning har fokus på produktionssamhällen. Avläggare (dvs. små bisamhällen som inte var avsedda för honungsproduktion eller pollinering) som bildades och invintrades 2019 ska inte räknas som produktionssamhällen, men för att få en översikt över förluster av avläggare ställer vi två frågor om dessa
7

Hur många av de avläggare som du invintrade 2019 gick förlorade under vintern 2019-2020?

(This question is mandatory)
8

Hur många produktionssamhällen hade du före vintern 2019-2020?

Inkludera inte avläggare, som du angav i fråga 7. Avläggare ska inte heller inkluderas i de följande svaren i enkäten.

(This question is mandatory)
9

Hur många av dina produktionssamhällen var efter vintern:

  • Total:

Den här frågan handlar om antal förlorade produktionssamhällen. Har du inte haft några förluster denna vinter, så svara 0 i alla tre rutor.

Antalet förlorade samhällen beräknas automatiskt i "Totalt"

10
0
11
Results:
Wintered colonies  = 100%
Colonies with queen problems NAN%
Losses because of natural disaster  NAN%
Losses because dead ore empty hives NAN%
Total winter losses 0 NAN%


So you have wintered colonies, are dead (=NAN%), have queen problems (=NAN%) and are lost due to natural disaster (=NAN%).

This gives an overall loss rate for your operation of NAN%.

 

12

Hur många av de döda produktionssamhällen, dvs de samhällen som du angett i fråga 9c:

  • Total:

Har du inte haft några förluster, så svara 0.

Antalet i "Totalt" ska vara samma som i fråga 9c (förlorade på grund av att samhällena var döda eller kuporna tomma för bin) (=).

Några samhällen kan ha flera symtom, men här ska bara anges ett symptom per dött samhälle / tom bikupa. Välj det symtom som är tydligast.

Om det finns "döda bin i cellerna" ska det döda samhället anges i ett av de två svarsalternativen "döda arbetsbin i cellerna" (c eller d) och inte i svaret "många döda bin i eller framför kupan"

13
0
14

Hur många av de övervintrade samhällena, som efter vintern hade en fungerande drottning och som inte angetts som förlorade, var svaga våren 2020?

15

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2019 (dvs. i fjol)?

16

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2020 (dvs. i år)?

(This question is mandatory)
17

Hur många av de invintrade produktionssamhällena hade en ny drottning 2019 (dvs. en drottning som parades 2019)?

18

I vilken omfattning observerade du drottningproblem i dina samhällen under säsongen 2019 jämfört med de problem du brukar observera?

19

Jämfört med dina samhällen med äldra drottningar, hur har dina samhällen med unga drottningar överlevt vintern 2019- 2020?

20

I hur många av dina överlevande produktionssamhällen fanns det en stor mängd exkrementfläckar (utsot) inne i kupan efter vintern 2019-2020?

(This question is mandatory)
21

Flyttade du något/några av dina samhällen minst en gång för honungsproduktion eller pollinering under säsongen 2019?

22

Observerade du bin med missbildade vingar i dina samhällen under säsongen 2019?

23

Hade merparten av dina samhällen ett omfattande drag på en eller fler av följande dragkällor 2019?

a) Fruktodling
b) Oljeväxter (raps eller rybs)
c) Majs
e) Ljung
f) Honungsdagg (ett sekret, rikt på socker, som utsöndras av olika löss medan de suger i sig växtsaft)
24

Om du utfodrade dina samhällen inför vintern 2019-2020 med antingen sockerlösning eller inverterat foder (t.ex. Bifor), hur många kg socker (torrsubstans) gav du i genomsnitt per produktionssamhälle?

Observera att det i en hink Bifor som väger 16 kg endast finns 12 kg torrsubstans.

(This question is mandatory)
25

Undersökte du dina samhällen för varroa under perioden april 2019 – mars 2020?

26

Har du din biodling i ett område där varroa ännu inte har påvisats (dvs. i varroazon 2, 3 eller fri zon)?

(This question is mandatory)
27

Behandlade du dina samhällen mot varroa under perioden april 2019 – mars 2020?

28

Var god att ange i vilken månad och vilket år du undersökta för varroa i dina samhällen OCH när du PÅBÖRJADE en åtgärd mot varroa under perioden april 2019 – mars 2020.

Undersökning av angreppsgrad (t.ex. genom nedfallsundersökning eller undersökning av kvalster på vuxna bin)
Drönaryngelbortskärning
Värmebehandling av yngel/vuxna bin
Spärrbox, total yngelborttagning eller liknande
Myrsyra - korttidsbehandling
Myrsyra - långtidsbehandling
Mjölksyra
Oxalsyra - droppmetoden
Oxalsyra - sublimering (förångning)
Produkt med oxalsyra (t.ex. Hiveclean/Bienenwohl/VarroMed/Oxybee)
Tymol (t.ex. Apiguard)
Tau-fluvalinate (t.ex. Apistan)
Flumethrin (t.ex. Bayvarol, Polyvar)
Amitraz (t.ex. Apivar)
Kumafos (t.ex. Perizin)
Kumafos (t.ex. Checkmite+)
Annan kemisk substans
Annan metod

Ifall du genomförda en behandling med samma metod eller medel som pågick under flera månader, ange då enbart den månad behandlingen påbörjades.

29

Får vi kontakta dig för eventuella ytterligare frågor angående övervintring och bihälsa eller studier kring detta?

30

Ifall du svarat Ja på ovan nämnda fråga, ange då vänligen din e-postadress här.

Din e-postadress kommer inte att kopplas till annan personlig information eller delas med andra.

31

Här kan du lägga in eventuella kommentarer.