2023-2024 Eesti talvekaod
Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

Mesilasperede talvekadude uuring 2023-2024

Head Eesti mesinikud!

Kutsume teid osalema jätku-uuringus ja täitma 2024. aasta küsimustikku! Küsimustik suletakse 1. juunil 2024.

COLOSSi epidemioloogia töörühm on koostanud standardiseeritud iga-aastase küsimustiku, milles Eesti mesinikel on olnud võimalus osaleda alates 2013 aastast. Rohkem kui 1000 teadlast üle maailma teevad selle võrgustiku erinevates töörühmades koostööd.

Käesoleval sajandil on mesilates suureks probleemiks meemesilasi tabav mesilaspere kollaps ehk mesilaste hukkumise sündroom (inglise keeles colony collapse disorder, CCD), mille põhjuste tervikpilt on veel tuvastamata. Palun andke oma panus ja aidake teadlastel need põhjused välja uurida!

 

Küsimustik võimaldab meil võrrelda teie vastuseid teiste mesinike omadega. Teie andmete põhjal saame hinnata mesilasperede suremise suhtelist riski ja mesinike otsuste, näiteks varroosi tõrje, mesilasperede rändeleviimise ja kärgede asendamise, vahelisi seoseid. Lisaks püüame kindlaks teha suremuse riski suhtelised erinevused eri piirkondades ja jälgida neis käimasolevaid uurimisprojekte.

Küsimustikus on 37 küsimust, millele vastamine võtab aega umbes 30 min. NB! KÜSIMUSTIKULE VASTAMISEKS ON ANTUD AEGA 60 MINUTIT!

Täitma asudes võtke kindlasti käeulatusse materjalid, kust vajadusel kontrollida andmeid möödunud hooaja mesilasperede, mesilasemade (vanus, päritolu) ja ravi (varroatõrje) kohta.

Väga oluline on õigesti vastata, millises vallas ja millise asula lähedal teie mesila paikneb. Palun enne küsimustikule vastama asumist kontrollida asukoha aadressi ja postiindeksi õigsust.

Teie privaatsuse kaitseks isikuandmed kodeeritakse ja neid ei edastata kolmandatele isikutele. Vastajate kontaktandmeid kasutatakse üksnes siis, kui ankeedis esitatu vajab täpsustamist.

 

Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik. Vajadusel saate küsimustiku täitmise osas nõu küsida oma piirkonna usaldusmesinikult või helistada otse mulle.

 

Pane tähele, et tärniga tähistatud küsimused on kohustuslikud. Vastuste saatmiseks vajuta nupule „KINNITA“, seejärel saad soovi korral oma vastustega vormi salvestada ja välja printida


Oleme IGA Eesti mesiniku vastuse eest väga tänulikud!
Silver Püvi

+372 5695 4607, silver@pyvi.eu

There are 35 questions in this survey.
Talvekaod
1

Nimi

Palun veendu, et esitatud meiliaadress on kehiv.
(See küsimus on kohustuslik)
2

Mis on selle maakonna nimetus, kus peamiselt asuvad teie mesilaspered?

(See küsimus on kohustuslik)
3

Mis on selle VALLA nimetus, kus peamiselt asuvad teie mesilaspered?

(See küsimus on kohustuslik)
4

Palun nimetage oma peamisele mesilale lähima linna/alevi/aleviku/küla nimi?

5

Palun nimetage oma peamise mesila (või lähima asula) postiindeks?

(See küsimus on kohustuslik)
6

Mitu mesilagruppi teil on?

7

Kui teil on rohkem kui üks mesila, kas kõik teie mesilad asuvad üksteisest umbes 15 km raadiuses? Kui teil on ainult üks mesila, palun vastake jah.

(See küsimus on kohustuslik)
8

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli enne talve 2023-2024?

Palun pange kirja ainult mesilaspered, kes on piisavalt tugevad ja kus on korralik ema, et saada tootmisperele kohast meesaaki. Arvesse ei lähe võrsikpered või reservpered. See on aluseks ka järgnevatele küsimustele vastates.

(See küsimus on kohustuslik)
9

Mitu nendest talvitunud mesilasperedest ...

  • Kokku:

Selle küsimusega soovime saada teada hukkunud mesilasperede arvu. Kui peresid ei hukkunud, kirjutage 0.

Hukkunud perede summa arvutatakse automaatselt.

10
0
11
Tulemused:
Talvitunud mesilaspered = 100%
Probleemse emaga pered NAN%
Hukkusid looduslike tegurite tõttu NAN%
Hukkusid muul põhjusel või taru oli tühi NAN%
Talvekahjud kokku 0 NAN%


Seega talvitunud mesilasperest, on hukkunud (=NAN%), on probleem mesilasemaga (=NAN%) ja on hukkunud looduslike tegurite tõttu (=NAN%).

See annab teie mesila talvekadude tulemuseks kokku NAN%.

12

Kui mitmel surnud mesilasperedest või tühjadest tarudest ...

Palun valige iga hukkunud pere puhul vaid üks vastuse variantidest ( a kuni e ). Kui peresid ei hukkunud, kirjutage 0.

  • Kokku:

Kui peresid ei hukkunud, kirjutage 0."Summa" peaks olema sama eelneva küsimuse vastusega (c) hukkusid muul põhjusel või taru oli tühi kohta (=).

Palun valige iga hukkunud pere puhul vaid üks vastuse variantidest ( a kuni e ).

13
0
14

Mitu talvitunud mesilasperedest olid kevadel 2024 nõrgad, aga ema oli olemas?

15

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli kevadel 2023 (eelmisel aastal)?

16

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli kevadel 2024?

(See küsimus on kohustuslik)
17

Mitmes talvitunud mesilasperes oli uus 2023. aastal paarunud mesilasema?

18

Mil määral märkasite 2023. aastal oma mesilasperedes probleeme mesilasemaga, võrreldes sellega, kuidas tavaliselt on olnud?

19

Võrreldes mesilasperedega, kus on vana ema, talvitusid noorte emadega pered

20

Kui mitmes ELUS mesilasperes täheldasite tarus pärast talve suures koguses roojaplekke?

(See küsimus on kohustuslik)
21

Kas viisite mõne oma peredest 2023. aastal vähemalt ühel korral meekorje või tolmeldamise eesmärgil rändele?

22

Milliseid järgmistest meetmetest kasutate oma mesilas?

a) talvel võrkpõhja
b) talvel isolatsiooniga (sh. topelt seinaga) taru
c) taru, mis on valmistatud sünteetilisest materjalist (n. EPS plasttaru)
d) mul on sertifitseeritud mahemesila
e) varroatolerantsest mesilast pärit emasid
f) väiksemaid haudmekanne (5.1 mm või väiksemad)
g) looduslikku kärge (ilma raamita)
h) vaha ostmist väljastpoolt oma mesilat
i) haudmeruumis (korpuses) sünteetilist kunstkärge
23

Ligikaudu mitu protsenti talvepesas olnud haudmekärgedest te asendasite ühe mesilaspere kohta aastal 2023?

24

Kas olete märganud oma mesilasperedes halvatud/deformeerunud tiibadega mesilasi (2023. aasta suve jooksul), mis võib viidata varroosiga kaasnevale deformeerunud tiiva viirusele?

(See küsimus on kohustuslik)
25

Kas suurem osa teie mesilasperedest sai 2023. aastal märkimisväärset korjet ühelt või mitmelt järgnevatest taimedest?

a) Viljapuud ja marjapõõsad
b) Raps e. õlikaalikas
c) Mais
e) Kanarbik
f) Sügisesed söödakultuurid (sh tatar, keerispea, põldsinep, lutsern)
g) Lehemesi
26

Kui te andsite oma mesilasperedele möödunud talveks ettevalmistamisel täiendavat suhkrusööta (suhkrulahust või invertsuhkrut), siis mitu kg suhkrut (kuivainet) põhipere kohta kulus?

(See küsimus on kohustuslik)
27

Kas olete jälginud (monitoorinud) varroalestast tabandumist oma mesilasperedes ajavahemikus aprill 2023 ‒ märts 2024?

28
Milliseid järgmistest seiremeetoditest kasutasite oma tootmis-mesilasperedes varroalesta tabandumise jälgimiseks 2023/24?
(See küsimus on kohustuslik)
29

Kas tegite oma mesilasperedele ajavahemikus aprill 2023 ‒ märts 2024 varroosi tõrjet?

30

Kui suur (eurodes) on teie hinnangul varroositõrje kulu mesilaspere kohta ajavahemikul aprill 2023 - märts 2024?

31

Palun märkige tabelisse, millisel kuul te avastasite oma põhiperedes varroalesta ja MILLAL ALUSTASITE neis varroosi tõrjega või tõrjekavaga? Perioodil aprill 2023‒märts 2024

Kui kasutasite sama meetodit mitme kuu vältel, siis märkige vaid esimene kuu

Varroalesta nakatumise taseme monitooring (nt langenud lestade loendamine)
Lesehaudme eemaldamine
Hüpertermia (haudme/mesilaste kuumtöötlemine)
Teised biotehnilised meetodid (nt. püüniskärg, lesehaudme täielik eemaldamine, ema vahetamine)
Sipelghapperavi - kiire aurustumise meetod
Sipelghapperavi - aeglane aurustumise meetod (nt. MAQS)
Piimhapperavi
Oblikhapperavi - tilgutamine
Oblikhapperavi - subleerimine (aurustamine)
Oblikhappe segud (nt. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Tümool (nt. Apiguard, ApilifeVar)
Tau-fluvalinaadid (nt. Apistan)
Flumetriin (nt. Bayvarol, Polyvar)
Amitraas (ribadena, nt. Apivar, Apitraz)
Amitraas (fumigatsioon/aerosool)
Kumafoss (Perizin)
Kumafoss (ribadena, nt. Checkmite+)
Teised keemilised vahendid
Teised meetodid

Kui kasutasite sama meetodit mitme kuu vältel, siis märkige vaid esimene kuu.

32

Millist mesilasperede kadu protsendina eelmise talve jooksul peate oma mesinduse jaoks aktsepteeritavaks? (vahemikus 0–100%)

33

Palun andke hinnang 1-st 10-ni, kus 10 on parim ja 1 halvim. Kuidas te oma olukorda hetkel hindate? Umbes 5 aastat tagasi? Umbes 5 aasta pärast?

a) täna
b) 5 aastat tagasi
c) 5 aasta pärast
34

Kui positiivselt või negatiivselt mõjutavad järgmised tegurid hetkel teie otsuseid, kui üldse?

Mesilaste tervis ja bioohutus
Mesinduse finantsilised aspektid
Eeskirjad ja nõuetele vastavus
Töökoormus ja ajajuhtimine
Ilmastik ja välistingimustes töötamine
Teised mesinikud ja maaomanikud
Mesinduse füüsilised aspektid
Tehniline ja finantsiline tugi mesinikele
35

Palun määrake, millistel kuudel perioodil aprill 2023 - märts 2024

Palun märkige kõik sobivad vastusevariandid

… lisate meekorpuseid / magasine
… vahetate emasid
… poolitate mesilasperesid
… ühendate mesilasperesid
… võtate mett
… kogete kõige sagedamini mesilasperede hukkumisi
… teil on hooldatavate mesilasperede arv kõige suurem
… teil on hooldatavate mesilasperede arv kõige väiksem
… teil mesilaspered sülemlevad
… te märkate tarude tühjenemist mesilastest (kollaps)
… peavad teie mesilaspered tulema toime vaid tarus olevate söödavarudega
… te annate oma mesilasperedele lisasööta
36

Siinkohal on teil võimalus anda küsimustikule tagasisidet

37

Kas teile sobib, kui võtame teiega ühendust lisaküsimuste esitamiseks mesilasperede talvitumise kohta?

38

Kui vastasite eelnevale küsimusele jaatavalt, siis palun lisage oma e-posti aadress