2020-2021 Czech winterlosses
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Vážené včelařky, vážení včelaři,

již od jara 2014 monitorujeme úspěšnost zimování včelstev v České republice. Rádi bychom vás pozvali k účasti v VIII. ročníku studie, v níž můžete zhodnotit Vaše pozorování získaná během poslední sezóny. Účastí přispějete k poznání zajímavých souvislostí v chovu včel.

Anonymní vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 15 minut.

Červeně označené otázky jsou povinné, budeme však rádi, když zodpovíte všechny otázky. Děkujeme

Dotazník bude přístupný do 30. dubna 2021.

V dotazníku můžete uvést svou e-mailovou adresu, díky které Vás budeme moci zpětně kontaktovat a informovat o novinkách v projektu.

Čím více včelařů se zapojí, tím přesnější výsledky získáme! Informujte o projektu své kolegy!

Data nejsou poskytována dalším subjektům nezúčastněným v projektu, s e-mailovými adresami pracujeme v souladu se směrnicí UPOL.

Děkujeme vám za Vaše úsilí a důvěru!

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Národní koordinátor projektu v ČR
monitoring.vcely@gmail.com

Veškeré informace naleznete na www.coloss.cz

Sledujte nás i na Facebooku!

Dotazník doporučujeme vyplnit během 30 minut, jinak hrozí ztráta již vyplněných odpovědí nebo problémy při odeslání. Je nutné vyplnit alespoň červeně označené otázky, bez jejichž zodpovězení nelze dotazník odeslat.

Průzkum obsahuje 36 otázek.
Úspěšnost přezimování včelstev v ČR
(Tato otázka je povinná)
1

Napište okres, ve kterém máte umístěnou včelnici.

(v případě, že včelaříte ve více oblastech, napište okres, ve kterém je umístěna Vaše domácí / hlavní včelnice, případně sídlo Vaší firmy)

(Tato otázka je povinná)
2

Uveďte název obce, kde je Vaše hlavní včelnice nebo sídlo Vaší firmy.

(Tato otázka je povinná)
3

Uveďte PSČ obce, kde je Vaše hlavní včelnice nebo sídlo firmy.

Pozor na překlepy a špatně napsané PSČ, komplikuje to vyhodnocení!

(pokud je tato hlavní včelnice mimo intravilán obce, uveďte PSČ nejbližší obce)

(Tato otázka je povinná)
4

Kolik máte stanovišť?

5

Pokud máte více stanovišť, jsou od hlavní včelnice nebo sídla firmy vzdálená více než 15 km?

(Tato otázka je povinná)
6

Kolik produkčních včelstev jste zazimoval/a v roce 2020?

(počítejte pouze produkční včelstva, od kterých jste v loňské sezóně očekávali produkci, nezapočítávejte oddělky, roje, smetence vytvořené v roce 2020, těch se týká samostatná otázka v druhé polovině dotazníku)

V následujících otázkách uvádějte počty za celý svůj provoz, i když jej máte rozmístěný na více stanovištích. Za zimu považujte období od ukončení příprav na zazimování včelstev (obvykle po zakrmení) do začátku nového snůškového období v letošním roce.

(Tato otázka je povinná)
7

Kolik produkčních včelstev jste ztratil/a v zimě 2020/21?

(počítejte pouze produkční včelstva, od kterých jste v loňské sezóně očekávali produkci, nezapočítávejte oddělky, roje, smetence vytvořené v roce 2020)

Vyplňte všechna pole

  • Celkem:

Vaše procentuální ztráty jsou počítány automaticky níže.

8
0
9
Výpočet ztrát včelstev:
Zazimováno včelstev  = 100%
včelstev sice žijících, ale s problémy s matkou NAN%
včelstev ztracených kvůli různým přírodním vlivům  NAN%
ztracených uhynulých včelstev NAN%
Celkové ztráty 0 NAN%


Zazimovali jste včelstev, uhynulo (=NAN%), mělo problémy s matkou (=NAN%) a bylo ztraceno kvůli přírodním vlivům (=NAN%).

Vaše celkové ztráty byly NAN%.

 

10

Kolik z těchto uhynulých produkčních včelstev:

Nápověda k této otázce je zde.

(otázka navazuje na podotázku o uhynulých včelstvech - zabarvená modře výše)

  • Celkem:

(pokud jste daný stav nepozorovali, vyplňte 0)

"Celkem" mělo by být stejné jako (c) uhynulých včelstev (=).
11
0
12

Kolik z přezimovaných včelstev (na jaře 2021) bylo zesláblých, avšak matka byla přítomna?

(zesláblá včelstva jsou taková, která sice přežila zimu, mají kladoucí matku, ale je nutné je spojit s jiným včelstvem, pozor, otázka se týká pouze produkčních včelstev)
13

Pro srovnání: Kolik včelstev jste měl/a na jaře 2020?

(Pozor, jedná se o stav na jaře minulého roku!!)

14

Kolik z úspěšně přezimovaných včelstev mělo mladou matku (spářenou v roce 2020)?

(jedná se o úspěšně přezimovaná produkční včelstva po zimě 2020/21)

15

Kolik z Vašich přeživších včelstev mělo velké množství výkalů uvnitř úlů na jaře 2021?

(pozorované výkaly na plástech a stěnách úlů při letošní jarní prohlídce)

16

Kolik z uhynulých včelstev mělo velké množství výkalů uvnitř úlů na jaře 2021 (pokálená uhynulá včelstva)

(Tato otázka je povinná)
17

Kočoval/a jste se svými včelstvy v roce 2020 za snůškou nebo kvůli opylování?

(jde o cílené přesuny produkčních včelstev za danou plodinou, nikoliv oddělků na oplozovací stanoviště)

 

18

Mělo větší množství z Vašich včelstev níže uvedenou významnou snůšku v roce 2020?

a) řepka
b) lípa
c) kukuřice
d) slunečnice
e) medovice
f) melecitóza
g) nespecifikovaná pozdní posezónní snůška
(zatrhněte jednu z možností v každém řádku)
(Tato otázka je povinná)
19

Sledoval/a jste napadení roztočem Varroa destructor u svých včelstev v období od dubna 2020 do března 2021?

20

Jakými metodami monitorujete varroózu?

21

Pozoroval/a jste včely s poškozenými/deformovanými křídly ve Vašich včelstvech?

(Tato otázka je povinná)
22

Léčil/a jste včelstva mezi dubnem 2020 - březnem 2021 proti varroóze?

(započítejte i případy, kdy Vám včelstva léčil někdo jiný, např. pověřená osoba spolku)
23

V jakých měsících jste aplikoval/a látky na přírodní bázi?

Pro vyhodnocení léčby a kontroly varroózy v období duben 2020 - březen 2021 se týká několik následujících otázek. Označte, v kterém měsíci jste danou metodu / přípravek začal/a aplikovat u alespoň 60 % včelstev. Uvedený seznam přípravků je širší, nežli schválený seznam z důvodů porovnání v rámci mezinárodní studie. Zveřejníme pouze kompletní anonymní výsledky.

Kyselina mravenčí – krátkodobý odpařovač (Formidol, houbičky)
Kyselina mravenčí-dlouhodobý odpařovač (např.: Nassenheider, Liebig, MiteGone, Formidol 81)
Kyselina mléčná (postřik)
Kyselina šťavelová či její směsi– metoda pokapu (Oxuvar, Oxybee, VarroMed)
Kyselina šťavelová – sublimace ("vypařování")
Kyselina šťavelová s glycerinem (kontaktní pásky, např. ubrousky)
Thymol (Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)
24

V jakých měsících jste prováděl/a danou biotechnologickou metodu?

Označte, v kterém měsíci jste danou metodu začal/a aplikovat u alespoň 60 % včelstev.

Odstranění trubčiny
Hypertermie (tepelné ošetření včelstva)
Jiná biotechnologická metoda (izolátor, metoda sv. Anny atd)
25
V jakých měsících jste aplikoval/a látky na syntetické bázi…
Gabon (PF90, PA92, Flum) (více účinných látek)
Jarní nátěr plodu (M1-AER) (tau fluvanilát)
Podzimní fumigace (MP10, Varidol) (amitraz, tau-fuvanilát)
Podzimní aerosol (Varidol FUM) (amitraz)
Proužky amitrazu (Apitraz 500 mg, Apivar 500 mg)
Proužky flumethrinu (PolyVar Yellow 275 mg)
Jiný chemický produkt (můžete specifikovat na konci dotazníku)
26

Charakterizujte své včelaření.

včelařím v uteplených úlech
včelařím v neuteplených úlech
nechávám včely na volné stavbě, tzn. nepoužívám mezistěny
používám plastové mezistěny v plastových rámcích
mám uzavřený koloběh vosku (mezistěny si nechávám vyrábět z vlastního vosku)

(můžete vybrat více možností, daná tvrzení považujte za platná, pokud platí pro většinu Vašeho hospodářství)

27

Místo pro další informace, které souvisí s úhyny včelstev, a považujete je za důležité.

Prosíme pište stručné komentáře, delši texty raději posílejte e-mailem na monitoring.vcely@gmail.com.

28

Pokud chcete, můžete nám uvést svůj e-mail, díky němu Vás budeme moci zpětně kontaktovat.

Pozor na překlepy a špatně napsané adresy (vložení mezer, chybějící tečky atp.)

Vaše e-mailové adresy nikomu nesdělujeme, slouží pouze ke komunikaci mezi koordinátorem studie a respondentem.

29
V jakém měsíci Vám uhynula většina z uhynulých včelstev nebo jste úhyny zjistili?
Myslíme měsíce, v kterém Vám uhynula většina z uhynulých včelstev nebo jste zjistili, že tato včelstva jsou uhynulá. Pokud Vám včelstva hynula v různých měsících, uveďte všechny tyto měsíce.
30

Pozoroval/a jste významnou loupež na Vaší včelnici/včelnicích v období od zakrmení do počátku zimování?

(ptáme se na situaci, kdy byla Vaše včelstva vylupována cizími včelstvy nebo naopak Vaše včelstva vylupovala cizí)

31

Kdy skončila poslední významná nektarová nebo medovicová snůška v okolí Vašich včelnic?

(uveďte měsíc)

32

Kdy skončila poslední významná pylová snůška v okolí Vašich včelnic?

(uveďte měsíc)

33

Váš loňský medný výnos považujete za

34
Jaký druh medu jste vytáčel/a z většiny svých včelstev při posledním loňském medobraní?
35

Kolik jste celkem zazimoval/a oddělků, smetenců a rojů vytvořených v sezóně 2020

(myslíme tím mladá včelstva vytvořená v minulé sezóně)

36

Kolik z těchto oddělků, smetenců a rojů uhynulo během zimy 2020/21?

(myslíme tím mladá včelstva vytvořená v minulé sezóně a uhynulá během zimování)

37

Jaké byly průměrné léčebné spady kleštíka (Varroa destructor) na jedno včelstvo po prvním podzimním ošetření?

(tj. asi 3 dny po ošetření fumigací nebo aerosolem nebo asi 2 týdny po ošetření kyselinou šťavelovou)

38

Jak dlouho včelaříte?

39

Vaše účast v minulých ročnících monitoringu...

Vyplňujete dotazník poprvé?
Vyplnil/a jste dotazník i vloni?