Badanie zimowych strat rodzin pszczelich 2022/2023
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Szanowni Pszczelarze,

Pomóżcie pszczole miodnej w Polsce! Podzielcie się swoją wiedzą.

Weźcie udział w badaniu strat rodzin pszczelich w sezonie 2022/2023 w Polsce. Badanie trwa do 21 czerwca 2023.

Prosimy o:

  • uważne przeczytanie pytań i możliwych odpowiedzi

  • odpowiedź na pytania oznaczone czerwoną gwiazdką (*) (pytania obligatoryjne)

Standaryzowany kwestionariusz ankiety został stworzony we współpracy z międzynarodową organizacją COLOSS. Organizacja zrzesza naukowców specjalizujących się w pszczołach miodnych z całego świata i obecnie ma ponad 1900 członków. Więcej na anglojęzycznej stronie: www.coloss.org

Dzięki zaangażowaniu Pszczelarzy na całym świecie, możemy analizować jak różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania lub monitoringu warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, wymiana matek pszczelich itd.) wpływają na wysokość strat zimowych. Dodatkowo, uzyskane odpowiedzi pomagają szacować straty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach i latach.

Dane od Państwa będą analizowane i publikowane w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, a także prezentowane na naukowych konferencjach i wydarzeniach pszczelarskich.

Wyniki uzyskane z tej ankiety zostaną udostępnione Pszczelarzom, którzy podadzą swój adres e-mail (pytanie nr 28).

Będziemy niezmiernie wdzięczne za Państwa udział w badaniu.

Wypełnienie ankiety trwa średnio 15 minut. Strona z kwestionariuszem jest aktywna około 45 minut.

Administratorem Państwa danych jest Pracownia Chorób Owadów Użytkowych SGGW w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu ochrony Państwa prywatności Państwa dane osobowe zostaną zakodowane i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Dziękujemy za współpracę

Ewa Mazur i Anna Gajda

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych

KPiDW, IMW, SGGW

ewa_mazur@sggw.edu.pl, anna_gajda@sggw.edu.pl

 

 

W tej ankiecie jest 27 pytań.
Zimowe straty
1

Dane pszczelarza

(To pytanie jest wymagane)
2

W jakim województwie ma Pan/i swoją główną pasiekę?

(To pytanie jest wymagane)
3

Proszę podać nazwę miasta/wsi w pobliżu Pana/i głównej pasieki.

(To pytanie jest wymagane)
4

Proszę podać kod pocztowy miejsca postoju głównej pasieki (lub kod pocztowy w pobliżu).

(To pytanie jest wymagane)
5

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i przed zimą 2022-2023 (tzn. zostało zazimowanych)?

Za rodzinę produkcyjną proszę uważać taką, w której jest pełnowartościowa matka, a siła rodziny pozwala na zbiór miodu (nie uwzględniać odkładów czy rodzin rezerwowych). Dotyczy to także następnych pytań.

(To pytanie jest wymagane)
6

Ile z zazimowanych rodzin...

  • Ogółem:

W tych pytaniach chodzi nam o liczbę utraconych rodzin. Jeżeli nie było takich rodzin proszę odpowiedzieć 0

Łączna liczba utraconych rodzin zostanie wyliczona automatycznie.

7
0
8
Wynik
Zazimowane rodziny = 100%
Utracone z powodu problemu z matką NAN%
Utracone powodu naturalnych zagrożeń NAN%
Utracone ponieważ zamarły lub "zniknęły" NAN%
Całkowita strata 0 NAN%


Zazimowano rodzin, utracono ponieważ zamarły lub zniknęły (=NAN%), utracono z powodu problemu z matką (=NAN%) i i utracono z powodu naturalnych zagrożeń (=NAN%).

W sumie daje to całkowitą stratę w pasiece w wysokości NAN%.

9

Ile z tych zamarłych rodzin

  • Ogółem:

Jeżeli żadna, to proszę wpisać 0.

 

 

10
0
(To pytanie jest wymagane)
11

Ile z zazimowanych rodzin było wiosną 2023 słabych, choć matka nie wykazywała problemów?

12

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i wiosną 2022 (zeszły rok)?

13

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i wiosną 2023?

(To pytanie jest wymagane)
14

Ile z zazimowanych rodzin miało w 2022 r. nowe matki (matki unasienione w 2022 r.)?

15

W porównaniu do sytuacji występującej zwykle w pasiece problem z matkami obserwowany w 2022 r. w rodzinach był...

(To pytanie jest wymagane)
16

Czy transportował/a Pan/i jakiekolwiek ze swych rodzin na pożytki w celu produkcji miodu lub świadczenia usług zapylania przynajmniej raz w sezonie 2022?

17

Jaki procent plastrów gniazdowych wymienił/a Pan/i w rodzinie na węzę w 2022 r.?

18

Czy któraś z wymienionych roślin stanowiła w 2022 r. istotny pożytek dla większości Pańskich rodzin?

a) Sady
b) Rzepak
c) Akacja
d) Lipa
e) Gryka
f) Słonecznik
g) Wrzos
h) Jesienne pożytki nektarowe (np. nawłoć)
i) Spadź
j) Facelia
(To pytanie jest wymagane)
19

Czy w trakcie sezonu pszczelarskiego 2022/2023 zauważył/a Pan/i pszczoły ze zdeformowanymi skrzydłami? (objaw obecny przy wirusie zdeformowanych skrzydeł, który rozprzestrzenia się przez pasożyta Varroa destructor).

Proszę wybrać jedną z odpowiedzi
(To pytanie jest wymagane)
20

Czy w okresie kwiecień 2022 - marzec 2023 badał/a Pan/i stopień porażenia warrozą w swoich rodzinach?

21

Jakiego badania użył/a Pan/i do sprawdzenia stopnia porażenia roztoczami V. destructor swoich rodzin pszczelich w sezonie 2022/2023?

Można zaznaczyć więcej niż jedno badanie
(To pytanie jest wymagane)
22

Czy w okresie kwiecień 2022 - marzec 2023 zwalczał/a Pan/i warrozę w swoich rodzinach pszczelich?

23

Proszę zaznaczyć w jakich miesiącach (w okresie kwiecień 2022 - marzec 2023) monitorował/a Pan/i stopień porażenia rodzin warrozą a także kiedy rozpoczął/ęła stosowanie konkretnej metody zwalczania warrozy w rodzinach produkcyjnych.

Monitorowanie stopnia porażenia warrozą (np. badanie naturalnego osypu roztoczy)

Usuwanie czerwiu trutowego
Hipertermia (traktowanie pszczół/czerwiu podwyższoną temperaturą)
Inne metody biotechniczne (np. plastry pułapki, całkowite usuwanie czerwiu, izolowanie matki)
Krótkoterminowe stosowanie kw. mrówkowego (do 3 dni)
Długoterminowe stosowanie kw. mrówkowego (np. Formicprotect)
Kwas szczawiowy - nakrapianie (np. Oxybee, Varromed, Api-bioxal, Dany's)
Kwas szczawiowy - sublimacja/odparowywanie
Kwas szczawiowy - w formie pasków
Tymol (np. Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)
Flumetryna (Bayvarol, PolyVar Yellow)
Amitraz w paskach (Biowar, Apivar)
Amitraz do odymiania (Apiwarol)
Inny produkt chemiczny
Inna metoda

Jeżeli ta sama metoda stosowana była dłużej niż jeden miesiąc proszę podać tylko pierwszy miesiąc.

24

Jeżeli stosowano Amitraz w paskach to ile pasków na ul wprowadzono i jak długo w ulu pozostawały?

25

Jeżeli stosowano Amitraz w tabletkach do odymiania to ile razy i w jakich odstępach przeprowadzano odymianie?

26

Jeżeli w pasiece w sezonie 2022 wystąpiły objawy nasuwające podejrzenie ostrego zatrucia pszczół (nagłe pojawienie się przed wylotkami większości uli dużej liczby martwych lub porażonych pszczół) to w jakim to było miesiącu/miesiącach?

27

Proszę wskazać w jakich miesiącach wykonuje Pan/i konkretne prace w pasiece:

dodaje ramki, korpusy
wymieniam matki pszczele
robię odkłady
łączę rodziny
odbieram miód
stwierdzam stratę rodziny
mam największą liczbę rodzin na pasiece
mam najmniejszą liczbę rodzin na pasiece
rodziny roją się
rodziny „opuszczają” ul
rodziny żywią się głównie zgromadzonymi zapasami
karmię rodziny

(proszę wskazać miesiące we wszystkich wykonywanych pracach)

28

Czy wyraża Pan/i zgodę na to, abyśmy skontaktowali się z Panem/nią w razie konieczności zadania ewentualnych dodatkowych pytań odnośnie zimowli?

29

Jeżeli odpowiedź brzmi tak to proszę podać swój adres e-mail.

(Administratorem Państwa danych jest Pracownia Chorób Owadów Użytkowych SGGW w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu ochrony Państwa prywatności Państwa dane osobowe zostaną zakodowane i nie będą udostępniane osobom trzecim. Adres e-mail posłuży tylko i wyłącznie do kontaktu z Państwem w ramach „ COLOSS” - badanie strat rodzin pszczelich zimą w Polsce”.)
30

W tym miejscu jest możliwość zamieszczenia dodatkowych uwag.