Zimné straty včelstiev na Slovensku 2021-2022
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Vážené včelárky, vážení včelári!


zahájili sme ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku. Prosíme Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, v ktorom môžete zhodnotiť Vaše pozorovania získané počas uplynulej včelárskej sezóny. Toto zisťovanie je anonymné, robí sa rovnakou štandardnou formou v mnohých krajinách Európy a sveta, bude hromadne štatisticky spracované a osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám ani párované so žiadnou inou databázou či registrom.

Vyplnenie celého dotazníka nezaberie zvyčajne viac ako 20 minút. Pokiaľ toľko času nemáte, budeme vďační, keď vyplníte aspoň tzv. povinné otázky, ktorých je len 8, sú písané červeným písmom a podčiarknuté, celkový čas vypĺňania sa tak skráti zvyčajne pod 5 minút. Ide konkrétne o otázky 1, 2 a/alebo 3, 4, 6, 7, 20, 30 a 32. Po vyplnení dotazníka stlačte talčidlo "Odoslať".

Ak potrebujete vypĺňanie prerušiť, použite odkaz "Obnoviť neskôr" na konci dotazníka. Toto tlačítko tiež použite, ak hrozí, že prekročíte 40 minútový časový limit vypĺňania. Ku dokončeniu a odoslaniu sa potom môžete vrátiť neskôr.

Dotazník bude prístupný do 25. mája 2022. Čím viacej včelárov sa zapojí, tým presnejšie výsledky získame, informujte prosím o tomto projekte aj svojich včelárskych kolegov preposlaním linku na tento dotazník (https://www.bee-survey.com/index.php/222938?lang=sk)

Ďakujeme za Váš čas a dôveru

doc. Róbert Chlebo

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

národný koordinátor projektu COLOSS na Slovensku.

robo.chlebo@gmail.com

V tomto prieskume je 37 otázok.
Zimné straty včelstiev
(Táto otázka je povinná)
1

Vyberte kraj, v ktorom sa nachádza Vaša včelnica.

(v prípade že máte stanovištia včelstiev vo viacerých krajoch Slovenska, uveďte ten, v ktorom sa nachádza väčšina Vašich včelstiev)

2

Uveďte názov obce, v katastri ktorej sa nachádza Vaša hlavná včelnica.

3

Uveďte PSČ obce, kde sa nachádza Vaša hlavná včelnica.

(pokiaľ sú včelstvá umiestnené v extraviláne, uveďte PSČ najbližšej obce).

4

Koľko stanovíšť včelstiev máte?

5

Pokiaľ máte viac stanovíšť, sú od hlavnej včelnice vzdialené viac ako 15 km?

(Táto otázka je povinná)
6

Koľko produkčných včelstiev ste zazimovali na jeseň (minulého roku 2021)?

Zarátajte výlučne produkčné včelstvá, od ktorých ste v minulej sezóne očakávali produkciu, neberte do úvahy rezervné oddielky (to sa týka aj všetkých ostatných otázok v tomto dotazníku).

(Táto otázka je povinná)
7

Koľko produkčných včelstiev ste stratili počas zimy 2021/2022?

Za zimu sa považuje obdobie od poslednej jesennej prehliadky až po začiatok novej znášky.

Pre lepšiu orientáciu v používanej terminológii si môžete kliknúť na obrázok

Políčka nemôžu zostať prázdne, ak ste nestratili žiadne včelstvá, zapíšte prosím do všetkých troch políčok 0.

  • Celkom:

Celkové straty sa automaticky spočítajú.

8
0
9
Výpočet strát včelstiev:
Zazimované včelstvá = 100%
Včelstvá žijúce, ale s problematickou matkou NAN%
Včelstvá stratené v dôsledku prírodných vplyvov NAN%
Včelstvá uhynuté (prázdne) NAN%
Celkové straty 0 NAN%


Sumarizácia: Zazimovali ste včelstiev, z ktorých ste našli na jar uhynutých (=NAN%), malo problémy s matkou (=NAN%) a o ste prišli v dôsledku prírodných nehôd (=NAN%).

Vaše celkové zimné straty teda dosiahli NAN%.

10

Koľko z týchto uhynutých produkčných včelstiev:

(otázka nadväzuje na podotázku o uhynutých včelstvách - modrým písmom vyššie)

  • Celkom:

Číselný výsledok "celkom" by mal byť zhodný s počtom uhynutých včelstiev (c) z predchádzajúcej otázky, čiže: (=).

Pre každé z uhynutých včelstiev vyberte len jednu z možností a) až e).

11
0
12

Ak ste zaznamenali úhyny, v ktorom mesiaci sa to udialo (resp. kedy ste to zistili)?

Ak včelstvá hynuli počas dlhšieho obdobia, uveďťe mesiac, kedy ich uhynulo najviac.

13

Koľko z prezimovaných včelstiev (na jar 2022) bolo zoslabnutých?

(pričom matka bola prítomná)

14

Pre porovnanie: Koľko produkčných včelstiev ste mali na jar minulého roku 2021?

15

Koľko z úspešne prezimovaných včelstiev malo mladú matku (spárenú v roku 2021)?

16

Ako hodnotíte situáciu s výskytom problematických matiek vo včelstvách v roku 2021 v porovnaní z predchádzajúcimi rokmi?

17

Ako prezimovali včelstvá s mladými matkami (spárenými v roku 2021) pri porovnaní so včelstvami so staršími matkami?

18

Koľko z Vašich úspešne prezimovaných včelstiev bolo na jar 2022 pokalených?

Pýtame sa na výskyt väčšieho množstva výkalov vo vnútri úľa - na rámikoch, plástoch, príp. stenách úľa.

19

Koľko z uhynutých včelstev malo na jar 2022 veľké množstvo výkalov vo vnútri úľa?

20

Kočovali ste v roku 2021 s Vašimi včelstvami aspoň raz za znáškou?

(Ide o cielené presuny včelstiev na konkrétny porast za účelom produkcie medu a/alebo opeľovania minimálne 1 x za rok aspoň s určitou časťou Vašich včelstiev. Nejedná sa o presuny oddielkov na oplodňovacie stanice).

21

Používate pri väčšine z Vašich včelstiev niektoré z nasledovných postupov / praktík?

a) nechávam zasieťované dná otvorené aj počas zimovania
b) používam uteplené úle (napr. s izoláciou v stenách nadstavkov)
c) používam úle vyrobené zo syntetických materiálov (plastové)
d) som certifikovaným bio-včelárom (registrovaným ekologickým poľnohospodárom)
e) nechávam včely voľne stavať plásty (nepoužívam medzistienky)
f) medzistienky si nechám vyrábať z vlastného vosku (mám uzavretý kolobeh vosku)
g) používam v plodisku umelohmotné medzistienky (resp. celoplastové rámiky)
22

Akú percentuálnu obmenu plástov v plodiskách (tmavé a poškodené plásty za medzistienky) ste približne zrealizovali v roku 2021?

23

Pozorovali ste počas leta 2021 vo Vašich včelstvách včely s poškodenými alebo deformovanými krídlami?

(ide o príznaky Vírusu deformovaných krídel prenášaného klieštikom)

24

Pozorovali ste se u svojch včelstiev otravy po aplikácii prípravkov na ochranu rastlín?

pýtame sa na otravy pesticídmi, či už chronické (napr. viacero mŕtvoliek pred úľom alebo v úli žijúceho včelstva, včely v kŕčoch neschopné letu) alebo akútne (úhyn celého včelstva). Uveďte aj v prípade, že ste otravy nehlásili.

25

Mala väčšina z Vašich včelstiev v roku 2021 významnú znášku z nasledovných rastlín?

a) väčšie ovocné sady
b) repka olejná
c) kukurica (peľ)
d) slnečnica
e) neskoré jesenné miešanky
f) medovica
g) medovica s melecitózou ("cementový" med)
26

Kedy skončila posledná významná nektárová alebo medovicová znáška v okolí Vašej včelnice?

27

Kedy skončila posledná významná peľová znáška v okolí Vašej včelnice?

28

Ak ste kŕmili včely na zimu cukrovým roztokom alebo invertovaným sirupom:

Koľko kg cukru (v suchom stave) alebo litrov priemyselne vyrobeného sirupu ste v priemere použili na zakŕmenie jedného včelstva?

29

Pozorovali ste na Vašej včelnici významnú rabovku v období od zakŕmenia do začiatku zimovania?

30

Sledovali ste vývoj napadnutia Vašich včelstiev klieštikom v období od apríla 2021 do marca 2022?

31
Aké metódy monitoringu klieštika vo Vašich produkčných včelstvách ste v sezóne 2021/22 používali?
32

Liečili ste včelstvá proti klieštikovitosti v období od apríla 2021 do marca 2022?

33

Uveďte prosím konkrétne mesiace, kedy ste liečili konkrétnymi prípravkami a metódami proti klieštikovi Varroa destructor v období medzi aprílom 2021 až marcom 2022.

Nasleduje zoznam štandardne používaných liečebných prípravkov a postupov proti klieštikovitosti. Najbežnejšie spôsoby liečby používané na Slovensku sú zvýraznené tučným písmom.

Sledovanie prirodzeného spádu klieštikov na podložkách (príp. iný spôsob monitoringu populácie klieštika vo včelstvách)
Odstraňovanie (vyrezávanie) trúdieho plodu
Hypertermia (teplotné ošetrenie plodu, príp. dospelých včiel, napr. Varroa Controller)
Iné biotechnické metódy (napr. odstránenie plodu, izolovanie matky a pod.)
Kyselina mravčia – krátkodobé odparovače (napr. Formidol)
Kyselina mravčia – dlhodobé odparovače (nad 5 dní - napr. Nassenheider)
Kyselina mliečna
Kyselina šťaveľová - pokvapkanie plástov, postrek
Kyselina šťaveľová - odpar zahriatím alebo kontaktné pásiky s glycerínom
Varromed (alebo iné roztoky na báze kyseliny šťaveľovej)
Rastlinné silice, najmä tymol (Ekopol, ApiLifeVar a pod.)
Gabon PF 90 (príp. ostatné prípravky s tau-fluvalinátom ako M1-AER a Apistan)
Bayvarol alebo Polyvar Yellow (flumetrín)
Amitraz (zadymovanie, fumigácia - Avartin, Varidol, alebo zimné aerosólové ošetrenie Varidolom FUM)
Amitraz v dlhodobo pôsobiacich kontaktných pásikoch (Apivar, Apitraz, Biowar)
Iný chemický produkt (môžete upresniť na konci dotazníka - otázka 40)
Iná nechemická metóda (môžete upresniť na konci dotazníka - otázka 40)

Pri dlhodobých nosičoch uvádzajte len začiatok liečenia (napr. vloženie kontaktných pásikov Gabonu v auguste 2021, bez ohľadu na to, že ste ho vybrali až v septembri).

34

Aké boli priemerné liečebné spády klieštika (Varroa destructor) na jedno včelstvo po prvom jesennom ošetrení?

(teda asi 3 dni po ošetrení fumigáciou Avartinom /Varidolom/ alebo asi 2 týždne po ošetrení kyselinou šťaveľovou)

35

Uveďte prosím konkrétne mesiace, v ktorých...

Vyberte možnosti, ktoré sa na Vašej vyskytujú

... sprístupňujete (pridávate) medníky
... vymieňate matky
... rozdeľujete včelstvá
... spájate včelstvá
... vytáčate med
... najčastejšie čelíte stratám (úhynom) včelstiev
... obhospodarujete najviac včelstiev
... obhospodarujete najmenej včelstiev
... dochádza k rojeniu včelstiev
... dochádza k opúšťaniu úľov včelstvami
... sú včelstvá závislé výlučne od zásob v úli?

Vyberte možnosti, ktoré sa na Vašej vyskytujú

36

Ako dlho včelárite?

37

V akých úľoch včelárite?

význam skratiek na začiatkoch: VN - vysoké nadstavky (nad 20 cm), NN - nízke nadstavky (pod 20 cm), KS - kombinovaný systém: vysoké rámiky v plodisku, nízke rámiky v medníkoch.

38

Vypĺňali ste dotazník o stratách včelstiev už aj v niektorej z minulých sezón?

39

Pokiaľ chcete, môžete nám uviesť svoj e-mail, vďaka ktorému Vás budeme môcť spätne kontaktovať.

S Vašim kontaktom budeme nakladať v súlade s aktuálnou legislatívou o ochrane osobných údajov.

40

Tu môžete uviesť ďalšie informácie, ktoré považujete v súvislosti s úhynmi včelstiev za dôležité

(vrátane uvedenia iných liečiv / liečebných postupov, ktoré sa nenáchadzajú v tabuľke 34)