<p class="surveyname">Vinterförlust Finland och Åland 2022-2023</p>
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Bästa biodlare,

Förra vinterns vinterförluster i Finland var högre än året innan. Det är stora variationer i vinterförlusterna både hos oss och i världen.

Finlands Biodlares Förbund är med i forskningsnätverket COLOSS, där man i de olika länderna samlar in information på ett jämförbart sätt över vinterförlusterna. Vinterförlusterna beror ofta på summan av många olika saker och de varierar både områdesvis och årligen. Genom att verka tillsamman har man bättre möjligheter att få reda på orsakerna till vinterförlusterna.

Vi ber dig nu svara på frågorna över vinterförlusterna. Dina svar är viktiga och tillsammans med alla andra svar får vi en bild av läget i Finland och hur vi skall utveckla biodlingen.

Utformningen av frågeformuläret har ändrat under årens lopp, men för att kunna analysera undersökningen har vissa frågors numrering kvarstått. Numreringen är för den svarande inte nödvändigtvis logisk.

Läs frågorna noggrant och svara på alla frågor om du kan. Kom ihåg att i slutet trycka på knappen SÄND, varvid dina svar sparas.

Dina kontaktuppgifter är inte nödvändiga men önskvärda, ifall du vill att vi i ett senare skede skall få kontakt med dig angående vinterförlusterna.

Alla inskickade svar deltar i utlottningen av ett varroa testinstrument. Lycka till!

Ingen enskild biodlares uppgifter ges vidare.

Vi uppskattar och är tacksamma för ditt samarbete!

Enkäten kan besvaras fram till och med den 11 juni.
Notera att frågor märkta med stjärna * är obligatoriska.

Uppmuntra dina biodlarkollegor att svara på frågorna. Då blir vinterförlustprocenten på ditt område tillförlitligare.

Tack för din medverkan!

Maritta Martikkala
Biodling konsulent
maritta.martikkala@hunaja.net

Dina kontaktuppgifter publiceras ingenstans och ges inte åt tredje part.

Det finns 27 frågor i denna enkät.
Vinterförluster 2022-2023
1

Namn

2

I vilket län har du huvudsakligen din biodling?

(Denna fråga är obligatorisk)
3

Vad heter orten som ligger närmast din bigård eller där de flesta av dina bigårdar befinner sig?

(Denna fråga är obligatorisk)
4

Ange postnumret där din bigård eller de flesta av dina bigårdar befinner dig.

(Denna fråga är obligatorisk)
5

Hur många bigårdar har du?

(Denna fråga är obligatorisk)
6

Hur många produktionssamhällen hade du före vintern 2022-2023?

Räkna inte med samhällen som övervintrats som avläggare. Dessa ska inte heller räknas med i de övriga svaren.

(Denna fråga är obligatorisk)
7

Hur många samhällen hade du kvar efter vintern:

  • Totalt:

Den här frågan handlar om antal förlorade samhällen. Har du inte haft några förluster denna vinter, så svara 0.

Antalet förlorade samhällen beräknad automatiskt i "Summa"

8
0
9
Results:
Invintrade samhällen = 100%
Förluster på grund av drottningproblem 0 NAN%
Förluster på grund av yttre faktorer 0 NAN%
Förluster på grund av att samhällena har dött 0 NAN%
Totala vinterförluster 0 NAN%


Du invintrade samhällen.
0 har dött (=NAN%), 0 hade drottningproblem (=NAN%) och 0 gick förlorade på grund av yttre faktorer (=NAN%).

Det innebär att dina totala vinterförluster är NAN%.

10

Hur många av de döda samhällen, dvs de samhällen som du angett under c) i fråga nummer 7:

  • Totalt:

Har du inte haft några förluster, så svara 0. Antalet i "Summa" ska vara samma som i c i fråga nummer 7. (=0).

11
0
12

Hur många av de övervintrade samhällen, som hade en fungerande drottning och som inte angetts som förlorade, var svaga (2-3 ramar med bin) efter vintern 2022-2023

13

Hur många övervintrade samhällen var en avläggare eller en svärm förra sommaren?

14

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2022 (dvs. i fjol)?

15

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2023?

16

Hur många av de invintrade samhällen hade en ny drottning 2022 (dvs. en drottning som parades 2022)?

17

I vilken omfattning observerade du drottningproblem i dina samhällen under säsongen 2022 jämfört med de problem du brukar observera?

(Denna fråga är obligatorisk)
18

Flyttade du något/några av dina samhällen minst en gång för honungsproduktion eller pollinering under säsongen 2022

19

Använder/tillämpar du följande i huvudparten av din biodling:

a) Nätbotten under vintern
c) Kuporna av syntetiskt material (plast, frigolit)
d) Ekologisk biodling
f) Celler av 5,1 mm eller mindre
g) Användar ramar utan mellanväggar
h) Jag tillverkar eller tillverkas mellanväggar från min egen bivax
i) Användar mellanväggar av plast i yngelkuporna
20

Ungefär hur stor andel av yngelramarna bytte du ut mot mellanväggar under säsongen 2022?

21

Observerade du bin med missbildade vingar i dina samhällen under säsongen 2022?

22

Hade merparten av dina samhällen ett omfattande drag på en eller fler av följande dragkällor 2022?

a) Fruktodling
b) Oljeväxter (raps eller rybs)
c) Majs
d) Solros
e) Ljung
f) Andra höstfodergrödan (till exempel bovete)
g) Honungsdaggshonung
h) Honungsdagg som innehåller melecitos
23

Har du din biodling i ett område där varroa ännu inte har påvisats (dvs. i Åland eller något annat)?

(Denna fråga är obligatorisk)
24

Undersökte du dina samhällen för varroa under perioden april 2022 – mars 2023?

25

Med vilken metod du undersökte dina samhällen för varroa under perioden april 2022 - mars 2023?

(Denna fråga är obligatorisk)
26

Behandlade du dina samhällen mot varroa under perioden april 2022 – mars 2023?

27

Var god att ange i vilken månad och vilket år du undersökta för varroa i dina samhällen OCH när du PÅBÖRJADE en åtgärd mot varroa under perioden april 2022 – mars 2023.

Undersökning av angreppsgrad (t.ex. genom nedfallsundersökning eller undersökning av kvalster på vuxna bin)
Drönaryngelbortskärning
Spärrbox, total yngelborttagning eller liknande
Myrsyra - korttidsbehandling
Myrsyra - långtidsbehandling
Myrsyra - från under bikupan
Oxalsyra - droppmetoden
Oxalsyra - sublimering (förångning)
Produkt med oxalsyra (t.ex. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Tymol (t.ex. Apiguard)
Annan kemisk substans
Annan metod

Ifall du genomförda en behandling med samma metod eller medel som pågick under flera månader, ange då enbart den månad behandlingen påbörjades.

28
Berätta i vilken månad du/dina... (ange alla månader det gäller)
...ger honungslådor
...byter drottningar
...gör avläggare
...slår samman samhällen
...skördar honung
...oftast mister samhällen
...har största antalet samhällen
...har minsta antalet samhällen
...samhällen svärmar
...bin försvinner från kuporna
...bin får vanligtvis klara sig på sitt eget foderförråd
...föder samhällen
29

Får vi kontakta dig för eventuella ytterligare frågor angående övervintring och bihälsa eller studier kring detta?

30

Här kan du lägga in kommentarer. Till exempel om du har övervintrat spardrottningar att hur mår de, hur många är levande och så vidare?