Zimné straty včelstiev v sezóne 2018/2019
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Vážené včelárky, vážení včelári!


zahájili sme ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku. Prosíme Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, v ktorom môžete zhodnotiť Vaše pozorovania získané počas uplynulej včelárskej sezóny. Toto zisťovanie je anonymné, robí sa rovnakou štandardnou formou v mnohých krajinách Európy a sveta, bude hromadne štatisticky spracované a osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám ani párované so žiadnou inou databázou či registrom. Vyplnenie celého dotazníka nezaberie zvyčajne viac ako 15 minút. Pokiaľ toľko času nemáte, budeme vďační, keď vyplníte aspoň tzv. "povinné otázky - tých je len 10, sú označené červenou hviezdičkou * a podčiarknuté, celkový čas vypĺňania sa tak skráti zvyčajne pod 5 minút. Po vyplnení dotazníka stlačte talčidlo "Odoslať".

Dotazník bude prístupný do 20. mája 2019. Čím viacej včelárov sa zapojí, tým presnejšie výsledky získame, informujte prosím o tomto projekte aj svojich včelárskych kolegov preposlaním linku na tento dotazník (https://www.bee-survey.com/index.php/241422?lang=sk)

Ďakujeme za Váš čas a dôveru

doc. Róbert Chlebo

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, národný koordinátor projektu COLOSS na Slovensku.

robo.chlebo@gmail.com

There are 38 questions in this survey.
Zimné straty včelstiev
(This question is mandatory)
1

V ktorom okrese sa nachádza Vaša včelnica?

(okresy sú radené podľa krajov, v prípade že máte stanovištia včelstiev vo viacerých okresoch, uveďťe ten kde máte hlavnú včelnicu, príp. sídlo firmy)

(This question is mandatory)
2

Uveďte názov obce, v katastri ktorej sa nachádza Vaša hlavná včelnica:

3

Uveďte PSČ obce, kde sa nachádza Vaša hlavná včelnica

(This question is mandatory)
4

Koľko stanovíšť včelstiev máte?

5

Pokiaľ máte viac stanovíšť, sú od hlavnej včelnice vzdialené viac ako 15 km?

(This question is mandatory)
6

Koľko produkčných včelstiev ste zazimovali na jeseň (minulého roku 2018)?

Zarátajte výlučne produkčné včelstvá, od ktorých ste v minulej sezóne očakávali produkciu, neberte do úvahy rezervné oddielky (to sa týka aj všetkých ostatných otázok v tomto dotazníku).

(This question is mandatory)
7

Koľko produkčných včelstiev ste stratili počas zimy 2018/19?

Za zimu sa považuje obdobie od poslednej jesennej prehliadky až po začiatok novej znášky.

Pre lepšiu orientáciu v používanej terminológii si môžete kliknúť na obrázok

Políčka nemôžu zostať prázne, ak ste nestratili žiadne včelstvá, zapíšte do nich prosím 0.

  • Celkom:

Celkové straty sa automaticky spočítajú.

8
0
9
Výpočet strát včelstiev:
Zazimované včelstvá = 100%
Včelstvá žijúce, ale s problematickou matkou NAN%
Včelstvá stratené v dôsledku prírodných vplyvov NAN%
Včelstvá uhynuté (prázdne) NAN%
Celkové straty 0 NAN%


Sumarizácia: Zazimovali ste včelstiev, z ktorých ste našli na jar uhynutých (=NAN%), malo problémy s matkou (=NAN%) a o ste prišli v dôsledku prírodných nehôd (=NAN%).

Vaše celkové zimné straty teda dosiahli NAN%.

10

Koľko z týchto uhynutých produkčných včelstiev:

  • Celkom:

Pokiaľ ste daný stav nepozorovali, zapíšte 0. Číselný výsledok "celkom" by mal byť zhodný s počtom uhynutých včelstiev (c) z predchádzajúcej otázky, čiže: (=).

Pre každé z uhynutých včelstiev vyberte len jednu z možností a) až e).

11
0
12

Koľko z prezimovaných včelstiev (na jar 2019) bolo zoslabnutých?

(pričom matka bola prítomná)

13

Pre porovnanie: Koľko produkčných včelstiev ste mali na jar minulého roku 2018?

14

Koľko produkčných včelstiev ste mali túto jar (2019)?

(This question is mandatory)
15

Koľko z úspešne prezimovaných včelstiev malo mladú matku (spárenú v roku 2018)?

16

Ako hodnotíte situáciu s výskytom problematických matiek vo včelstvách v roku 2018 v porovnaní z predchádzajúcimi rokmi?

17

Ako prezimovali včelstvá s mladými matkami (spárenými v roku 2018) pri porovnaní so včelstvami so staršími matkami?

18

Koľko z Vašich úspešne prezimovaných včelstiev bolo na jar 2019 pokalených?

Pýtame sa na výskyt väčšieho množstva výkalov vo vnútri úľa - na rámikoch, plástoch, príp. stenách úľa.

19

Koľko z uhynutých včelstev malo na jar 2019 veľké množstvo výkalov vo vnútri úľa?

(This question is mandatory)
20

Kočovali ste v roku 2018 s Vašimi včelstvami aspoň raz za znáškou?

(Ide o cielené presuny včelstiev na konkrétny porast za účelom produkcie medu a/alebo opeľovania minimálne 1 x za rok aspoň s určitou časťou Vašich včelstiev. Nejedná sa o presuny oddielkov na oplodňovacie stanice).

21

Používate pri väčšine z Vašich včelstiev niektoré z nasledovných postupov / praktík?

a) nechávam otvorené zasieťované dná počas zimy
b) používam uteplené úle (izolácia v stenách úľa)
c) používam plastové úle (úle zhotovené s umelohmotných materiálov)
d) som certifikovaný bio včelár
e) používam matky špeciálne šľachtené na odolnosť voči klieštikovi
f) používam medzistienky so zmenšenými bunkami (menej než 5,1 mm)
g) nepoužívam medzistienky (voľná stavba plástov)
h) používam medzistienky vyrobené výlučne z vlastného vosku
i) používam v plodisku plastové rámiky (umelohmotné medzistienky)
22

Akú percentuálnu obmenu plástov v plodiskách (tmavé a poškodené plásty za medzistienky) ste približne zrealizovali v roku 2018?

23

Pozorovali ste počas leta 2018 vo Vašich včelstvách včely s poškodenými alebo deformovanými krídlami?

(ide o príznaky Vírusu deformovaných krídel prenášaného klieštikom)

24

Pozorovali ste se u svojch včelstiev otravy po aplikácii prípravkov na ochranu rastlín?

pýtame sa na otravy pesticídmi, či už chronické (napr. viacero mŕtvoliek pred úľom alebo v úli žijúceho včelstva, včely v kŕčoch neschopné letu) alebo akútne (úhyn celého včelstva). Uveďte aj v prípade, že ste otravy nehlásili.

25

Mala väčšina z Vašich včelstiev v roku 2018 významnú znášku z nasledovných rastlín?

a) väčšie ovocné sady
b) repka olejná
c) lipa
d) kukurica (peľ)
e) slnečnica
f) medovica
g) melecitóza ("cementový" med)
h) výdatná posezónna znáška (september, október)
26

Kedy skončila posledná významná nektárová alebo medovicová znáška v okolí Vašej včelnice?

27

Kedy skončila posledná významná peľová znáška v okolí Vašej včelnice?

28

Ak ste kŕmili včely na zimu cukrovým roztokom alebo invertovaným sirupom:

Koľko kg cukru (v suchom stave) alebo litrov priemyselne vyrobeného sirupu ste v priemere použili na zakŕmenie jedného včelstva?

29

Vyberte mesiac kedy ste začali kŕmiť svoje včelstvá na zimu:

30

Vyberte mesiac, kedy ste ukončili kŕmenie svojich včelstiev na zimu:

31

Pozorovali ste na Vašej včelnici významnú rabovku v období od zakŕmenia do začiatku zimovania?

(This question is mandatory)
32

Sledovali ste napadnutie Vašich včelstiev klieštikom v období od apríla 2018 do apríla 2019?

(This question is mandatory)
33

Liečili ste včelstvá proti klieštikovitosti v období od apríla 2018 do apríla 2019?

34

Uveďte prosím konkrétne mesiace, kedy ste liečili konkrétnymi prípravkami a metódami proti klieštikovi Varroa destructor v období medzi aprílom 2018 až aprílom 2019.

Nasleduje zoznam štandardne používaných liečebných prípravkov a postupov proti klieštikovitosti. Najbežnejšie spôsoby liečby používané na Slovensku sú zvýraznené tučným písmom.

sledovanie prirodzeného spádu klieštikov na podložkách (príp. iný spôsob monitoringu populácie klieštika vo včelstve)
Odstraňovanie (vyrezávanie) trúdieho plodu
Hypertermia (teplotné ošetrenie plodu, príp. dospelých včiel)
Iné biotechnické metódy (napr. kompletné odstránenie plodu, metóda sv. Anny, izolovanie matky)
Kyselina mravčia – krátkodobý odpar (napr. Formidol)
Kyselina mravčia – dlhodobý odpar (napr. odparovače Nassenheider, Liebig, MiteGone a pod.)
Kyselina mliečna
Kyselina šťaveľová - postrek, pokvapkanie (Oxuvar, Oxybee, Dany’s BienenWohl a pod.)
Kyselina šťaveľová - odpar (sublimácia)
VarroMed (pôvodne BeeVital Hiveclean)
Tymol a ostatné rastlinné extrakty (napr. Ekopol, Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)
Gabon PF 90 (príp. ostatné prípravky s tau-fluvalinátom ako M1-AER a Apistan)
Flumetrín (napr. Bayvarol alebo Polyvar Yellow) Flumethrin (e.g. Bayvarol, Polyvar)
Amitraz (zadymovanie, fumigácia - Avartin, Apivartin, Varidol, alebo zimné aerosólové ošetrenie Varidolom FUM)
Amitraz v dlhodobo pôsobiacich kontaktných pásikoch (Apivar, Apitraz, Biowar)
Iný chemický produkt (môžete špecifikovať na konci dotazníka)
Iná nechemická metóda (môžete špecifikovať na konci dotazníka)

Pri dlhodobých nosičoch uvádzajte len začiatok liečenia (napr. vloženie kontaktných pásikov Gabonu v auguste 2018, bez ohľadu na to, že ste ho vybrali až v septembri).

35

Aké boli priemerné liečebné spády klieštika (Varroa destructor) na jedno včelstvo po prvom jesennom ošetrení?

(teda asi 3 dni po ošetrení fumigáciou Avartinom /Varidolom/ alebo asi 2 týždne po ošetrení kyselinou šťaveľovou)

36

Koľko ste celkovo zazimovali oddielkov, zmetencov a rojov vytvorených v sezóne 2018?

(zapíšte číslo alebo ponechajte voľné)

37

Koľko z týchto oddielkov, zmetencov a rojov uhynulo počas zimy 2018/19?

38

Ako dlho včelárite?

39

Vypĺňali ste dotazník o stratách včelstiev už aj v niektorej z minulých sezón?

40

Pokiaľ chcete, môžete nám uviesť svoj e-mail, vďaka ktorému Vás budeme môcť spätne kontaktovať.

S Vašim kontaktom budeme nakladať v súlade s aktuálnou legislatívou o ochrane osobných údajov.

41

Tu môžete uviesť ďalšie informácie, ktoré považujete v súvislosti s úhynmi včelstiev za dôležité.