2023-2024 Norway winterlosses
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Kjære birøkter!

En arbeidsgruppe i det internasjonale forskernettverket COLOSS har utarbeidet et spørreskjema for å kartlegge vintertapet av bifolk og identifisere tapsårsaker. Ved å gjennomføre spørreundersøkelsen i mange land kan vi sammenligne data på tvers av landegrenser og vi vil kunne identifisere regionale forskjeller i bitap og tapsårsaker.

Besvar spørsmålene så godt du kan. Har du ikke eksakte tall, er det bedre at du gir ca tall enn at du ikke besvarer spørsmålet. Merk at spørsmål merket med (*) må fylles ut for å komme videre i spørreskjemaet. Bruk informasjon om situasjonen rundt 1. mai. Vi vet at det er forskjeller mellom mange deler av Norge: noen er allerede i gang i mars/april mens andre må vente nesten til juni. Men vi trenger å få svar på en standardisert måte, derfor bruker vi ca 1. mai.

Hvis nettsiden med spørreskjemaet ikke funker riktig, prøv å slette nettleserens historikk (f.eks., siste time eller siste døgn) og start på nytt.

Av sikkerhetsmessige grunner, blir undersøkelsen stengt etter 1 time. Derfor oppfordrer vi til å bruke hjelpedokumentet som du kan laste ned, skrive ut og ta med i bigården. Det gjør det lettere å huske, til du kan besvare spørreundersøkelsen på nettet. Du finner hjelpedokumentet her.

På slutten av spørreskjemaet får du anledning til å sende en kopi til utskrift, eller ta vare på en PDF. Ta vare på dette og bruk det som dokumentasjon av egen birøkt.

Din personlige informasjon vil ikke være synlig for tredjeparter, for å beskytte personvernet ditt. Spørreskjemaet vil være tilgjengelig fram til 31. mai.

Takk for at du bidrar med data fra din birøkt!

Mvh
Linn Fenna Groeneveld

Norges Birøkterlag

linn@norbi.no

There are 37 questions in this survey.
Vintertap
(This question is mandatory)
1

I hvilket fylke er bifolkene dine plassert? Dersom du har bier i flere fylker, oppgi det fylket hvor du har flest bifolk den største delen av bisesongen

(This question is mandatory)
2

Oppgi navnet på et tettsted eller by i nærheten av bigården din. Har du flere bigårder velger du den bigården som har flest bifolk

(This question is mandatory)
3

Oppgi postnummer til bigården din. Har du flere bigårder, velger du den bigården med flest bifolk

(This question is mandatory)
4

Hvor mange bigårdsplasser er bifolkene dine normalt fordelt på i bisesongen?

5

Er alle bigårdsplassene dine mindre enn 15 km fra hverandre?

6
Majoriteten av bifolkene dine er:
7

Hvor mange avleggere laget i 2023 innvintret du høsten 2023? (se forklaring nedenfor svarfeltet)

Denne undersøkelsen har fokus på tap av produksjonsbifolk. Avleggere laget i 2023 skal ikke regnes som produksjonsbifolk. For å få en oversikt over tap av avleggere stilles det 2 spørsmål knyttet til tap av avleggere laget i 2023.
8

Hvor mange av avleggerne laget i 2023 gikk tapt vinteren 2023-2024 (fra innvintring 2023 til ca 1. mai 2024)?

Inkluder alle tapsårsaker
(This question is mandatory)
9

Hvor mange produksjonsbifolk innvintret du høsten 2023?

Vennligst bare oppgi antall produksjonsbifolk, ikke avleggere laget sommeren 2023. Dette er også tilfellet for de resterende spørsmålene.

(This question is mandatory)
10

Hvor mange av disse innvintrede produksjonsbifolkene gikk ...

  • Total:

I dette spørsmålet vil vi vite antall bifolk som gikk tapt. Hvis du ikke tapte noen, vensligst svar 0.

Totalt antall tapte bifolk blir beregnet automatisk.

11
0
12
Resultat:
Innvintrede bifolk = 100%
Bifolk med dronningproblem NAN%
Tapte bifolk på grunn av naturkatastrofer eller utenforliggende årsaker NAN%
Tapte bifolk (biene er døde eller kuben er tom for bier) NAN%
Totalt vintertap 0 NAN%


Så du innvintret bifolk, er døde (=NAN%), har dronningproblem (=NAN%) og gikk tapt på grunn av naturkatastrofer eller utenforliggende årsaker (=NAN%).

Dette gir et totaltap i birøkten din på NAN%.

13

Hvor mange av de bifolkene som var døde eller tomme for bier (ref. spørsmål 10c)....

  • Gjenverande:
    NAN
  • Total:

Hvis ingen, vennligst svar 0.

Noen døde bifolk kan ha flere symptom, men her skal det bare angis et symptom per døde/tomme bifolk. Er det "døde bier i cellene" skal det døde bifolket regnes i en av de 2 kategoriene med "døde bier i cellene" og ikke i kategorien "mange døde bier i eller foran bikuben"

"Total" skal være som (c) av tapte bifolk (døde eller tomme bifolk) fra spørsmål 10 (=).

 

 

14
0
(This question is mandatory)
15

Hvor mange av de innvintrede bifolkene var svake, men med en normalt eggleggende dronning våren 2024?

16

Hvor mange produksjonsbifolk hadde du våren 2023 (i fjor)?

17

Hvor mange produksjonsbifolk har du våren 2024 (i år)?

(This question is mandatory)
18

Hvor mange av de innvintrede bifolkene hadde en ny dronning i 2023 (dronning paret i 2023)?

19

I hvilken utstrekning observerte du dronningproblem i sesongen 2023 sammenlignet med det du vanligvis har?

20

Sammenlignet med bifolkene dine med gamle dronninger, har bifolkene med unge dronninger overlevd vinteren:

21

Hvor mange av bifolkene som overlevde hadde store mengder bukløp inne i kuben etter vinteren?

(This question is mandatory)
22

Vandret du med noen av bifolkene dine for honningproduksjon eller pollinering i 2023?

23

Hvilke driftsteknikker bruker du på flesteparten av bifolkene dine:

a) Bunnbrett med netting eller perforert stålplate om vinteren
b) Isolerte kuber om vinteren (styropor eller dobbeltveggede trekasser)
c) Kuber laget av syntetisk materiale
d) Debio-godkjent birøkt
e) Dronninger fra varroaresistent stamme/populasjon
f) Små celler i yngelrommet (5,1 mm eller mindre)
g) Tavler uten byggevoks (f.eks topplistkuber eller Warré kuber)
h) Kjøper voks fra forhandler
24

Omtrentlig hvor stor andel av yngeltavlene skiftet du ut med byggevoks per bifolk i 2023?

(This question is mandatory)
25

Har du observert bier med forkrøplede vinger i sommersesongen 2023? (Dette er symptom på deformert vingevirus (DWV) som spres med varroamidd).

26

Hadde flesteparten av bifolkene dine et viktig trekk på en eller flere av de følgende plantene i 2023?

a) Fruktplantasjer
b) Raps eller ryps
c) Mais
d) Solsikke
e) Røsslyng
f) Sensommertrekk (ulike seintblomstrende arter)
27

Hvis du ga bifolkene dine sukkerfôr (sukkerlake eller ferdig bifôr) ved innvintring i 2023, hvor mange kg sukker (tørrstoff) ga du i gjennomsnitt per produksjonsbifolk?

28

Hvor mange kilo honning per bifolk fikk du som gjennomsnitt i 2023 sesongen?

(This question is mandatory)
29

Har du overvåket bifolkene dine for varroa i perioden april 2023 - mars 2024?

30

Hvilke metoder brukte du for å overvåke bifolkene dine for varroa i 2023/2024 sesong?

31

Har du biene dine på et sted hvor det enda ikke er oppdaget varroamidd?

(This question is mandatory)
32

Har du behandlet biene dine mot varroa i perioden april 2023-mars 2024? (Husk at også droneutskjæring og andre biotekniske metoder regnes som en behandling)

(This question is mandatory)
33

Vennligst kryss av de månedene du overvåket produksjonsbifolkene dine for varroa OG marker når du STARTET en varroabehandling i perioden april 2023 - mars 2024

Måling av varroainfesteringsnivå (f. eks. telling av varroa nedfall)
Droneyngelfjerning
Varmebehandling av bier/yngel
Andre biotekniske metoder (f.eks. fullstendig yngelfjerning, fangstramme, buring av dronning)
Maursyrebehandling - korttids
Maursyrebehandling - langtids (f.eks. bruk av fordamper)
Melkesyre
Oksalsyre - drypping
Oksalsyre - fordamping (sublimering)
Oksalsyre blandinger (f.eks. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Annet kjemisk produkt
Annen metode

Hvis du brukte den samme behandlingsmetoden over flere måneder skal du bare angi den første måneden.

34

Vennligst kryss av de månedene ... (velg det som gjelder)

... du setter på skattekasser
... du bytter dronninger
... du lager avlegger
... du slår sammen bifolk
... du høster honning
... du opplever ofte tap av bifolk
... du røkter flest kuber
... du røkter færrest kuber
... bifolk svermer
... bifolk forsvinner
... bifolk lever mest av fôr de har lagret
... du fôrer bifolkene dine
35

Hvilken andel vintertap (i %) i vinteren som har gått, synes du er akseptabelt for din birøkt?

36

Forestill deg en stige med 10 trinn som er nummerert: 0 helt nederst og 10 på toppen. Det øverste trinnet representerer det beste livet du kan se for deg og det nederste trinnet det verst mulige livet. Hvilket trinn står du personlig på i dag? Hvilket trinn sto du på for 5 år siden og hvor tror du kommer til å stå om 5 år?

 

i dag
5 år siden
om 5 år
37

Hvordan påvirker følgende faktorer hvordan du føler deg i dag?

Biehelse Økonomiske sider av birøkt Regelverk og etterlevelse Arbeidsmengde og tidsplanlegging Været og utendørsarbeid Andre birøktere og grunneiere Fysiske sider av birøkt Teknisk og økonomisk støtte til birøktere
Svært positivt
Litt positivt
Hverken negativt eller positivt
Litt negativt
Svært negativt
Ingen svar
38

Er det greit for deg om vi kontakter deg i tilfelle vi trenger mer informasjon om overvintringen?

39

Hvis du svarte ja på spørsmålet ovenfor, vennligst fyll inn e-postadressen din

40

Her har du muligheten til å legge til ekstra kommentarer