COLOSS - badanie strat/przetrwania rodzin pszczelich zimą 2019/2020 w Polsce
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Szanowni Pszczelarze,

Od kilkunastu lat na świecie, głównie w Europie i Ameryce, obserwowane są podwyższone straty rodzin pszczelich. Ich przyczyny mają złożony charakter i mogą być różne w poszczególnych latach i regionach. W 2008 r. specjaliści z Europy i Stanów Zjednoczonych, specjalizujący się w pszczołach miodnych, utworzyli sieć "COLOSS", zdając sobie sprawę z tego, że wspólne działania ukierunkowane na wyjaśnienie tego zjawiska będą znacznie bardziej efektywne. Obecnie w tej sieci (w różnych grupach roboczych) współpracuje ponad 1000 naukowców.

Grupa robocza zajmująca się monitoringiem strat rodzin pszczelich opracowała znormalizowany kwestionariusz COLOSS w celu analizy wysokości strat w poszczególnych latach, identyfikacji okoliczności prowadzących do wzrostu rozmiaru strat oraz opracowania dla pszczelarzy strategii działań zapobiegawczych. Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankiety na rok 2019/2020, który zamieszczamy poniżej. Uzyskane odpowiedzi pomogą nam oszacować straty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach oraz określić, w jakim stopniu różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, przewożenie rodzin na pożytki, itd.), mogły wpłynąć na wysokość tych strat.

Polscy pszczelarze od początku uczestniczą rokrocznie w takim badaniu. Wyniki uzyskane w ostatnim roku będą opublikowane w czasopismach pszczelarskich: "Pszczelarstwie", "Pasiece" i "Pszczelarzu Polskim". W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, bierzemy udział w internetowym monitoringu, który prowadzony jest już w kilkudziesięciu krajach. Nie prosimy o podawanie dokładnego adresu, jednakże podanie przez Państwa nr ID z ubiegłych lat lub pseudonimu wymyślonego dla tego badania, (który mógłby być użyty w latach następnych) umożliwi nam pełniejszą analizę danych zebranych w okresie dłuższym niż rok.

Prosimy o uważne przeczytanie pytań i odpowiedź na możliwie największa ich liczbę.

Proszę zwrócić uwagę na to, że konieczna jest odpowiedź na pytania oznaczone *.

Polska wersja ankiety jest dostosowana do naszych warunków dlatego niektóre pytania z wersji angielskiej zostały w niej pominięte.

Będziemy niezmiernie wdzięczne za Państwa udział w badaniu.

Administratorem Państwa danych jest Pracownia Chorób Owadów Użytkowych SGGW. W celu ochrony Państwa prywatności Państwa dane osobowe zastaną zakodowane i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Ten internetowy kwestionariusz będzie zamknięty 17 czerwca.

 

 

Dziękujemy bardzo za współpracę

Anna Gajda, Ewa Mazur

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych

KPiDW, IMW, SGGW

anna_gajda@sggw.pl, ewa_mazur@sggw.pl

W tej ankiecie jest 30 pytań.
Zimowe straty
1

Dane pszczelarza

(To pytanie jest wymagane)
2

W jakim województwie ma Pan/i swoją główną pasiekę?

(To pytanie jest wymagane)
3

Proszę podać nazwę miasta/wsi w pobliżu Pana/i głównej pasieki.

(To pytanie jest wymagane)
4

Proszę podać kod pocztowy miejsca postoju głównej pasieki (lub kod pocztowy w pobliżu).

(To pytanie jest wymagane)
5

Ile pasiek Pan/i posiada?

6

Czy wszystkie Pana/i pasieki położone są w odległości do 15 km od siebie?

(To pytanie jest wymagane)
7

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i przed zimą 2019-2020 (tzn. zostało zazimowanych)?

Za rodzinę produkcyjną proszę uważać taką, w której jest matka bez widocznych wad, a rodzina jest wystarczająco silna, aby zapewnić zbiór miodu (nie uwzględniać odkładów czy rodzin rezerwowych). Dotyczy to także następnych pytań.

(To pytanie jest wymagane)
8

Ile z tych zazimowanych rodzin...

  • Ogółem:

W tych pytaniach chodzi nam o liczbę utraconych rodzin. Jeżeli nie było takich rodzin proszę odpowiedzieć 0

Łączna liczba utraconych rodzin zostanie wyliczona automatycznie.

9
0
10
Wynik
Zazimowane rodziny = 100%
Utracone z powodu problemu z matką NAN%
Utracone powodu naturalnych zagrożeń NAN%
Utracone ponieważ zamarły lub "zniknęły" NAN%
Całkowita strata 0 NAN%


Zazimowano rodzin, utracono ponieważ zamarły lub zniknęły (=NAN%), utracono z powodu problemu z matką (=NAN%) i i utracono z powodu naturalnych zagrożeń (=NAN%).

W sumie daje to całkowitą stratę w pasiece w wysokości NAN%.

11

Ile z tych zamarłych rodzin...

  • Ogółem:

Jeżeli żadna, to proszę wpisać 0.

12
0
13

Ile z zazimowanych rodzin było wiosną 2020 słabych, choć matka nie wykazywała problemów?

14

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i wiosną 2019 (zeszły rok)?

15

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i wiosną 2020?

(To pytanie jest wymagane)
16

Ile z zazimowanych rodzin miało w 2019 r. nowe matki (matki unasienione w 2019 r.)?

17

W porównaniu do sytuacji występującej zwykle w pasiece problem z matkami obserwowany w 2019 r. w rodzinach był...

18

Rodziny z nowymi matkami w porównaniu do rodzin, w których były obecne stare matki przezimowały...

19

Ile z rodzin, które przeżyły miało po zimie znacznie powalane kałem wnętrze ula?

(To pytanie jest wymagane)
20

Czy transportował/a Pan/i jakiekolwiek ze swych rodzin na pożytki w celu produkcji miodu lub świadczenia usług zapylania przynajmniej raz w sezonie 2019?

21

Proszę podać czy stosowano w pasiece...

a) Osiatkowane dennice w ulach zimą
b) Ocieplane ule zimą (uwzględniając też ule o podwójnych ścianach)
c) Plastikowe ule (z syntetycznych materiałów)
d) Certyfikowane ekologiczne pszczelarstwo
e) Matki pszczele wyhodowane z linii wykazujących "odporność" na warrozę
f) Plastry gniazdowe o małych komórkach (5,1 mm lub mniej)
g) Plastry naturalne (bez węzy)
h) Nabywanie wosku/węzy ze źródeł zewnętrznych
i) Węzę inną niż z wosku w plastrach gniazdowych
22

Średnio, jaki procent plastrów gniazdowych wymienił/a Pan/i w rodzinie na węzę w 2019 r.?

(To pytanie jest wymagane)
23

Czy, któraś z wymienionych roślin stanowiła w 2019 r. istotny pożytek dla większości Pańskich rodzin?

a) Sady
b) Rzepak
c) Kukurydza
d) Słonecznik
e) Wrzos
f) Jesienne pożytki nektarowe (np. nawłoć)
g) Spadź
(To pytanie jest wymagane)
24

Czy w okresie kwiecień 2019 - marzec 2020 badał/a Pan/i stopień porażenia warrozą w swoich rodzinach?

(To pytanie jest wymagane)
25

Czy w okresie kwiecień 2019 - marzec 2020 zwalczał/a Pan/i warrozę w swoich rodzinach pszczelich?

26

Proszę zaznaczyć w jakich miesiącach (w okresie kwiecień 2019 - marzec 2020) monitorował/a Pan/i stopień porażenia rodzin warrozą a TAKŻE KIEDY ROZPOCZĄŁ/ĘŁA stosowanie konkretnej metody zwalczania warrozy w rodzinach produkcyjnych.

Monitorowanie stopnia porażenia warrozą (np. badanie naturalnego osypu roztoczy)

Usuwanie czerwiu trutowego
Hipertermia (traktowanie pszczół/czerwiu podwyższoną temperaturą)
Inne metody biotechniczne (np. plastry pułapki, całkowite usuwanie czerwiu, izolowanie matki)
Krótkoterminowe stosowanie kw. mrówkowego (do 3 dni)
Długoterminowe stosowanie kw. mrówkowego
Kwas szczawiowy - nakrapianie (Oxybee, Varromed)
Kwas szczawiowy - sublimacja/odparowywanie
Tymol (np. Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)
Flumetryna (Bayvarol, PolyVar Yellow)
Amitraz w paskach (Biowar, Apivar)
Amitraz do odymiania (Apiwarol)
Inny produkt chemiczny
Inna metoda

Jeżeli ta sama metoda stosowana była dłużej niż jeden miesiąc prosze podać tylko pierwszy miesiąc.

27

Jeżeli stosowano Amitraz w paskach to ile pasków na ul wprowadzono i jak długo w ulu pozostawały?

28

Jeżeli stosowano Amitraz w tabletkach do odymiania to ile razy i w jakich odstępach przeprowadzano odymianie?

29

Jeżeli w pasiece w sezonie 2019 wystąpiły objawy nasuwające podejrzenie ostrego zatrucia pszczół (nagłe pojawienie sie przed wylotkami większości uli dużej liczby martwych lub porażonych pszczół) to w jakim to było miesiącu/miesiącach?

30

Czy wyraża Pan/i zgodę na to, abyśmy skontaktowali się z Panem/nią w razie konieczności zadania ewentualnych dodatkowych pytań odnośnie zimowli?

31

Jeżeli odpowiedź brzmi tak to proszę podać swój adres e-mail.

32

W tym miejscu jest możliwość zamieszczenia dodatkowych uwag.

33

W ostatnim kwartale 2020 roku grupa robocza B-RAP ( Połączenie nauki i praktyki) organizacji COLOSS będzie prowadziła drugą ankietę wśród pszczelarzy. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na kontakt w sprawie wypełnienia kwestionariusza? Jeżeli tak, proszę podać swój adres e-mail. Jeżeli nie, proszę zostawić puste pole.