Vintertap av bifolk i Norge 2018-2019
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Kjære birøkter

En arbeidsgruppe i det internasjonale forskernettverket COLOSS har utarbeidet et spørreskjema som skal kartlegge vintertapene av bifolk og identifisere bakenforliggende tapsårsaker. Ved at spørreundersøkelsen gjennomføres i mange land får vi sammenlignbare data på tvers av landegrenser og vi vil kunne identifisere regionale forskjeller i bitap og tapsårsaker.

Besvar spørsmålene så godt du kan. Har du ikke eksakte tall, er det bedre at du gir ca tall enn at du ikke besvarer spørsmålet. Merk at spørsmål merket med * må fylles ut for å komme videre i spørreskjemaet. Bruk informasjon om situasjonen rundt 1. mai.


Din personlige informasjon vil bli rekodet og ikke være synlig for tredjeparter.

Takk for at du bidrar med data fra din birøkt.

Spørreskjemaet vil være tilgjengelig fram til 1 juni.

Mvh
Bjørn Dahle

Norges Birøkterlag

bjorn@norbi.no

There are 30 questions in this survey.
Vintertap
(This question is mandatory)
1

I hvilket fylke er bifolkene dine plassert? Dersom du har bier i flere fylker oppgir du det fylket hvor du har flest bifolk den største delen av bisesongen

(This question is mandatory)
2

Oppgi navnet på et tettsted eller by i nærheten av bigården din. Har du flere bigårder velger du den bigården som har flest bifolk

(This question is mandatory)
3

Oppgi postnummer til bigården din. Har du flere bigårder velger du den bigården med flest bifolk

(This question is mandatory)
4

Hvor mange bigårdsplasser er bifolkene dine normalt fordelt på i bisesongen?

5

Er alle bigårdsplassene dine mindre enn 15 km fra hverandre?

6

Hvor mange avleggere laget i 2018 innvintret du høsten 2018? (se forklaring nedenfor svarfeltet)

Denne undersøkelsen har fokus på tap av produksjonsbifolk. Avleggere laget i 2018 skal ikke regnes som produksjonsbifolk. For å få en oversikt over tap av avleggere stilles det 2 spørsmål knyttet til tap av avleggere laget i 2018.
7

Hvor mange av avleggerne laget i 2018 gikk tapt vinteren 2018-2019 (fra innvintring 2018 til ca 1. mai 2019)?

Inkluder alle tapsårsaker
(This question is mandatory)
8

Hvor mange produksjonsbifolk innvintret du høsten 2018?

Vennligst bare oppgi antall produksjonsbifolk, ikke avleggere laget sommeren 2018. Dette også tilfellet for de resterende spørsmålene.

(This question is mandatory)
9

Hvor mange av disse innvintrede produksjonsbifolkene gikk ...

  • Total:

I dette spørsmålet vil vi vite antall bifolk som gikk tapt. Hvis du ikke tapte noen, vensligst svar 0.

Totalt antall tapte bifolk blir beregnet automatisk.

10
0
11
Resultat:
Innvintrede bifolk = 100%
Bifolk med dronningproblem NAN%
Tapte bifolk på grunn av naturkatastrofer eller utenforliggende årsaker NAN%
Tapte bifolk (biene er døde eller kuben er tom for bier) NAN%
Totalt vintertap 0 NAN%


Så du innvintret bifolk, er døde (=NAN%), har dronningproblem (=NAN%) og gikk tapt på grunn av naturkatasrofer eller utenforliggende årsaker (=NAN%).

Dette gir et totaltap i birøkten din på NAN%.

12

Hvor mange av disse bifolkene som var døde eller tomme for bier ....

  • Total:

Hvis ingen, vennligst svar 0.

Noen døde bifolk kan ha flere symptom, men her skal det bare angis et symptom per døde/tomme bifolk. Er det "døde bier i cellene" skal det døde bifolket regnes i en av de 2 kategorene med "døde bier i cellene" og ikke i kategorien "mange døde bier i eller foran bikuben"

"Total" skal være som (c) av tapte bifolk (døde eller tomme bifolk) fra forrige spørsmål (=0).

13
0
14

Hvor mange av de innvintrede bifolkene var svake, men med en normalt eggleggende dronning våren 2019?

15

Hvor mange produksjonsbifolk hadde du våren 2018 (i fjor)?

16

Hvor mange produksjonsbifolk hadde du våren 2019?

(This question is mandatory)
17

Hvor mange av de innvintrede bifolkene hadde en ny dronning i 2018 (dronning paret i 2018)?

18

I hvilken utstrekning observerte du dronningproblem i sesongen 2018 sammenlignet med det du vanligvis har?

19

Sammenlignet med bifolkene dine med gamle dronninger, har bifolkene med unge dronninger overlevd vinteren

20

Hvor mange av bifolkene som overlevde hadde store mengder bukløp inne i kuben etter vinteren?

(This question is mandatory)
21

Vandret du med noen av bifolkene dine for honningproduksjon eller pollinering i 2018?

22

Hvilke driftsteknikker bruker du på flesteparten av bifolkene dine:

a) Bunnbrett med netting eller perforert stålplate om vinteren
b) Isolerte kuber om vinteren (inkludert dobbelveggede kuber)
c) Kuber laget av syntetisk materiale
d) Debio-godkjent birøkt
e) Dronninger fra varroaresistent stamme/populasjon
f) Små celler i yngelrommet (5,1 mm eller mindre)
g) Tavler uten byggevoks (f.eks topplistkuber eller Warré kuber)
h) Kjøper voks fra forhandler
23

Omtrentlig hvor stor andel av yngeltavlene skiftet du ut med byggevoks per bifolk i 2018?

24

Har du observert bier med forkrøplede vinger i sommersesongen 2018? (Dette er symptom på deformert vingevirus (DWV) som spres med varroamidd).

(This question is mandatory)
25

Hadde flesteparten av bifolkene dine et viktig trekk på en eller flere av de følgende plantene i 2018?

a) Fruktplantasjer
b) Raps eller ryps
c) Mais
d) Solsikke
e) Røsslyng
f) Sensommertrekk (ulike seintblomtrende arter)
26

Hvis du ga bifolkene dine sukkerfôr (sukkersirup eller ferdig bifôr) ved innvintring i 2018, hvor mange kg sukker (tørrstoff) ga du i gjennomsnitt per produksjonsbifolk?

(This question is mandatory)
27

Har du overvåket bifolkene dine for varroa i perioden april 2018 - april 2019?

28

Har du biene dine på et sted hvor det enda ikke er oppdaget varroamidd?

(This question is mandatory)
29

Har du behandlet biene dine mot varroa i perioden april 2018-april 2019? (Husk at også droneutskjæring og andre biotekniske metoder regnes som en behandling)

30

Vennligst marker de månedene du overvåket produksjonsbifolkene dine for varroa OG marker når du STARTET en varroabehandling i perioden april 2018 - april 2019

Måling av varroainfesteringsnivå (f. eks. telling av varroa nedfall)
Droneyngelfjerning
Varmebehandling av bier/yngel
Andre biotekniske metoder (slik som f.eks. fullstendig yngelfjerning, fangstramme, buring av dronning)
Maursyrebehandling - korttids
Maursyrebehandling - langtids (f.eks. bruk av fordamper)
Melkesyre
Oksalsyre - drypping
Oksalsyre - fordamping (sublimering)
Oksalsyre blandinger (f.eks. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Annet kjemisk produkt
Annen metode

Hvis du brukte den samme behandlingsmetoden over flere måneder skal du bare angi den første måneden.

31

Er det greit for deg om vi kontakter deg for oppfølgende spørsmål om overvintringen?

32

Hvis du svarte ja på spørsmålet ovenfor, vennligst fyll inn e-postadressen din

33

Her har du muligheten til å legge til ekstra kommentarer