2019-2020 Mesilasperede talvekaod Eestis
Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

Mesilasperede talvekadude uuring 2019-2020

Head Eesti mesinikud!

Kutsume teid osalema jätku-uuringus ja täitma 2020. aasta küsimustikku! Küsimustik suletakse 1. juunil 2020.

COLOSSi epidemioloogia töörühm on koostanud standardiseeritud iga-aastase küsimustiku, milles Eesti mesinikel on olnud võimalus osaleda alates 2013 aastast. Rohkem kui 1000 teadlast üle maailma teevad selle võrgustiku erinevates töörühmades koostööd.

Käesoleval sajandil on mesilates suureks probleemiks meemesilasi tabav mesilaspere kollaps ehk mesilaste hukkumise sündroom (inglise keeles colony collapse disorder, CCD), mille põhjuste tervikpilt on veel tuvastamata. Palun andke oma panus ja aidake teadlastel need põhjused välja uurida!

 

Küsimustik võimaldab meil võrrelda teie vastuseid teiste mesinike omadega. Teie andmete põhjal saame hinnata mesilasperede suremise suhtelist riski ja mesinike otsuste, näiteks varroosi (varroatoosi) tõrje, mesilasperede rändeleviimise ja kärgede asendamise, vahelisi seoseid. Lisaks püüame kindlaks teha suremuse riski suhtelised erinevused eri piirkondades ja jälgida neis käimasolevaid uurimisprojekte.

Küsimustikus on 29 küsimust, millele vastamine võtab aega umbes 30 min.

Täitma asudes võtke kindlasti käeulatusse materjalid, kust vajadusel kontrollida andmeid möödunud hooaja mesilasperede, mesilasemade (vanus, päritolu) ja ravi (varroatõrje) kohta.

Väga oluline on õigesti vastata, millises vallas ja millise asula lähedal teie mesila paikneb. Vajadusel saate asukoha õigsust kontrollida aadressil https://www.omniva.ee/abi/sihtnumbrite_otsing.

Teie privaatsuse kaitseks isikuandmed kodeeritakse ja neid ei edastata kolmandatele isikutele. Vastajate kontaktandmeid kasutatakse üksnes siis, kui ankeedis esitatu vajab täpsustamist.

 

Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik. Vajadusel saate küsimustiku täitmise osas nõu küsida oma piirkonna usaldusmesinikult või helistada otse mulle.

 

Palun pange tähele, et * tähistatud küsimused on kohustuslikud.


Oleme IGA Eesti mesiniku vastuse eest väga tänulikud!
Aivar Raudmets

+372 53 414 067, aivar.raudmets@gmail.com

There are 29 questions in this survey.
Talvekaod
1

Nimi

(See küsimus on kohustuslik)
2

Mis on selle maakonna nimetus, kus peamiselt asuvad teie mesilaspered?

(See küsimus on kohustuslik)
3

Mis on selle VALLA nimetus, kus peamiselt asuvad teie mesilaspered?

(See küsimus on kohustuslik)
4

Palun nimetage oma peamisele mesilale lähima linna/alevi/aleviku/küla nimi?

5

Palun nimetage oma peamise mesila (või lähima asula) postiindeks?

(See küsimus on kohustuslik)
6

Mitu mesilagruppi teil on?

7

Kas teie mesilagrupid paiknevad üksteisest kuni umbes 15 km kaugusel?

(See küsimus on kohustuslik)
8

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli enne talve 2019-2020?

Arvesse lähevad ainult mesilaspered, mis on piisavalt tugevad ja kus on korralik ema, et saada tootmisperele kohast meesaaki. Arvesse ei lähe võrsikpered või reservpered. See on aluseks ka järgnevatele küsimustele vastates.

(See küsimus on kohustuslik)
9

Mitu nendest talvitunud mesilasperedest ...

  • Kokku:

Selle küsimusega soovime saada teada hukkunud mesilasperede arvu. Kui peresid ei hukkunud, kirjutage 0.

Hukkunud perede summa arvutatakse automaatselt.

10
0
11
Tulemused:
Talvitunud mesilaspered = 100%
Probleemse emaga pered NAN%
Hukkusid looduslike tegurite tõttu NAN%
Hukkusid muul põhjusel või taru oli tühi NAN%
Talvekahjud kokku 0 NAN%


Seega talvitunud mesilasperest, on hukkunud (=NAN%), on probleem mesilasemaga (=NAN%) ja on hukkunud looduslike tegurite tõttu (=NAN%).

See annab teie mesila talvekadude tulemuseks kokku NAN%.

12

Kui mitmel surnud mesilasperedest või tühjadest tarudest ...

  • Kokku:

Kui peresid ei hukkunud, kirjutage 0."Summa" peaks olema sama eelneva küsimuse vastusega (c) hukkusid muul põhjusel või taru oli tühi kohta (=).

Palun pange küsitud andmed ( a kuni e ) võimaluse korral kirja iga pere kohta eraldi.

13
0
14

Mitu talvitunud mesilasperedest olid pärast talve 2019-2020 nõrgad, aga ema oli olemas?

15

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli kevadel 2019 (eelmisel aastal)?

16

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli kevadel 2020?

(See küsimus on kohustuslik)
17

Mitmes talvitunud mesilasperes oli uus 2019. aastal paarunud mesilasema?

18

Mil määral märkasite 2019. aastal oma mesilasperedes probleeme mesilasemaga, võrreldes sellega, kuidas tavaliselt on olnud?

19

Võrreldes mesilasperedega, kus on vana ema, talvitusid noorte emadega pered

20

Kui mitmes ELUS mesilasperes täheldasite tarus pärast talve suures koguses roojaplekke?

(See küsimus on kohustuslik)
21

Kas viisite mõne oma peredest 2019. aastal vähemalt ühel korral meekorje või tolmeldamise eesmärgil rändele?

22

Milliseid järgmistest meetmetest kasutate oma mesilas?

a) talvel võrkpõhja
b) talvel isolatsiooniga (sh. topelt seinaga) taru
c) taru, mis on valmistatud sünteetilisest materjalist (n. EPS plasttaru)
d) mul on sertifitseeritud mahemesila
e) varroatolerantsest mesilast pärit emasid
f) väiksemaid haudmekanne (5.1 mm või väiksemad)
g) looduslikku kärge (ilma raamita)
h) vaha ostmist väljastpoolt oma mesilat
i) haudmeruumis (korpuses) sünteetilist kunstkärge
23

Ligikaudu mitu protsenti talvepesas olnud haudmekärgedest te asendasite ühe mesilaspere kohta aastal 2019?

24

Kas olete märganud oma mesilasperedes halvatud/deformeerunud tiibadega mesilasi (2019. aasta suve jooksul), mis võib viidata varroosiga (varroatoosiga) kaasnevale deformeerunud tiiva viirusele?

(See küsimus on kohustuslik)
25

Kas suurem osa teie mesilasperedest sai 2019. aastal märkimisväärset korjet ühelt või mitmelt järgnevatest taimedest?

a) Viljapuud ja marjapõõsad
b) Raps e. õlikaalikas
c) Tatar
e) Kanarbik
f) Sügisesed söödakultuurid
26

Kui te andsite oma mesilasperedele möödunud talveks ettevalmistamisel täiendavat suhkrusööta (suhkrulahust või invertsuhkrut), siis mitu kg suhkrut (kuivainet) põhipere kohta kulus?

(See küsimus on kohustuslik)
27

Kas olete jälginud (monitoorinud) varroosist (varroatoosist) tabandumist oma mesilasperedes ajavahemikus aprill 2019‒märts 2020?

(See küsimus on kohustuslik)
28

Kas tegite oma mesilasperedele ajavahemikus aprill 2019‒märts 2020 varroosi (varroatoosi) tõrjet?

29

Palun märkige tabelisse, millisel kuul vahemikus aprill 2019‒märts 2020 te avastasite oma põhiperedes varroalesta ja MILLAL ALUSTASITE neis varroosi (varroatoosi) tõrjega või tõrjekavaga?

Varroalesta nakatumise taseme monitooring (nt langenud lestade loendamine)
Lesehaudme eemaldamine
Hüpertermia (haudme/mesilaste kuumtöötlemine)
Teised biotehnilised meetodid (nt. püüniskärg, lesehaudme täielik eemaldamine, ema vahetamine)
Sipelghapperavi - kiire aurustumise meetod
Sipelghapperavi - aeglane aurustumise meetod (nt. MAQS)
Piimhapperavi
Oblikhapperavi - tilgutamine
Oblikhapperavi - subleerimine (aurustamine)
Oblikhappe segud (nt. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Tümool (nt. Apiguard, ApilifeVar)
Tau-fluvalinaadid (nt. Apistan)
Flumetriin (nt. Bayvarol, Polyvar)
Amitraas (ribadena, nt. Apivar, Apitraz)
Amitraas (fumigatsioon/aerosool)
Kumafoss (Perizin)
Kumafoss (ribadena, nt. Checkmite+)
Teised keemilised vahendid
Teised meetodid

Kui kasutate sama meetodit mitme kuu vältel, siis märkige vaid esimene kuu.

30

Kas teile sobib, kui võtame teiega ühendust lisaküsimuste esitamiseks mesilasperede talvitumise kohta?

31

Kui vastasite eelnevale küsimusele jaatavalt, siis palun lisage oma e-posti aadress

32

Siinkohal on teil võimalus anda küsimustikule tagasisidet