Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.
There are 28 questions in this survey.
Winterlosses
(This question is mandatory)
1

Kako se zove region u kome gajite Vaše pčele - izaberite jedan od ponuđenih:

(This question is mandatory)
2

Da bi opisali lokaciju vašeg glavnog pčelinjaka ili pogona, molimo napišite ime grada/mesta/sela najbližeg Vašem glavnom pčelinjaku?

(This question is mandatory)
3

Da bi opisali lokaciju vašeg glavnog pčelinjaka ili pogona, molimo napišite poštanski broj mesta najbližeg Vašem glavnom pčelinjaku?

(This question is mandatory)
4

Koliko pčelinjaka imate?

5

Ako imate više od jednog pčelinjaka, da li su svi Vaši pčelinjaci udaljeni međusobno oko 15 km. Ako imate samo jedan pčelinjak, odgovorite DA.

(This question is mandatory)
6

Koliko proizvodnih društava ste imali pre zime 2018-2019? (tj. koliko ste društava zazimili u jesen 2018?)

Please only count production colonies and no nuc or reserve colonies. This is also the case in the rest of the questions.

(This question is mandatory)
7

Koliko od tih društava ste izgubili...

  • Total:

In this question we would like to know the number of lost colonies. If none, please answer 0.

The total no of lost colonies is automatically calculated.

8
0
9
Rezultati:
Zazimljena društva  = 100%
Društva koja su imala problem sa maticom NAN%
Gubici zbog prirodnih katastrofa NAN%
Gubici zbog uginuća NAN%
Ukupni gubici kod prezimljavanja 0 NAN%


So you have wintered colonies, are dead (=NAN%), have queen problems (=NAN%) and are lost due to natural disaster (=NAN%).

This gives an overall loss rate for your operation of NAN%.

 

10

Koliko društava koja su jednostavno uginula....

  • Total:

If none, please answer 0. "Total" should be the same as (c) of lost colonies (dead or emty colonies) from the former question (=).

Please treat options a) to e) as mutually exclusive for any one colony.

11
0
12

Koliko društava zazimljenih u jesen 2018 je pri izimljavanju 2019 bilo slabo, ali je imalo maticu?

13

Koliko proizvodnih društava ste imali prošlog proleća (2018. god.)?

14

Koliko proizvodnih društava ste imali ovog proleća (2019. god.)?

(This question is mandatory)
15

Od društava koja ste zazimili u jesen 2018. koliko je imalo mladu maticu (iz 2018)?

 

16

U kojoj meri su kod Vas problemi sa maticama bili ispoljeni tokom pašne sezone u 2018. godini u poređenju sa stanjem koje ste obično imali ranije?

17

U poređenju sa društvima u kojima ste imali stare matice, da li su društva sa mladim maticama preživele zimu:

18

U koliko preživelih društava ste nakon zime uočili veliku količinu fecesa (izmeta) unutar košnice?

(This question is mandatory)
19

Da li ste bilo koje društvo selili makar jednom radi povećanja proizvodnje meda ili radi oprašivanja useva tokom 2018?

20

Koje od dole navedenih mera primenjujete u većini društava:

a) Žičanu podnjaču tokom zime
b) Izolaciju košnica tokom zime (npr. utopljavanje, oblaganje zidova košnica)
c) Košnice od veštačkih materijala (plastike, stiropora)
d) Sertifikovano organsko pčelarenje
e) Matice (pčele) selekcionisane na otpornost na varou
f) Saće sa smanjenim ćelijama legla (5.1 mm ili manje)
g) Prirodno saće (bez satne osnove)
h) Kupljeni vosak koji nije poreklom od Vaših društava
i) Korišćenje osnova koje nisu od voska u plodištu
21

Koliko ste približno plodišnog saća zamenili satnim osnovama (po košnici) u 2018. godini?

22

Da li ste u Vašim društvima uočili pčele sa oštećenim/deformisanim krilima (tokom letnje sezone)? (takve pčele ukazuju na prisustvo virusa deformisanih krila koje prenose Varroa krpelji).

(This question is mandatory)
23

Da li je tokom 2018. god. većina Vaših društava imala značajan unosnektara poreklom od (popunite odgovor za svaku biljku)?

a) voćaka
b) uljane repice
c) kukuruza
d) suncokreta
e) vresa
f) biljaka jesenje paše
g) lipa
h) bagrem
i) livadske biljke
j) kesten
k) facelija
l) maslačak
m) lucerka
n) heljda
o) medljika
24

Ako ste Vaša društva prihranjivali šećerom (rastvorom šećera ili invertovanim šećerom) prošle godine prilikom pripreme za zimu, koliko kg šećera (suve materije) ste u proseku dali po jednom proizvodnom društvu?

(This question is mandatory)
25

Da li ste pratili stepen infestiranosti Varroa krpeljima u periodu April 2018 - April 2019?

26

Da li čuvate pčele u oblastima u kojima Varroa još uvek nije detektovana?

(This question is mandatory)
27

Da li ste tretirali Vaša društva protiv Varroa krpelja u periodu April 2018 - April 2019?

28

Označite mesece u kojima ste pratili zaraženost varoom kod Vaših proizvodnih društava i naznačite kada ste POČELI tretman protiv varoe ili drugi postupak tokom perioda April 2018 - April 2019?

Praćenje stepena zaraženosti pčelinjim krpeljom Varroa (npr. brojanje otpalih krpelja)
Uklanjanje trutovskog legla
Hipertermija (tretman legla/pčela visokom temperaturom)
Primena drugih biotehničkih metoda – kao što su npr. ”ram lovac”, kompletno ukljanjanje legla, ograničavanje (”hapšenje”) matice
Mravlja kiselina - kratkoročni tretman
Mravlja kiselina - dugoročni tretman (npr. Mite-Away Quick Strips (MAQS)
Mlečna kiselina
Oksalna kiselina - nakapavanje
Oksalna kiselina - sublimacija (evaporacija, isparavanje)
Mešavine sa oksalnom kiselinom Hiveclean/Bienenwohl/Varromed
Timol (npr. Apiguard, ApilifeVar)
Tau-fluvalinat (npr. Varotom, Apistan)
Flumetrin (npr. Bayvarol)
Amitraz (trake, npr. Apivar, Apitraz, Taktic)
Amitraz (nadimljavanj/aerosol)
Kumafos (nakapavanje, npr. Perizin)
Kumafos (trake, npr. Checkmite+)
Neki drugi hemijski proizvod
Neka druga metoda

If you have used the same method over several months, state only the first month.

29

Ukoliko budemo imali dodatna pitanja u vezi prezimljavanja društava, da li je u redu da Vas kontaktiramo?

30

Ukoliko je odgovor DA, molimo Vas da unesete Vašu mejl adresu

31

Ukoliko imate dodatni komentar, ovde možete da ga napišete