Odmiranje čebeljih družin v zimi 2022 - 2023
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Spoštovani čebelar/čebelarka

 

Pred vami je vprašalnik v zvezi s prezimitvijo vaših čebeljih družin in vašim čebelarjenjem. Namenjen je čebelarjem v EU in širše, zato podoben vprašalnik izpolnjujejo čebelarji v številnih Evropskih državah. Vabimo vas, da se pridružite raziskavi in izpolnite anketni vprašalnik. Za vaše sodelovanje se vam že v naprej lepo zahvaljujemo.

 

Dodatne informacije:

Aleš Gregorc (ales.gregorc@um.si)
Mitja Nakrst (mitja.nakrst@gmail.com)

Metka Pislak Ocepek (metka.pislakocepek@vf.uni-lj.si)

There are 29 questions in this survey.
Zimske izgube
1

Vaši podatki: email

(This question is mandatory)
2

Regija v Sloveniji, kjer imate stojišče s čebelami

(This question is mandatory)
3

Napišite kraj (ime pošte) vašega osrednjega čebelnjaka (če imate več stojišč)

(This question is mandatory)
4

Poštna številka kraja tega čebelnjaka

(This question is mandatory)
5
Koliko čebelnjakov (stojišč) imate?
6

Ali so si vaša stojišča med seboj oddaljena manj kot 15 km?

(This question is mandatory)
7

Koliko gospodarskih družin ste imeli pred zimo 2022-2023?

V vseh naslednjih odgovorih prosim navajanjte le gospodarske družine (ne navajajte narejencev ali rezervnih družin).

(This question is mandatory)
8

Koliko od jeseni 2022 zazimljenih družin je bilo spomladi 2023...

 

  • Skupaj:

Naslednja vprašanja se nanašajo na število odmrlih čebeljih družin.

V kolikor ni bilo odmrtih družin, napišite: 0

Skupno število odmrtih družin se izračunava samodejno.

 

9
0
10
Results:
Št. zazimljenih družin = 100%
- še živih, a nerešljiv je bil problem z matico NAN%
mrtvih zaradi naravne nesreče: zadušitev (sneg), poplave, medved, kraja.. NAN%
mrtve, ali prazen panj NAN%
Skupaj št. mrtvih družin 0 NAN%


So you have wintered colonies, are dead (=NAN%), have queen problems (=NAN%) and are lost due to natural disaster (=NAN%).

This gives an overall loss rate for your operation of NAN%.

 

11

Koliko od odmrtih družin (ali praznih panjev) čez zimo 2022/2023 je imelo sledeče znake:

 

  • Skupaj:

Če ni bilo takih družin, napišite '0'

"Total" mora biti enako kot (c) odmrtih družin (mrtve ali prazne) iz prejšnjega vprašanja (=).

Prosimo, da možnosti od a) do e) obravnavate kot medsebojno izključujoče za katero koli družino. 

 

12
0
13

Koliko izzimljenih družin spomladi 2023 je bilo šibkih, toda z matico?

 

14

Koliko gospodarskih družin ste imeli spomladi 2022 (lani)?

15

Koliko gospodarskih družin ste imeli spomladi 2023 (letos)?

(This question is mandatory)
16

Koliko izzimljenih družinah spomladi 2023 je imelo v letu 2022 nove – mlade matice?

17

V kakšnem obsegu ste imeli v družinah v letu 2022 težave z maticami, glede na vaše običajne izkušnje?

18

Ali so vaše družine z mladimi maticami preživele zimo bolje kot družine s starimi maticami?

19

V koliko preživelih družinah ste opazili veliko iztrebkov čebel znotraj panjev?

(This question is mandatory)
20

Ali ste v letu 2022 vsaj enkrat prevažali čebelje družine na pašo ali za opraševanje?

21

Kakšno čebelarsko prakso imate večinoma v vašem čebelarstvu:

a) Podnica panja je odprta - z mrežo tudi preko zime
b) Izolirani, dobro zaščiteni panji preko zime (vključno z dvojno steno panjev)
c) Panji so izdelani iz sintetičnih materialov (stirodur)
d) Certificirano organsko (ekološko) čebelarjenje
e) Matice vzrejene iz varojam tolerantnih linij čebel / na varoje odporne linije
f) Mala velikost satnih celic (5.1 mm ali manj)
g) Satje brez satnih osnov
h) ) Nakup voska izven domačega čebelarstva
i) Umetne (plastične) satne osnove v plodišču
22

Kakšen odstotek starega satja ste v letu 2022 zamenjali s satnimi osnovami?

23

Ali ste v družinah preko poletnega obdobja 2022 opazili čebele s poškodovanimi krili. (To je možen znak prisotnosti virusa deformiranih kril, ki ga prenašajo varoje).

(This question is mandatory)
24

Ali je večina vaših družin v letu 2022 imela pomembno pašo na eni ali več naslednjih rastlinah:

a) Sadovnjak
b) Oljna ogrščica
c) Koruza
d) Sončnice
e) Resa
f) Jesenska paša (zlata rozga...)
25

Koliko kg sladkorja (suhe snovi če je bil sirup) ste porabili za krmljenje povprečne gospodarske družine?

(This question is mandatory)
26

Ali ste v obdobju med aprilom 2022 in aprilom 2023 ugotavljali napadenost družin z varojami (naravni odpad, test s sladkorjem, itd...)?

27
Katero metodo ste uporabili za ugotavljanje napadenosti z varojami v gospodarskih družinah (2022/23)?
(This question is mandatory)
28

Ali ste v obdobju med aprilom 2022 in aprilom 2023 v družinah zatirali varoje?

29

Navedite mesec ko ste začeli z ugotavljanjem napadenosti in/ali z zatiranjem varoj v vaših družinah, v obdobju od aprila 2022 do aprila 2023. V tabeli so navedena zdravila ali način dajanja zdravila.

Ugotavljanje napadenosti družin z varojami (naravni odpad, sladkorni preskus)
Izrezovanje trotovine
Pregrevanje (toplotna obdelava zalege/čebel
Druge biotehnološke metode (n.pr.: lovilni sat, odstranitev celotne zalege, zapora matice v kletko)
Mravljinčna kislina – šok terapija (Formivar)
Mravljinčna kislina – dolgotrajno izhlapevanje (Maqs, Formivar)
Mlečna kislina
Oksalna kislina – kapanje (ApiBioxal, Oxuvar)
Oksalna kislina – sublimacija (ApiBioxal)
Oksalna kislina - mešanice (Api-Bioxal, Bienenwohl/Varromed)
Timol (Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)
Tau-fluvalinate (Apistan)
Flumethrin (Bayvarol)
Amitraz (Apivar)
Amitraz (Varidol; dimljenje )
Kumafos (Perizin)
Kumafos (CheckMite+)
Druga zdravila
Druge metode

V kolikor ste uporabili isto metodo ali sredstvo v daljšem obdobju, navedite mesec začetka postopka.

30

Ali vas lahko še dodatno kontaktiramo z dodatnimi vprašanji glede prezimitve družin?

31

Če se strinjate, prosim napišite naslov vaše elektronske pošte.

32
Prosim vpišite vaše dodatno mnenje ali komentar