Eesti mesilasperede talvekadude uuring 2018-2019
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Mesilasperede talvekadude uuring 2019

Austatud mesinikud!

Mesilaste suremus on viimasel kümnendil kogu maailmas muret tekitavalt kasvanud. COLOSS on ahvusvaheline teadlaste ühendus, mis korraldab iga aasta kevadel küsitluse mesilaste talvekadude ja nende tõenäoliste põhjuste kohta. Saadud andmete põhjal hinnatakse mesilasperede suremuse riski ja mesiniku tegevuse (varroatõrje, rändmesinduse, kärgede asendamise jne.) vahelisi seoseid. COLOSSi epidemioloogia töörühm on koostanud standardiseeritud iga-aastase küsimustiku, millele Eesti mesinikel on olnud võimalus vastata alates 2013 aastast.
Rohkem kui 1000 teadlast teevad selle võrgustiku erinevates töörühmades koostööd.
Epidemioloogia töögrupp on koostanud standardiseeritud küsimustiku, et selgitada välja suremuse
peamised põhjuslikud tegurid ja anda mesinikele säästva toimetuleku strateegiaid. Kutsume teid täitma 2019. aasta küsimustikku. See võimaldab meil võrrelda teie vastuseid teiste mesinike omadega. Teie andmete põhjal saame hinnata mesilasperede suremise suhtelist riski ja mesinike otsuste, näiteks varroatoositõrje, mesilasperede rändeleviimise ja kärgede asendamise, vahelisi seoseid. Lisaks püüame kindlaks teha suremuse riski suhtelised erinevused eri piirkondades ja jälgida neis käimasolevaid uurimisprojekte. Te osaletegi sellises jätkuuuringus, mis lisab teie vastustele veelgi enam kaalu. Varasematel aastatel on Eesti mesinike osalemine COLOSSi küsimustiku täitmisel olnud kahetsusväärselt loid ja Eestit puudutavad tulemused vastajate vähesuse tõttu vähe informatiivsed. Õnneks 2017. ja 2018 aastal oli korrektselt esitatud vastuseid, osaliselt tänu usaldusmesinike aktiivsele koostööle, juba oluliselt rohkem. Loodame väga, et ka sellel aastal on teie aktiivsus suurem. Küsimustikku täitma asudes võtke kindlasti käeulatusse materjalid, kust vajadusel kontrollida andmeid möödunud hooaja mesilasperede, mesilasemade (vanus, päritolu) ja ravi (varroatõrje) kohta.

Teie privaatsuse kaitseks teie isikuandmed kodeeritakse ja neid ei edastata kolmandatele isikutele. Teie kontaktandmeid kasutatakse üksnes siis, kui ankeedis esitatu vajab täpsustamist. Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik. Oleme teile koostöö eest väga tänulikud!


Küsimustik suletakse 1 juunil 2019.


Palun pange tähele, et * tähistatud küsimused on kohustuslikud.


Ette tänades!
Aivar Raudmets Eesti riiklik mesindusprogramm 2017-2019

There are 28 questions in this survey.
Talvekaod
1

Nimi

(See küsimus on kohustuslik)
2

Mis on selle maakonna nimetus, kus peamiselt asuvad teie mesilaspered?

(See küsimus on kohustuslik)
3

Palun nimetage oma peamisele mesilale lähima linna/alevi/aleviku/küla nimi?

(See küsimus on kohustuslik)
4

Palun nimetage oma peamise mesila (või lähima asula) postiindeks?

(See küsimus on kohustuslik)
5

Mitu mesilagruppi teil on?

6

Kas teie mesilagrupid paiknevad üksteisest kuni umbes 15 km kaugusel?

(See küsimus on kohustuslik)
7

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli enne talve 2018-2019?

Arvesse lähevad ainult mesilaspered, mis on piisavalt tugevad ja kus on korralik ema, et saada tootmisperele kohast meesaaki. Arvesse ei lähe võrsikpered või reservpered. See on aluseks ka järgnevatele küsimustele vastates.

(See küsimus on kohustuslik)
8

Mitu nendest talvitunud mesilasperedest ...

  • Kokku:

Selle küsimusega soovime saada teada hukkunud mesilasperede arvu. Kui peresid ei hukkunud, kirjutage 0.

Hukkunud perede summa arvutatakse automaatselt.

9
0
10
Tulemused:
Talvitunud mesilaspered = 100%
Probleemse emaga pered NAN%
Hukkusid looduslike tegurite tõttu NAN%
Hukkusid muul põhjusel või taru oli tühi NAN%
Talvekahjud kokku 0 NAN%


Seega talvitunud mesilasperest, on hukkunud (=NAN%), on probleem mesilasemaga (=NAN%) ja on hukkunud looduslike tegurite tõttu (=NAN%).

See annab teie mesila talvekadude tulemuseks kokku NAN%.

11

Kui mitmel surnud mesilasperedest või tühjadest tarudest ...

  • Kokku:

Kui peresid ei hukkunud, kirjutage 0."Summa" peaks olema sama eelneva küsimuse vastusega (c) hukkusid muul põhjusel või taru oli tühi kohta (=).

Palun pange küsitud andmed ( a kuni e ) võimaluse korral kirja iga pere kohta eraldi.

12
0
13

Mitu talvitunud mesilasperedest olid pärast talve 2018-2019 nõrgad, aga ema oli olemas?

14

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli kevadel 2018 (eelmisel aastal)?

15

Mitu põhiperet (tootmis-mesilasperet) teil oli kevadel 2019?

(See küsimus on kohustuslik)
16

Mitmes talvitunud mesilasperes oli uus 2018. aastal paarunud mesilasema?

17

Mil määral märkasite 2018. aastal oma mesilasperedes probleeme mesilasemaga, võrreldes sellega, kuidas tavaliselt on olnud?

18

Võrreldes mesilasperedega, kus on vana ema, talvitusid noorte emadega pered

19

Kui mitmes ELUS mesilasperes täheldasite tarus pärast talve suures koguses roojaplekke?

(See küsimus on kohustuslik)
20

Kas viisite mõne oma peredest 2018. aastal vähemalt ühel korral meekorje või tolmeldamise eesmärgil rändele?

21

Kõige enam kasutate oma mesilas järgmiseid meetmeid:

a) talvel võrkpõhja
b) talvel isolatsiooniga (sh. topelt seinaga) taru
c) taru, mis on valmistatud sünteetilisest materjalist (n. plasttaru)
d) mul on sertifitseeritud mahemesila
e) varroatolerantsest mesilast pärit emasid
f) väiksemaid haudmekanne (5.1 mm või väiksemad)
g) looduslikku kärge (ilma raamita)
h) vaha ostmist väljastpoolt oma mesilat
i) haudmeruumis (korpuses) sünteetilist kunstkärge
22

Ligikaudu mitu protsenti haudmekärgedest te asendasite ühe mesilaspere kohta aastal 2018?

23

Kas olete märganud oma mesilasperedes halvatud/deformeerunud tiibadega mesilasi (2018. aasta suve jooksul), mis võib viidata varroatoosiga kaasnevale deformeerunud tiiva viirusele?

(See küsimus on kohustuslik)
24

Kas suurem osa teie mesilasperedest sai 2018. aastal märkimisväärset korjet ühelt või mitmelt järgnevatest taimedest?

a) Viljapuud ja marjapõõsad
b) Raps e. õlikaalikas
c) Tatar
e) Kanarbik
f) Sügisesed söödakultuurid
25

Kui te andsite oma mesilasperedele möödunud talveks ettevalmistamisel täiendavat suhkrusööta (suhkrulahust või invertsuhkrut), siis mitu kg suhkrut (kuivainet) põhipere kohta kulus?

(See küsimus on kohustuslik)
26

Kas olete jälginud (monitoorinud) varroatoosist tabandumist oma mesilasperedes ajavahemikus aprill 2018‒aprill 2019?

(See küsimus on kohustuslik)
27

Kas tegite oma mesilasperedele ajavahemikus aprill 2018‒aprill 2019 varroatoositõrjet?

28

Palun märkige tabelisse, millisel kuul vahemikus aprill 2018‒aprill 2019 te avastasite oma põhiperedes varroalesta JA millal ALUSTASITE neis varroatoositõrjega või tõrjekavaga?

Varroalesta nakatumise taseme monitooring (nt langenud lestade loendamine)
Lesehaudme eemaldamine
Hüpertermia (haudme/mesilaste kuumtöötlemine)
Teised biotehnilised meetodid (nt. püüniskärg, lesehaudme täielik eemaldamine, ema vahetamine)
Sipelghapperavi - lühiajaline
Sipelghapperavi - pikaajaline (nt. MAQS)
Piimhapperavi
Oblikhapperavi - tilgutamine
Oblikhapperavi - subleerimine (aurustamine)
Oblikhappe segud (nt. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Tümool (nt. Apiguard, ApilifeVar)
Tau-fluvalinaadid (nt. Apistan)
Flumetriin (nt. Bayvarol, Polyvar)
Amitraas (ribadena, nt. Apivar, Apitraz)
Amitraas (fumigatsioon/aerosool)
Kumafoss (Perizin)
Kumafoss (ribadena, nt. Checkmite+)
Teised keemilised vahendid
Teised meetodid

Kui kasutate sama meetodit mitme kuu vältel, siis märkige vaid esimene kuu.

29

Kas teile sobib, kui võtame teiega ühendust lisaküsimuste esitamiseks mesilasperede talvitumise kohta?

30

Kui vastasite eelnevale küsimusele jaatavalt, siis palun lisage oma e-posti aadress

31

Siinkohal on teil võimalus anda küsimustikule tagasisidet