Badanie strat rodzin pszczelich zimą 2023/2024
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Szanowni Pszczelarze,

Pomóżcie pszczole miodnej w Polsce! Podzielcie się swoją wiedzą.

Weźcie udział w badaniu strat rodzin pszczelich w sezonie 2023/2024 w Polsce.

Prosimy o:

  • uważne przeczytanie pytań i możliwych odpowiedzi

  • odpowiedź na pytania oznaczone czerwoną gwiazdką (*) (pytania obligatoryjne)

Standaryzowany kwestionariusz ankiety został stworzony we współpracy z międzynarodową organizacją COLOSS. Organizacja zrzesza naukowców specjalizujących się w pszczołach miodnych z całego świata i obecnie ma ponad 1900 członków. Więcej na anglojęzycznej stronie: www.coloss.org

Dzięki zaangażowaniu Pszczelarzy na całym świecie, możemy analizować jak różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania lub monitoringu warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, wymiana matek pszczelich itd.) wpływają na wysokość strat zimowych. Dodatkowo, uzyskane odpowiedzi pomagają szacować straty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach i latach.

Dane od Państwa będą analizowane i publikowane w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, a także prezentowane na naukowych konferencjach i wydarzeniach pszczelarskich.

Wstępne wyniki uzyskane z tej ankiety zostaną udostępnione wszystkim Pszczelarzom i będą dostępne na stronie: www.pszczola.sggw.edu.pl

Będziemy niezmiernie wdzięczne za Państwa udział w badaniu.

Wypełnienie ankiety trwa średnio 15 minut. Strona z kwestionariuszem jest aktywna około 45 minut.

Administratorem Państwa danych jest Pracownia Chorób Owadów Użytkowych SGGW w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu ochrony Państwa prywatności Państwa dane osobowe zostaną zakodowane i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Dziękujemy za współpracę

Ewa Mazur i Anna Gajda

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych

KPiDW, IMW, SGGW

ewa_mazur@sggw.edu.pl, anna_gajda@sggw.edu.pl

 

 

W tej ankiecie jest 26 pytań.
Zimowe straty
1

Dane pszczelarza

(To pytanie jest wymagane)
2

W jakim województwie znajduje się Twoja główna pasieka?

(To pytanie jest wymagane)
3

Proszę podaj nazwę miasta/wsi w pobliżu głównej pasieki.

(To pytanie jest wymagane)
4

Proszę podaj kod pocztowy miejsca postoju głównej pasieki (lub kod pocztowy w pobliżu).

(To pytanie jest wymagane)
5

Ile rodzin produkcyjnych miałeś/aś przed zimą 2023-2024 (tzn. zostało zazimowanych)?

Za rodzinę produkcyjną proszę uważać taką, w której jest pełnowartościowa matka, a siła rodziny pozwala na zbiór miodu (nie uwzględniać odkładów czy rodzin rezerwowych). Dotyczy to także następnych pytań.

(To pytanie jest wymagane)
6

Ile z zazimowanych rodzin...

  • Ogółem:

W tych pytaniach chodzi nam o liczbę utraconych rodzin. Jeżeli nie było takich rodzin proszę odpowiedzieć 0

Łączna liczba utraconych rodzin zostanie wyliczona automatycznie.

7
0
8
Wynik
Zazimowane rodziny = 100%
Utracone z powodu problemu z matką NAN%
Utracone powodu naturalnych zagrożeń NAN%
Utracone ponieważ zamarły lub "zniknęły" NAN%
Całkowita strata 0 NAN%


Zazimowano rodzin, utracono ponieważ zamarły lub zniknęły (=NAN%), utracono z powodu problemu z matką (=NAN%) i i utracono z powodu naturalnych zagrożeń (=NAN%).

W sumie daje to całkowitą stratę w pasiece w wysokości NAN%.

9

Ile z tych martwych rodzin

  • Ogółem:

Jeżeli żadna, to proszę wpisać 0.

10
0
(To pytanie jest wymagane)
11

Ile z zazimowanych rodzin było wiosną 2024 słabych, choć matka nie wykazywała problemów?

12

Ile rodzin produkcyjnych miałeś/aś wiosną 2023 (zeszły rok)?

13

Ile rodzin produkcyjnych miałeś/aś wiosną 2024?

(To pytanie jest wymagane)
14

Ile z zazimowanych rodzin miało w 2023 r. nowe matki (matki unasienione w 2023 r.)?

15

W porównaniu do sytuacji występującej zwykle w pasiece problem z matkami obserwowany w 2023 r. w rodzinach był...

(To pytanie jest wymagane)
16

Czy transportowałeś/aś jakiekolwiek ze swoich rodzin na pożytki w celu produkcji miodu lub świadczenia usług zapylania przynajmniej raz w sezonie 2023?

17

Jaki procent plastrów gniazdowych wymieniłeś/aś w rodzinach na węzę w 2023 r.?

18

Czy któraś z wymienionych roślin stanowiła w 2023 r. istotny pożytek dla większości Twoich rodzin?

a) Sady
b) Rzepak
c) Akacja
d) Lipa
e) Gryka
f) Słonecznik
g) Wrzos
h) Jesienne pożytki nektarowe (np. nawłoć)
i) Spadź
j) Facelia
k) Klon
(To pytanie jest wymagane)
19

Czy w trakcie sezonu pszczelarskiego 2023/2024 zauważyłeś/aś w rodzinach pszczoły ze zdeformowanymi skrzydłami i/lub krótkimi odwłokami?

Proszę wybrać jedną z odpowiedzi
(To pytanie jest wymagane)
20

Czy w okresie kwiecień 2023 - marzec 2024 badałeś/aś stopień porażenia warrozą w swoich rodzinach?

21

Jakiego badania użyłeś/aś do sprawdzenia stopnia porażenia roztoczami V. destructor swoich rodzin pszczelich?

Można zaznaczyć więcej niż jedno badanie
(To pytanie jest wymagane)
22

Czy w okresie kwiecień 2023 - marzec 2024 zwalczałaś/eś warrozę w swoich rodzinach pszczelich?

23

Proszę zaznaczyć w jakich miesiącach (w okresie kwiecień 2023 - marzec 2024) monitorowałeś/aś stopień porażenia rodzin warrozą a także kiedy rozpocząłeś/aś stosowanie konkretnej metody zwalczania warrozy w rodzinach produkcyjnych.

Monitorowanie stopnia porażenia warrozą (np. badanie naturalnego osypu roztoczy)

Usuwanie czerwiu trutowego
Hipertermia (traktowanie pszczół/czerwiu podwyższoną temperaturą)
Inne metody biotechniczne (np. plastry pułapki, całkowite usuwanie czerwiu, izolowanie matki)
Krótkoterminowe stosowanie kw. mrówkowego (do 3 dni)
Długoterminowe stosowanie kw. mrówkowego (np. Formicprotect)
Kwas szczawiowy - nakrapianie (np. Oxybee, Varromed, Api-bioxal, Dany's)
Kwas szczawiowy - sublimacja/odparowywanie
Kwas szczawiowy - w formie pasków
Tymol (np. Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)
Flumetryna (Bayvarol, PolyVar Yellow)
Amitraz w paskach (Biowar, Apivar)
Amitraz do odymiania (Apiwarol)
Inny produkt chemiczny
Inna metoda

Jeżeli ta sama metoda stosowana była dłużej niż jeden miesiąc proszę podać tylko pierwszy miesiąc.

24

Jeżeli stosowano Amitraz w paskach to ile pasków na ul wprowadzono i jak długo w ulu pozostawały?

25

Jeżeli stosowano Amitraz w tabletkach do odymiania to ile razy i w jakich odstępach przeprowadzano odymianie?

26

Jeżeli w pasiece w sezonie 2023 wystąpiły objawy nasuwające podejrzenie ostrego zatrucia pszczół (nagłe pojawienie się przed wylotkami większości uli dużej liczby martwych lub porażonych pszczół) to w jakim to było miesiącu/miesiącach?

27

Kolejne dwa pytania dotyczą zadowolenia z życia pszczelarzy w Polsce. Jako skali użyto drabiny Cantrila. Dzięki odpowiedziom zbadamy jakie jest samopoczucie pszczelarzy w różnych krajach świata w dobie panującego kryzysu.

Wyobraź sobie drabinę ze szczeblami ponumerowanymi od 0 na dole do 10 na górze. Szczyt drabiny oznacza najlepszą sytuację życiową jaką możesz sobie wyobrazić, a dół drabiny najgorszą sytuację życiową. Na którym szczeblu drabiny uważasz, że obecnie się znajdujesz? Na którym stopniu stałeś około 5 lat temu? Jak myślisz, na którym stopniu drabiny będziesz stać za około 5 lat?

Czas teraźniejszy
5 lat temu
za 5 lat
Proszę zaznacz od 0 do 10
28

W jaki sposób wpływają na Twoje obecne samopoczucie poszczególne czynniki, jeśli w ogóle?

Zdrowie i ochrona pszczół

Finansowe aspekty pszczelarstwa

Regulacje prawne i zgodność z przepisami

Obciążenie pracą i zarządzanie czasem

Pogoda i praca na zewnątrz

Inni pszczelarze i właściciele gruntów

Ciężka fizyczna praca

Techniczne i finansowe wsparcie pszczelarzy

29

W tym miejscu jest możliwość zamieszczenia dodatkowych uwag.