2018-2019 Danmark Vintertab
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Spørgeskemaundersøgelse foråret 2019

Kære biavler hermed sender vi årets spørgeskema ud angående årets vintertab. Undersøgelsen er en del af det internationale netværk COLOSS

Vi vil i løbet af maj måned via e-mail sende et par reminder til alle vores biavlere, som vi har mail adresser på. Vi vil dog bede dig om kun at besvare spørgeskemaet en gang.

Bemærk at alle spørgsmål, som er markeret med *, skal besvares, før du kan fortsætte med dine besvarelser.

På forhånd tak for din hjælp.

Flemming Vejsnæs og Ole Kilpinen
Danmarks Biavlerforening
fv@biavl.dk

 

Der er 25 spørgsmål i denne undersøgelse.
Vintertab
1

Navn

(Dette spørgsmål er obligatorisk)
2

Hvad er navnet på den region hvor du hovedsageligt holder dine bier?

(Dette spørgsmål er obligatorisk)
3

Hvor mange bigårde har du?

4

Er alle dine bigårde inden for en afstand af 15 km fra hinanden?

(Dette spørgsmål er obligatorisk)
5

Hvor mange produktions familier indvintrerede du inden vinteren 2018-2019?

Tæl kun produktions familier og undlad at tælle småfamilier med. Dette er også tilfældet for resten af spørgsmålene
(Dette spørgsmål er obligatorisk)
6

Hvor mange af disse bifamilier var efter vinteren....

  • Total:

I dette spørgsmål vil vi gerne vide antallet af tabte (døde) bifamilier.
Hvis du ingen tab har, så skriv 0.
Det totale antal af tabte bifamilier bliver beregnet automatisk.

7
0
8
Resultater:
Indvintret bifamilier = 100%
Bifamilier med dronningeproblemer NAN%
Mistet pga. naturlig fare NAN%
Tab grundet døde og eller tomme stader NAN%
Total vintertab 0 NAN%


Så du har indvintret bifamilier, er døde (=NAN%), har dronningeproblemer (=NAN%) og  er tabt grundet naturlig fare (=NAN%).

Dette giver et total vintertabsrate for din biavl på NAN%.

 

9

Hvor mange af de døde bifamilier eller tomme bistader havde....

  • Total:

Hvis ingen, så svar =0. "Total" skal være det samme som antal af mistede bifamilier (døde eller tomme bistader fra forrige spørgsmål (=).

10
0
11

Hvor mange af de indvintrede bifamilier var svage, men havde dronninger i foråret 2019

12

Hvor mange produktionsfamilier havde du i foråret 2018 (sidste år)?

13

Hvor mange produktionsfamilier havde du i foråret 2019?

(Dette spørgsmål er obligatorisk)
14

Hvor mange af de indvintrede bifamilier havde en ny dronning i 2018 (dronning parret 2018)?

15

I hvilken grad observerede du dronningeproblemer i dine bifamilier i sæsonen 2018 i forhold til hvad du normalt oplever?

16

Sammenlignet med dine bifamilier med gamle dronninger, hvordan har dine bifamilier med unge dronninger overlevet?

17

Hvor mange af dine overlevende bifamilier havde en større mængde af bugløb inden i bistadet?

(Dette spørgsmål er obligatorisk)
18

Har du vandret med dine bifamilier mindst en gang til nye trækkilder eller bestøvning i 2018?

19

Hvilke metoder/foranstaltninger gælder for hovedparten af din biavl:

a) Åben trådbund i løbet af vinteren
b) Indvintret bifamilier i isolerede bistader (incl. dobnelt væggede bistader)
c) Kunstofstader (f.eks. styropor kasser)
d) Certifiseret økologisk biavler
e) Bier stammende fra varroa tolerant afkom
f) Lille cellestørrelse (5.1 mm eller mindre)
g) Naturlig tavlebygning - uden anvendelse af kunsttavler
h) Har ikke lukket vokskredsløb - køber voks udefra
i) Plastik rammer i yngelrummet
20

Cirka hvor stor en procentdel af dine yngeltavler er blevet udskiftet i dine bifamilier i 2018?

21

Har du bemærket bier med deforme vinger i dine bifamilier i løbet af sæsonen 2018? (Dette er tegn på Deform Vinge Virus som spredes med varroa.

22
Hvor stort var dit honningudbytte pr. bifamilie (gennemsnitsudbytte) i kg?
(Dette spørgsmål er obligatorisk)
23

Havde hovedparten af dine bifamilier et tydeligt træk på en eller flere af følgende planter i 2018?

a) Frugtplantage
b) Raps marker
c) Majs
d) Solsikker
e) Lyng
f) Efterårstræk (ikke lyng)
24

Hvis du fodrede dine bifamilier med sukker til indvintring, hvor mange kg sukker (tørstof) gav du dine bifamilier i gennemsnit?

(Dette spørgsmål er obligatorisk)
25

Har du lavet monitering af varroa angrebsgraden i dine bifamilier (f.eks. ved at tælle dagligt midenedfald, flormelis metoden, CO2 metoden) i perioden April 2018 - April 2019?

(Dette spørgsmål er obligatorisk)
26

Har du behandlet dine bifamilier imod varroa i perioden April 2018 - April 2019?

27

Vær venlig at angive i hvilken måned du moniterede dine bifamilier for varroa og hvilken måned du startede din varroa behandling i perioden April 2018 - April 2019?

Monitering af varroa
Droneyngelfratagning
Varmebehandling af f.eks. yngel eller bier
Andre biotekniske metoder, såsom dronningindespærring eller total yngel fratagnig)
Myresyre korttidsbehandling (f.eks. 4xmyresyre)
Myresyre - langtidsbehandling (F.eks. nassenheiderfordamper)
Mælkesyre
Oxalsyredrypning
Oxalsyrefordamping
Oxalsyreblandinger (f.eks. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Thymol (f.eks. Apiguard eller lignende)
Flumethrin (F.eks. Bayvarol eller pind)
Amitraz (in strips, e.g. Apivar, Apitraz)
Andet kemisk produkt
Andre metoder

Hvis du har brugt den samme metode over flere måneder (f.eks. droneyngel fratagning), så angiv startmåneden..

28

Her har du mulighed for at komme med ekstra kommentarer