<p>2020-2021 Enkätundersökning om övervintringen Finland och Åland</p>
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Hej!

Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2020-2021 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Frågeformuläret har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, och det är samma som används i ett stort antal länder.

För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Några av frågorna är märkta med en röd asterisk *. Det betyder att minst ett svar måste ges på frågan innan du kan skicka in dina svar.

Se också att trycka på skicka-knappen i slutet för att skicka ditt svar.

I år har alla svarande som har svarat slutet på varje frågeformulär och de som har givit sitt kontaktuppgifter deltar i lotteriet. Vinnaren kan välja en bok från SML:s webbutik. Lycka till!

Dina svar behandlas anonymt och eventuella personliga uppgifter tas bort innan data bearbetas.

Enkäten kan besvaras fram till och med den 13 juni.

Tack för din medverkan!

Maritta Martikkala
Biodling konsulent
maritta.martikkala@hunaja.net

 

Det finns 28 frågor i denna enkät.
Vinterförluster 2020-2021
1

Namn

2

I vilket län har du huvudsakligen din biodling?

(Denna fråga är obligatorisk)
3

Vad heter orten som ligger närmast din bigård eller där de flesta av dina bigårdar befinner sig?

(Denna fråga är obligatorisk)
4

Ange postnumret där din bigård eller de flesta av dina bigårdar befinner dig.

(Denna fråga är obligatorisk)
5

Hur många bigårdar har du?

6

Befinner alla dina bigårdar sig inom ett avstånd på cirka 15 km från varandra?

(Denna fråga är obligatorisk)
7

Hur många produktionssamhällen hade du före vintern 2020-2021?

Räkna inte med samhällen som övervintrats som avläggare. Dessa ska inte heller räknas med i de övriga svaren.

(Denna fråga är obligatorisk)
8

Hur många av dessa samhällen var efter vintern:

  • Totalt:

Den här frågan handlar om antal förlorade samhällen. Har du inte haft några förluster denna vinter, så svara 0.

Antalet förlorade samhällen beräknad automatiskt i "Summa"

9
0
10
Results:
Invintrade samhällen = 100%
Förluster på grund av drottningproblem 0 NAN%
Förluster på grund av yttre faktorer 0 NAN%
Förluster på grund av att samhällena har dött 0 NAN%
Totala vinterförluster 0 NAN%


Du invintrade samhällen.
0 har dött (=NAN%), 0 hade drottningproblem (=NAN%) och 0 gick förlorade på grund av yttre faktorer (=NAN%).

Det innebär att dina totala vinterförluster är NAN%.

11

Hur många av de döda samhällen, dvs de samhällen som du angett under c) i fråga nummer 8:

  • Totalt:

Har du inte haft några förluster, så svara 0. Antalet i "Summa" ska vara samma som i c i fråga nummer 7. (=0).

12
0
13

Hur många av de övervintrade samhällen, som hade en fungerande drottning och som inte angetts som förlorade, var svaga (2-3 ramar med bin) efter vintern 2020-2021

14

Hur många övervintrade samhällen var en avläggare eller en svärm förra sommaren?

15

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2020 (dvs. i fjol)?

16

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2021?

17

Hur många av de invintrade samhällen hade en ny drottning 2020 (dvs. en drottning som parades 2020)?

18

I vilken omfattning observerade du drottningproblem i dina samhällen under säsongen 2020 jämfört med de problem du brukar observera?

19

Jämfört med dina samhällen med äldra drottningar, hur har dina samhällen med unga drottningar överlevt vintern 2020-2021?

(Denna fråga är obligatorisk)
20

Flyttade du något/några av dina samhällen minst en gång för honungsproduktion eller pollinering under säsongen 2020

21

Använder/tillämpar du följande i huvudparten av din biodling:

a) Nätbotten under vintern
c) Kuporna av syntetiskt material (plast, frigolit)
d) Ekologisk biodling
h) Jag tillverkar eller tillverkas mellanväggar från min egen bivax
i) Användar mellanväggar av plast i yngelkuporna
22

Ungefär hur stor andel av yngelramarna bytte du ut mot mellanväggar under säsongen 2020?

23

Observerade du bin med missbildade vingar i dina samhällen under säsongen 2020?

24

Hade merparten av dina samhällen ett omfattande drag på en eller fler av följande dragkällor 2020?

a) Fruktodling
b) Oljeväxter (raps eller rybs)
c) Majs
d) Lusdrag
e) Ljung
f) Andra höstfodergrödan (till exempel bovete)
(Denna fråga är obligatorisk)
25

Undersökte du dina samhällen för varroa under perioden april 2020 – mars 2021?

26

Med vilken metod du undersökte dina samhällen för varroa under perioden april 2020 - mars 2021?

27

Har du din biodling i ett område där varroa ännu inte har påvisats (dvs. i Åland eller något annat)?

(Denna fråga är obligatorisk)
28

Behandlade du dina samhällen mot varroa under perioden april 2020 – mars 2021?

29

Var god att ange i vilken månad och vilket år du undersökta för varroa i dina samhällen OCH när du PÅBÖRJADE en åtgärd mot varroa under perioden april 2020 – mars 2021.

Undersökning av angreppsgrad (t.ex. genom nedfallsundersökning eller undersökning av kvalster på vuxna bin)
Drönaryngelbortskärning
Spärrbox, total yngelborttagning eller liknande
Myrsyra - korttidsbehandling
Myrsyra - långtidsbehandling
Oxalsyra - droppmetoden
Oxalsyra - sublimering (förångning)
Produkt med oxalsyra (t.ex. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Tymol (t.ex. Apiguard)
Annan kemisk substans
Annan metod

Ifall du genomförda en behandling med samma metod eller medel som pågick under flera månader, ange då enbart den månad behandlingen påbörjades.

30

Får vi kontakta dig för eventuella ytterligare frågor angående övervintring och bihälsa eller studier kring detta?

31

Här kan du lägga in kommentarer. Till exempel om du har övervintrat spardrottningar att hur mår de, hur många är levande och så vidare?