Zimski gubitci 2023-2024
Oprez: Izvođenje JavaScript onemogućeno je u vašem pregledniku ili za ovu web stranicu. Možda nećete moći odgovoriti na sva pitanja u ovom upitniku. Provjerite parametre vašeg preglednika.

Gubici pčelinjih zajednica do proljeća 2024. godine

Poštovani pčelari,

Posljednjih godina bilježe se povećani gubici pčela, većinom u Europi i Sjevernoj Americi, ali njihovi uzroci i dalje ostaju nejasni.

Radna skupina COLOSS-a za epidemiologiju pripremila je standardizirani upitnik kako bi se pronašli uzroci gubitaka a pčelarima pružila informacija o održivim postupcima pčelarenja. Pozivamo vas da popunite upitnik za 2023./24. koji ćete naći u nastavku. To će nam omogućiti da usporedimo vaše odgovore s rezultatima drugih pčelara iz drugih država. Vašim podacima možemo procijeniti relativni rizik od gubitka zajednica za odluke pčelara kao što su liječenje varoe, selenje na paše ili oprašivanje. Također želimo identificirati razlike u relativnom riziku smrtnosti između regija, što će omogućiti daljnje praćenje gubitaka u određenim regijama.

Vaši će osobni podaci biti prekodirani i neće biti dostavljeni nikome radi zaštite vaše privatnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate pitanja i da odgovorite na što je moguće više pitanja. Vaš doprinos nam je od iznimne važnosti.

Molim Vas da upitnik ispunite što je moguće prije. Ovaj upitnik će biti otvoren do 1. lipnja 2024. godine.

Pitanja označena zvjezdicom (*) su obavezna pitanja i moraju se ispuniti.

Hvala vam,

Janja Filipi

e-mail: jfilipi@unizd.hr

Postoje 24 pitanja u ovom upitniku.
Zimski gubici
(Ovo pitanje je obavezno)
1
Izaberite županiju u kojoj se nalazi vaš pčelinjak:
(Ovo pitanje je obavezno)
2
Molim Vas navedite ime grada/mjesta/sela najbližeg Vašem pčelinjaku?
Upisivanjem imena i poštanskog broja mjesta na čijem se području nalazi pčelinjak ne može se utvrditi lokacija pčelinjaka, a time niti o kojem je pčelinjaku riječ, jer u svakom mjestu ima više pčelara.
(Ovo pitanje je obavezno)
3
Molim Vas navedite poštanski broj mjesta najbližeg Vašem glavnom pčelinjaku.
Upisivanjem imena i poštanskog broja mjesta na čijem se području nalazi pčelinjak ne može se utvrditi
lokacija pčelinjaka, a time niti o kojem je pčelinjaku riječ, jer u svakom mjestu ima više pčelara.
(Ovo pitanje je obavezno)
4
Na koliko različitih lokacija držite Vaše pčele?
Pitanje se NE odnosi na broj lokacija na koje ste selili svoje pčele radi paše.
5
Ako imate više pčelinjaka, nalaze li se svi Vaši pčelinjaci u krugu od 15 km međusobne udaljenosti?
Ako imate jedan pčelinjak - molim Vas odgovorite : Da
(Ovo pitanje je obavezno)
6
Koliko ste proizvodnih zajednica imali u jesen 2023. godine?
Molim Vas da ubrojite samo proizvodne zajednice, a ne nukleuse ili druge pomoćne zajednice. Isto vrijedi i za sva slijedeća pitanja.
(Ovo pitanje je obavezno)
7
Koliko je od tih zajednica stradalo jer su:
  • Ukupno:
U ovom pitanju želimo znati broj stradalih zajednica. Ukoliko niste imali gubitke, molim vas da unesete odgovor nula (0). Ukupan broj stradalih zajednica se automatski zbraja.
8
0
9
Results:
Uzimljene zajednice = 100%
Problemi s maticom NAN%
Gubici usljed prirodnih i drugih nepogoda NAN%
Stradale čitave zajednice (sve pčele mrtve) NAN%
Ukupno stradalo zajednica 0 NAN%


Uzimili ste zajednica, su mrtve (=NAN%), su imale problem s maticom (=NAN%) i stradale uslijed prirodnih i drugih nepogoda (=NAN%). Što nam daje ukupni gubitak na Vašem pčelinjaku NAN%.

10
Od stradalih zajednica, koliko ih je imalo dominantno slijedeće znakove (odnosi se na upisani broj zajednica u odgovoru c iz prethodnog pitanja):
  • Ukupno:
Ako nije bilo takvih gubitaka, unesite odgovor 0. Ukupno bi trebalo biti isto kao (c) stradalih zajednica (mrtve sve pčele ili prazne košnice) iz prethodnog pitanja (=). Odgovori od a) do e) se međusobno isključuju - tj. za stradale zajednice se odabire odgovor koji mislite da je bio glavni razlog za gubitak.
11
0
(Ovo pitanje je obavezno)
12
Koliko je zajednica u proljeće 2024. bilo slabo, a imaju maticu?
13
Koliko ste imali proizvodnih zajednica u proljeće 2023. (prošle godine)?
14
Koliko proizvodnih zajednica imate u proljeće 2024. (ove godine)?
(Ovo pitanje je obavezno)
15
Koliko je zajednica koje ste lani uzimili imalo mladu maticu (maticu iz 2023. godine)?
Pitanje se odnosi na sve matice koje su zamijenjene 2022., bilo rojenjem, tihom izmjenom ili zamjenom stare matice.
16
Koliko ste problema imali s maticama prošle 2023. godine u odnosu na Vaša iskustva iz ranijih godina?
(Ovo pitanje je obavezno)
17
Jeste li selili zajednice na pašu ili oprašivanje u 2023. godini?
(Ovo pitanje je obavezno)
18
Da li ste za vrijeme ljeta/jeseni primijetili pčele s oštećenim i deformiranim krilima u svojim zajednicama? Deformirana, oštećena krila znak su prisutnosti virusa deformiranih krila, kojeg prenosi varoa.
19
Jesu li vaše pčele prethodne, 2023. godine bile u blizini neke od navedenih biljnih vrsta?
a) Voćne vrste
b) Uljana repica
c) Kukuruz
d) Suncokret
e) Vriština
f) Kasna jesenska paša (bršljan i sl.)
(Ovo pitanje je obavezno)
20
Da li ste pratili invadiranost varoom (broj varoa na pčelama i/ili u leglu) od travnja 2023. do ožujka 2024. godine?
Invadiranost odraslih pčela - pranjem pčela u detergentu ili prašenjem šećerom u prahu, invadiranost legla otklapanjem legla i brojanjem varoa, praćenje prirodne smrtnosti na podnici,..
(Ovo pitanje je obavezno)
21
Kako ste provjeravali invadiranost varoom u Vašim proizvodnim zajednicama od travnja 2023. do ožujka 2024.?
Broj varoa na podnici
Pregled pčela (vizualno)
Otklapanjem legla
Odrasle pčele (šećerom u prahu, pranjem pčela u vodi sa deterdžentom, CO2)
Uzorci poslani u laboratorij
(Ovo pitanje je obavezno)
22
Da li ste provodili suzbijanje varoe u razdoblju od travnja 2023. do ožujka 2024. godine?
23
Molim Vas da navedete u kojem ste mjesecu pratili razvoj varoe (monitoring) te mjesec u kojem ste ZAPOČELI tretiranje Vaših proizvodnih zajednica u razdoblju od travnja 2023. do ožujka 2024. godine?
Praćenje broja varoa (na podnici, u leglu ili na pčelama, ili nekom drugom metodom)
Izrezivanje trutovskog legla
Tretiranje toplinom pčela/legla (termoterapija)
Druge biotehničke metode (npr. blokiranje matice na 1 okviru, potpuno uklanjanje/prekid legla, blokiranje matice u kavezu)
Mravlja kiselina – kratkotrajni tretman
Mravlja kiselina – produženi tretman (npr. MAQS)
Mliječna kiselina
Oksalna kiselina nakapavanjem
Oksalna kiselina sublimacijom (evaporacijom)
Mješavine s oksalnom kiselinom (npr. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Timol (npr. Apiguard, ApilifeVar)
Tau-fluvalinat (npr. Apistan)
Flumethrin (npr. Bayvarol, Polyvar, Herba strips)
Amitraz (u trakama, npr. Apivar, Apitraz)
Amitraz (dimljenjem, raspršivanjem)
Kumafos (npr. Perizin)
Kumafos (u trakama, npr. Checkmite+)
Druge kemijske tvari i spojevi
Druge metode
Ako ste koristili istu metodu ili sredstvo više mjeseci, navedite samo mjesec u kojem ste započeli.
24
S obzirom na sadašnje klimatske i pašne prilike, te rastući broj bolesti i štetnika, koliki bi gubitci bili prihvatljivi prema vašem mišljenju? Molim vas da izrazite u postotku.
25
Da li bi ste pristali da Vas kontaktiramo za dodatna pitanja vezana uz prezimljavanje pčela?
26
Ako ste na prethodno pitanje odgovorili s DA, molim vas da napištete Vašu e-mail adresu
27
Ovdje možete napisati Vaša dodatna opažanja ili komentar: