Enkät om övervintringen 2021-2022
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Hej!

Syftet med denna enkät är att få in data om vinterförlusterna 2021-2022 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Frågeformuläret har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, och det är samma som används i ett stort antal länder.

För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Några av frågorna är märkta med en röd asterisk *. Det betyder att minst ett svar måste ges på frågan innan du kan skicka in dina svar.

Dina svar behandlas anonymt och eventuella personliga uppgifter tas bort innan data bearbetas.

Enkäten kan besvaras fram till och med den 5 juni.

Tack för din medverkan!

 

Björn Gustavsson
Bihälsokonsulent
Bjorn.Gustavsson@jordbruksverket.se

 

Det finns 29 frågor i denna enkät.
(Denna fråga är obligatorisk)
1

I vilket län har du din biodling?
Ifall du har bigårdar i flera län ange då det län i vilket du har de flesta av dina samhällen?

(Denna fråga är obligatorisk)
2

Vad heter orten som ligger närmast din bigård?
Ifall du har fler bigårdar ange då den orten som ligger närmast de flesta av dina bigårdar.

(Denna fråga är obligatorisk)
3

Ange postnumret där din bigård eller de flesta av dina bigårdar befinner sig.

(Denna fråga är obligatorisk)
4

Hur många bigårdar har du?

5

Är alla dina bigårdar placerade inom ett avstånd som är mindre än 15 km från varandra?

6

Hur många avläggare invintrade du förra hösten, vilka bildades under säsongen 2021? (se förklaring under svarsfältet)

Denna enkät har fokus på produktionssamhällen. Avläggare (dvs. små bisamhällen som inte var avsedda för honungsproduktion eller pollinering), som bildades senare under säsongen, ska inte räknas som produktionssamhällen, men för att få en översikt över förluster av avläggare ställer vi två frågor om dessa.
7

Hur många av de avläggare som du invintrade förra hösten gick förlorade under vintern 2021-2022?

Inkludera alla orsaker till förluster.
(Denna fråga är obligatorisk)
8

Hur många produktionssamhällen hade du före vintern 2021-2022?

Med vinter avses perioden mellan avslutning på invintringen (infodring och förberedelse av bisamhällena inför vintern) och starten på den första dragperioden 

Inkludera inte små avläggare, som du angav i fråga 7. Avläggare ska inte heller inkluderas i de följande svaren i enkäten. Stora avläggare, som bildades tidigt på sommaren, och var starka vid invintringen bör inkluderas som produktionssamhällen.

(Denna fråga är obligatorisk)
9

Hur många av dina produktionssamhällen var efter vintern...:

  • Totalt:

Den här frågan handlar om antal förlorade produktionssamhällen. Har du inte haft några förluster denna vinter, så svara 0 i alla tre rutor.

Antalet förlorade samhällen beräknas automatiskt i "Totalt"

10
0
11
Resultat:
Invintrade samhällen = 100%
Förluster på grund av drottningproblem NAN%
Förluster på grund av yttra faktorer NAN%
Förluster på grund av att samhällena har dött NAN%
Totala vinterförluster 0 NAN%


Du invintrade samhällen, har dött (=NAN%), hade drottningproblem (=NAN%) och gick förlorade på grund av yttre faktorer (=NAN%).

Det innebär att dina totala vinterförluster är NAN%.

12

Hur många av de döda produktionssamhällena (dvs de samhällen som du angett i fråga 9c)...:

  • Totalt:

Har du inte haft några förluster, så svara 0.

Antalet i "Totalt" ska vara samma som i fråga 9c (förlorade på grund av att samhällena var döda eller kuporna tomma för bin) (=).

Några samhällen kan ha flera symtom, men här ska bara anges ett symptom per dött samhälle / tom bikupa. Välj det symtom som är tydligast.

Om det finns "döda bin i cellerna" ska det döda samhället anges i ett av de två svarsalternativen "döda arbetsbin i cellerna" (c eller d) och inte i svaret "många döda bin i eller framför kupan"

13
0
14

Hur många av de övervintrade samhällena, som efter vintern hade en fungerande drottning, var svaga våren 2022?

15

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2021 (dvs. i fjol)?

16

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2022 (dvs. i år)?

(Denna fråga är obligatorisk)
17

Hur många av de invintrade produktionssamhällena hade en ny drottning 2021 (dvs. en drottning som parades samma år)?

18

I vilken omfattning observerade du drottningproblem i dina samhällen under säsongen 2021 jämfört med de problem du brukar observera?

Exempel på drottningproblem kan vara: drottning som bara producerar puckelyngel, misslyckad drottningtillsättning och inbollning av drottningen
19

Hur har dina samhällen med unga drottningar överlevt vintern 2021-2022, jämfört med dina samhällen med äldre drottningar?

20

I hur många av dina överlevande produktionssamhällen fanns det en stor mängd exkrementfläckar (utsot) inne i kupan efter vintern 2021-2022?

(Denna fråga är obligatorisk)
21

Flyttade du något/några av dina samhällen minst en gång för honungsproduktion eller pollinering under säsongen 2021?

(Denna fråga är obligatorisk)
22

Observerade du bin med missbildade vingar i dina samhällen under säsongen 2021?

23

Hade merparten av dina samhällen ett omfattande drag på en eller flera av följande dragkällor 2021?

a) Fruktodling
b) Oljeväxter (raps eller rybs)
c) Majs
e) Ljung
f) Honungsdagg (ett sekret, rikt på socker, som utsöndras av olika löss medan de suger i sig växtsaft)
24

Om du utfodrade dina samhällen inför vintern 2021-2022 med antingen sockerlösning eller inverterat foder (t.ex. Bifor), hur många kg socker (torrsubstans) gav du i genomsnitt per produktionssamhälle?

Observera att det i en hink Bifor som väger 16 kg endast finns 12 kg torrsubstans.

(Denna fråga är obligatorisk)
25

Undersökte du dina samhällen för varroa under perioden april 2021 – mars 2022?

26

Vilken metod använde du för undersökning av varroa i dina samhällen under perioden april 2021 - mars 2022?

27

Har du din biodling i ett område där varroa ännu inte har påvisats (dvs. i varroafri zon)?

(Denna fråga är obligatorisk)
28

Behandlade du dina samhällen mot varroa under perioden april 2021 – mars 2022?

29

Var god att ange i vilken månad och vilket år du undersökte för varroa i dina samhällen OCH när du PÅBÖRJADE en åtgärd mot varroa under perioden april 2021 – mars 2022.

Undersökning av angreppsgrad (t.ex. genom nedfallsundersökning eller undersökning av kvalster på vuxna bin)
Drönaryngelbortskärning
Värmebehandling av yngel/vuxna bin
Spärrbox, total yngelborttagning eller liknande
Myrsyra - korttidsbehandling
Myrsyra - långtidsbehandling
Mjölksyra
Oxalsyra - droppmetoden
Oxalsyra - sublimering (förångning)
Produkt med oxalsyra (t.ex. Hiveclean/Bienenwohl/VarroMed/Oxybee)
Tymol (t.ex. Apiguard)
Tau-fluvalinate (t.ex. Apistan)
Flumethrin (t.ex. Bayvarol, Polyvar)
Amitraz (t.ex. Apivar)
Kumafos (t.ex. Perizin)
Kumafos (t.ex. Checkmite+)
Annan kemisk substans
Annan metod

Ifall du genomförda en behandling med samma metod eller medel som pågick under flera månader, ange då enbart den månad behandlingen påbörjades.

30

Får vi kontakta dig för eventuella ytterligare frågor angående övervintring och bihälsa eller studier kring detta?

31

Ifall du svarat Ja på ovan nämnda fråga, ange då vänligen din e-postadress här.

Din e-postadress kommer inte att kopplas till annan personlig information eller delas med andra.

32

Här kan du lägga in eventuella kommentarer.