แบบสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง โดย COLOSS -กลุ่ม 2
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แบบสำรวจจัดทำโดย COLOSS (www.coloss.org) – เป็นองค์กรต่างประเทศและเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์และผู้ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงผึ้ง โดยเป้าหมายหลักของ COLOSS คือ การพัฒนาความเป็นอยู่ของผึ้งในระดับสากล ซึ่ง COLOSS มีเครือข่ายมากมาย หนึ่งในเครือข่ายคือ กลุ่ม B-RAP (Bridging Research and Practice) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์และคำแนะนำของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง

 

เป้าหมายของการสำรวจในครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ว่านักวิจัยและผู้ให้คำปรึกษาสามารถช่วยเหลือผู้เลี้ยงผึ้งอย่างไรให้ดีที่สุด เพื่อที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย เราจึงอยากถามท่านว่า: ท่านเริ่มเลี้ยงผึ้งได้อย่างไร? ท่านมีความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งอะไรบ้าง? ท่านมีเครือข่ายการเลี้ยงผึ้งอะไรบ้าง? ท่านได้รับข้อมูลอย่างไร? ท่านอยากได้รับการฝึกฝนแบบไหน? อะไรคือสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดที่ท่านเจอในฐานะผู้เลี้ยงผึ้ง? ท่านคิดว่าในอนาคตควรมุ่งเน้นที่ใด?

 

เราจะใช้ผลแบบสำรวจนี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญออกไปและงานทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยแบบสำรวจนี้จัดทำมากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก

 

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้จะเป็นความลับตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป

 

แบบสำรวจนี้มีทั้งหมด 31 ข้อ ใช้เวลาทำทั้งหมดประมาณ 10 นาที เราขอขอบคุณที่ท่านได้แบ่งปันประสบการณ์และความชำนาญของท่านแก่พวกเรา

 

ขอบคุณมากค่ะ/ครับ

 

 

ผู้ประสานงานท้องถิ่น

ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร และ ทีม สมาร์ทบี

ผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชีย สมาคม COLOSS

โทร 0935800013

 

 

มีคำถาม 37 ในแบบสำรวจนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง
1
2
ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงความเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งของคุณได้ดีที่สุด (เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียวที่ตรงกับคุณมากที่สุด)
3
คุณเลี้ยงผึ้งมาแล้วกี่ปี
4
ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการศึกษาการเลี้ยงผึ้งของคุณได้มากที่สุด (เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียวที่ตรงกับคุณมากที่สุด)
5
ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุผลในการมาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งของคุณ (เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียวที่ตรงกับคุณมากที่สุด)
6
7
8
9
ปัจจุบันฟาร์มของคุณมีรังผึ้งทั้งหมดกี่รัง
10
ปัจจัยใดที่คุณคิดว่าจะสามารถช่วยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการเลี้ยงผึ้งของคุณมากที่สุด? (โปรดเลือกคำตอบที่ดีที่สุด หากมีมากกว่าสามปัจจัย โปรดเลือกสามคำตอบที่สำคัญที่สุด)
11
ผลิตภัณฑ์ผึ้งตัวใดต่อไปนี้ที่คุณสามารถผลิตได้ (เลือกทั้งหมดที่คุณสามารถผลิตได้)
12
คุณมีการให้บริการการผสมเกสรให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้หรือไม่? โปรดเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
13
นางพญาผึ้งที่คุณใช้มาจากแหล่งใด? (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้)
14
15
ในปีที่ผ่านมาคุณสูญเสียรังผึ้ง หรือ ประสบปัญหาผึ้งทิ้งรังโดยไม่ทราบสาเหตุกี่เปอร์เซ็นต์?
16
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาคุณเคยสูญเสียรังผึ้งในระดับใด (เลือกหนึ่งในคำตอบต่อไปนี้)
ตัวเลือกการเรียนรู้และการและการเผยแพร่ข้อมูล
17
ในช่วงปีแรกของการเลี้ยงผึ้งมีพี่เลี้ยง (ผู้เลี้ยงผึ้งที่มีประสบการณ์คอยช่วยเหลือคุณ) หรือไม่? เลือกหนึ่งในคำตอบต่อไปนี้
18
คุณเป็นสมาชิกของสมาคมการเลี้ยงผึ้งหรือไม่?
19
คุณเข้าร่วมการประชุมของ...
...ประชุมทางการจัดโดยสมาคมผู้เลี้ยงผึ้ง
...ประชุมของชมรมผู้เลี้ยงผึ้งในชุมชน
...ประชุมกลุ่มย่อยของผู้เลี้ยงผึ้งแบบไม่เป็นทางการ
...ร่วมในกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบนสื่อออนไลน์
20
ท่านเคยเข้าร่วมงานประชุมหรืองานนิทรรศการเกี่ยวกับผึ้งหรือไม่?
21
ถ้าเคยเข้าร่วมงานประชุมหรืองานนิทรรศการ ท่านเข้าร่วมงานประเภทใด?
22
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งได้อย่างไร?
วารสารการเลี้ยงผึ้ง
23
ถ้าท่านใช้สื่อโซเชียล ท่านใช้แหล่งใดมากที่สุด
24
ท่านอยากได้รับข่าวสารการเลี้ยงผึ้งใหม่ๆอย่างไร? โปรดเลือก 3 คำตอบ หากท่านต้องการตอบมากกว่า 3 คำตอบ โปรดเลือกคำตอบที่สำคัญที่สุด
25
คุณค้นหาหัวข้อใดในหัวข้อต่อไปนี้ในปีที่ผ่านมา โปรดเลือก 3 คำตอบ หากท่านมีการค้นหามากกว่า 3 คำตอบ โปรดเลือกคำตอบที่สำคัญที่สุด
26
คุณจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่คุณได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างไร
27
ท่านคิดว่าแหล่งข้อมูลการเลี้ยงผึ้งต่อไปนี้มีความน่าเชื่อถือเพียงใด?
นักวิจัยผึ้ง
ที่ปรึกษา
เกษตกรผู้เลี้ยงผึ้งที่มีประสบการณ์
สัตวแพทย์
นักวิชาการหรือองค์การของรัฐ
นิตยสารการเลี้ยงผึ้ง
เว็บไซด์ทางอินเตอร์เน็ต
การอภิปรายบนสื่อโซเชียล
คลิบยูทูป
28
ท่านรู้จักนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานวิจัยผึ้งในประเทศไหม?
29
ท่านรู้จักผู้ให้คำปรึกษาการเลี้ยงผึ้ง/ศูนย์ทางเทคนิค/สัตวแพทย์ในประเทศไหม?
30
ท่านรู้จักสมาคมนักวิจัยผึ้ง COLOSS ก่อนหน้าที่จะทำแบบสำรวจนี้ไหม?
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง
31
ท่านอาศัยที่ประเทศใด?
32
33
ท่านอายุเท่าไหร่?
34
ท่านเป็นเพศหญิง/ชาย?
35
ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำหรือไม่?
36
ท่านจบการศึกษาในระดับ
37
โปรดใส่อีเมล์หรือเบอร์โทรติดต่อ ไลน์ไอดี ของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบผลลัพธ์หากท่านต้องการ และหากท่านยอมรับให้เราสามารถติดต่อท่านเพื่อขอคำถามเพิ่มเติม