2020-2021 BiH
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Sažeto i jasno pitanje na koje nemamo odgovor ili bar, sasvim pouzdanu pretpostavku.

Oblast veterinarske forenzike u pčelarstvu je sve više prisutna. Pronaći uzrok uginuća pčelinje zajednice mnogo je više od samo naručiti laboratorijska ispitivanja mogućih patogena ili nametnika.

Pčele, one koje su preživjele i one koje su uginule izvrsni su bioindikatori okoliša. Pčele kao „farmske životinje“ u sinergiji sa pčelarskom praksom, veterinarskim potrebama i aktualnoj kovid socijalnosti, intreresantne su i vrijednie truda ispunjavanja jednostavnog upitnika.

Osim mnogobrojnih kontakata sa pčelarima, udruženjima ili organizacijama u kojim se saopštavaju posebno visoki jesenji ili zimski gubici na pčelinjacima Bosne i Hercegovine nemao dovoljno jasno obrazloženih i sistematično prikupljenih informacija. Kako bi sasvim analizirali rizike vezane za pčelarsku praksu na pčelinjaku potrebno je da imamo što više informacija u formi sistematično pripremljenih pitanja i odgovora.

Analizom podataka upitnika imaćemo više mogućnosti sagledati uzroke ali i poslijedice gubitaka pčelinjih zajednica.

Takođe, upitnik može poslužiti i doktorima vetrinarske medicine u postupku prikupljanja anamnestičkih podataka sa pčelinjaka.

Pripremljen upitnik možete naći OVDJE.

Zahvaljujemo na svakoj vrsti saradnje.

Dr Violeta Santrač

There are 31 questions in this survey.
Winterlosses
(This question is mandatory)
1

Kako se zove region u kome gajite Vaše pčele - izaberite jedan od ponuđenih:

(This question is mandatory)
2

Da bi opisali lokaciju vašeg glavnog pčelinjaka ili pogona, molimo napišite ime grada/mesta/sela najbližeg Vašem glavnom pčelinjaku?

(This question is mandatory)
3

Da bi opisali lokaciju vašeg glavnog pčelinjaka ili pogona, molimo napišite poštanski broj mesta najbližeg Vašem glavnom pčelinjaku?

(This question is mandatory)
4

Koliko pčelinjaka imate?

5

Ako imate više od jednog pčelinjaka, da li su svi Vaši pčelinjaci udaljeni međusobno oko 15 km. Ako imate samo jedan pčelinjak, odgovorite DA.

(This question is mandatory)
6

Koliko proizvodnih društava ste imali pre zime 2020-2021? (tj. koliko ste društava zazimili u jesen 2020?)

Please only count production colonies and no nuc or reserve colonies. This is also the case in the rest of the questions.

(This question is mandatory)
7

Koliko od tih društava ste izgubili...

  • Total:

In this question we would like to know the number of lost colonies. If none, please answer 0.

The total no of lost colonies is automatically calculated.

8
0
9
Rezultati:
Zazimljena društva  = 100%
Društva koja su imala problem sa maticom NAN%
Gubici zbog prirodnih katastrofa NAN%
Gubici zbog uginuća NAN%
Ukupni gubici kod prezimljavanja 0 NAN%


So you have wintered colonies, are dead (=NAN%), have queen problems (=NAN%) and are lost due to natural disaster (=NAN%).

This gives an overall loss rate for your operation of NAN%.

 

10

Koliko društava koja su jednostavno uginula....

  • Total:

If none, please answer 0. "Total" should be the same as (c) of lost colonies (dead or emty colonies) from the former question (=).

Please treat options a) to e) as mutually exclusive for any one colony.

11
0
12

Koliko društava zazimljenih u jesen 2020 je pri izimljavanju 2021 bilo slabo, ali je imalo maticu?

13

Koliko proizvodnih društava ste imali prošlog proleća (2020. god.)?

14

Koliko proizvodnih društava ste imali ovog proleća (2021. god.)?

(This question is mandatory)
15

Od društava koja ste zazimili u jesen 2020. koliko je imalo mladu maticu (iz 2020)?

 

16

U kojoj meri su kod Vas problemi sa maticama bili ispoljeni tokom pašne sezone u 2020. godini u poređenju sa stanjem koje ste obično imali ranije?

17

U poređenju sa društvima u kojima ste imali stare matice, da li su društva sa mladim maticama preživele zimu:

18

U koliko preživelih društava ste nakon zime uočili veliku količinu fecesa (izmeta) unutar košnice?

(This question is mandatory)
19

Da li ste bilo koje društvo selili makar jednom radi povećanja proizvodnje meda ili radi oprašivanja useva tokom 2020?

20

Koliko ste približno plodišnog saća zamenili satnim osnovama (po košnici) u 2020. godini?

(This question is mandatory)
21

Da li je tokom 2020. god. većina Vaših društava imala značajan unosnektara poreklom od (popunite odgovor za svaku biljku)?

a) voćaka
b) uljane repice
c) kukuruza
d) suncokreta
e) vresa
f) biljaka jesenje paše
g) lipa
h) bagrem
i) livadske biljke
j) kesten
k) facelija
l) maslačak
m) lucerka
n) heljda
o) medljika
(This question is mandatory)
22

Da li ste pratili stepen infestiranosti Varroa krpeljima u periodu April 2020- Mart 2021?

23

Koje metode ste koristili za praćenje stepena infestiranosti Varroa krpeljima tokom sezone 2020/21? (Označite sve što odgovara)

(This question is mandatory)
24

Da li ste tretirali Vaša društva protiv Varroa krpelja u periodu April 2020 - Mart 2021?

25

Označite mesece u kojima ste pratili zaraženost varoom kod Vaših proizvodnih društava i naznačite kada ste POČELI tretman protiv varoe ili drugi postupak tokom perioda April 2020 - Mart 2021?

Praćenje stepena zaraženosti pčelinjim krpeljom Varroa (npr. brojanje otpalih krpelja)
Uklanjanje trutovskog legla
Hipertermija (tretman legla/pčela visokom temperaturom)
Primena drugih biotehničkih metoda – kao što su npr. ”ram lovac”, kompletno ukljanjanje legla, ograničavanje (”hapšenje”) matice
Mravlja kiselina - kratkoročni tretman
Mravlja kiselina - dugoročni tretman (npr. Mite-Away Quick Strips (MAQS)
Mlečna kiselina
Oksalna kiselina - nakapavanje
Oksalna kiselina - sublimacija (evaporacija, isparavanje)
Mešavine sa oksalnom kiselinom Hiveclean/Bienenwohl/Varromed
Timol (npr. Apiguard, ApilifeVar)
Tau-fluvalinat (npr. Varotom, Apistan)
Flumetrin (npr. Bayvarol)
Amitraz (trake, npr. Apivar, Apitraz, Taktic)
Amitraz (nadimljavanj/aerosol)
Kumafos (nakapavanje, npr. Perizin)
Kumafos (trake, npr. Checkmite+)
Neki drugi hemijski proizvod
Neka druga metoda

Ako ste istu metodu koristili tokom nekoliko meseci, označite samo PRVI mesec korišćenja te metode.

26

Ako ste Vaša društva prihranjivali šećerom (rastvorom šećera ili invertovanim šećerom) prošle godine prilikom pripreme za zimu, koliko kg šećera (suve materije) ste u proseku dali po jednom proizvodnom društvu?

27

Da li čuvate pčele u oblastima u kojima Varroa još uvek nije detektovana?

28

Da li ste u Vašim društvima uočili pčele sa oštećenim/deformisanim krilima (tokom letnje sezone)? (takve pčele ukazuju na prisustvo virusa deformisanih krila koje prenose Varroa krpelji).

29

Koje od dole navedenih mera primenjujete u većini društava:

a) Žičanu podnjaču tokom zime
b) Izolaciju košnica tokom zime (npr. utopljavanje, oblaganje zidova košnica)
c) Košnice od veštačkih materijala (plastike, stiropora)
d) Sertifikovano organsko pčelarenje
e) Matice (pčele) selekcionisane na otpornost na varou
f) Saće sa smanjenim ćelijama legla (5.1 mm ili manje)
g) Prirodno saće (bez satne osnove)
h) Kupljeni vosak koji nije poreklom od Vaših društava
i) Korišćenje osnova koje nisu od voska u plodištu
(This question is mandatory)
30
Da li ste uočili azijskog stršljenja Vespa velutina koji vreba pčele na Vašem pčelinjaku/pčelinjacima?
(This question is mandatory)
31
Koliko Vas košta (po košnici) tretman protiv Varroa krpelja u periodu April 2020 - Mart 2021? (u KM/ BAM)
32

Ukoliko ste saglasni da Vas kontaktiramo radi sakupljanja drugih podataka u vezi pčela, molimo Vas za Vaš e-mail. 

33

Ukoliko je odgovor DA, molimo Vas da unesete Vašu mejl adresu

34

Ukoliko imate dodatni komentar, ovde možete da ga napišete