2020-2021 Denmark winterlosses
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Spørgeskemaundersøgelse foråret 2021

Kære biavler hermed sender vi årets spørgeskema ud angående årets vintertab. Undersøgelsen er en del af det internationale netværk COLOSS

Vi vil i løbet af maj måned via e-mail sende et par reminder til alle vores biavlere, som vi har mail adresser på. Vi vil dog bede dig om kun at besvare spørgeskemaet en gang.

Bemærk at alle spørgsmål, som er markeret med *, skal besvares, før du kan fortsætte med dine besvarelser.

På forhånd tak for din hjælp.

Flemming Vejsnæs og Ole Kilpinen
Danmarks Biavlerforening
fv@biavl.dk

 

Der er 29 spørgsmål i undersøgelsen.
Vintertab
1

Navn

Vær opmærksom at skriv korrect mail adresse
(Dette spørgsmål er obligatorisk)
2

Hvad er navnet på den region hvor du hovedsageligt holder dine bier?

3
Hvilket postnummer er mest representativt for der hvor du har dine bigårde stående?
(Dette spørgsmål er obligatorisk)
4

Hvor mange bigårde har du?

5

Er alle dine bigårde inden for en afstand af 15 km fra hinanden?

(Dette spørgsmål er obligatorisk)
6

Hvor mange produktions familier indvintrerede du inden vinteren 2020-2021?

Tæl kun produktions familier og undlad at tælle småfamilier med. Dette er også tilfældet for resten af spørgsmålene
(Dette spørgsmål er obligatorisk)
7

Hvor mange af disse bifamilier var efter vinteren....

  • Total:

I dette spørgsmål vil vi gerne vide antallet af tabte (døde) bifamilier.
Hvis du ingen tab har, så skriv 0.
Det totale antal af tabte bifamilier bliver beregnet automatisk.

8
0
9
Resultater:
Indvintret bifamilier = 100%
Bifamilier med dronningeproblemer NAN%
Mistet pga. naturlig fare NAN%
Tab grundet døde og eller tomme stader NAN%
Total vintertab 0 NAN%


Så du har indvintret bifamilier, er døde (=NAN%), har dronningeproblemer (=NAN%) og er tabt grundet naturlig fare (=NAN%).

Dette giver et total vintertabsrate for din biavl på NAN%.

10

Hvor mange af ovenstående døde bifamilier eller tomme bistader havde....

  • Total:

Hvis ingen, så svar =0. "Total" skal være det samme som antal af mistede bifamilier (døde eller tomme bistader fra forrige spørgsmål 7C)

11
0
12

Hvor mange af de indvintrede bifamilier var svage, men havde dronninger i foråret 2021

13

Hvor mange produktionsfamilier havde du i foråret 2020 (sidste år)?

14

Hvor mange produktionsfamilier havde du i foråret 2021?

15
Hvornår på sæsonen vurdere du dine bifamilier er døde. (Sæt gerne flere krydser)
Vurdere at hovedparten er døde
(Dette spørgsmål er obligatorisk)
16

Hvor mange af de indvintrede bifamilier havde en ny dronning i 2020 (dronning parret 2020)?

17

I hvilken grad observerede du dronningeproblemer i dine bifamilier i sæsonen 2020 i forhold til hvad du normalt oplever?

18

Sammenlignet med dine bifamilier med gamle dronninger, hvordan har dine bifamilier med unge dronninger overlevet?

19

Hvor mange af dine overlevende bifamilier havde en større mængde af bugløb inden i bistadet?

(Dette spørgsmål er obligatorisk)
20

Har du vandret med dine bifamilier mindst en gang til nye trækkilder eller bestøvning i 2020?

21

Hvilke metoder/foranstaltninger gælder for hovedparten af din biavl:

a) Åben trådbund i løbet af vinteren
b) Indvintret bifamilier i isolerede bistader (incl. dobbeltvæggede bistader)
c) Kunststofstader (f.eks. styropor kasser)
d) Certifiseret økologisk biavler
e) Bier stammende fra varroa tolerant afkom
f) Lille cellestørrelse (5.1 mm eller mindre)
g) Naturlig tavlebygning - uden anvendelse af kunsttavler
h) Har ikke lukket vokskredsløb - køber voks udefra
i) Plastikrammer i yngelrummet
22

Cirka hvor stor en procentdel af dine yngeltavler er blevet udskiftet i dine bifamilier i 2020?

23

Har du set bier med deforme vinger i dine bifamilier i løbet af sæsonen 2020? (Dette er tegn på Deform Vinge Virus som spredes med varroa)

24
Hvor stort var dit gennemsnitlige honningudbytte pr. bifamilie i kg?
(Dette spørgsmål er obligatorisk)
25

Havde hovedparten af dine bifamilier et tydeligt træk på en eller flere af følgende planter i 2020?

a) Frugtplantage
b) Raps marker
c) Majs
d) Solsikker
e) Lyng
f) Efterårstræk (ikke lyng)
26

Hvis du fodrede dine bifamilier med sukker til indvintring, hvor mange kg sukker (tørstof) gav du dine bifamilier i gennemsnit?

(Dette spørgsmål er obligatorisk)
27

Har du lavet monitering af varroa angrebsgraden i dine bifamilier (f.eks. ved at tælle dagligt midenedfald, flormelis metoden, CO2 metoden) i perioden April 2019 - April 2020?

28
Hvilke metoder har du anvendt for at varroa moniter dine bifamilier i løbet af 2020/21 sæsonen?
(Dette spørgsmål er obligatorisk)
29

Har du behandlet dine bifamilier imod varroa i perioden April 2020 - April 2021?

30

Vær venlig at angive i hvilke måneder du moniterede dine bifamilier for varroa OG hvilken måned du STARTEDE din varroa behandling i perioden april 2020 - marts 2021?

Monitering af varroa
Droneyngelfratagning
Varmebehandling af f.eks. yngel eller bier
Andre biotekniske metoder, såsom dronningindespærring eller total yngel fratagnig)
Myresyre korttidsbehandling (f.eks. 4xmyresyre)
Myresyre - langtidsbehandling (F.eks. nassenheiderfordamper)
Mælkesyre
Oxalsyredrypning
Oxalsyrestrimler
Oxalsyrefordamping
Oxalsyreblandinger (f.eks. Hiveclean/Oxybee/Varromed)
Thymol (f.eks. Apiguard eller lignende)
Flumethrin (F.eks. Bayvarol eller pind)
Amitraz (Som strips f.eks. Apivar, Apitraz)
Andet kemisk produkt
Andre metoder

Hvis du har brugt den samme metode over flere måneder (f.eks. droneyngel fratagning), så angiv startmåneden..

31

Her har du mulighed for at komme med ekstra kommentarer

32
Må vi kontakte dig for yderligere information om dit vintertab? 
Danmarks Biavlerforening har et 3-årigt projekt hvor vi vil forsøge at undersøge årsager til vintertab blandt danske biavlere, så vi kan blive bedre til at forebygge og undgå vintertab. Målet er at den enkelte biavler maksimalt skal have vintertab på 10%. Derfor vil vi udspørge biavlere som har oplevet større vintertab og forsøge at finde frem til, hvad der kan være årsagerne til tabet.