Enkätundersökning om övervintringen i Sverige 2018-2019
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Hej!

Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2018-2019 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Frågeformuläret har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, och det är samma som används i ett stort antal länder.

För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Några av frågorna är märkta med en röd asterisk *. Det betyder att minst ett svar måste ges på frågan innan du kan skicka in dina svar.

Dina svar behandlas anonymt och eventuella personliga uppgifter tas bort innan data bearbetas.

Enkäten kan besvaras fram till och med den 4 juni.

Tack för din medverkan!

 

Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent
preben.kristiansen@jordbruksverket.se

 

There are 25 questions in this survey.
Vinterförluster 2018-2019
(Denna fråga är obligatorisk)
1

I vilket län har du din biodling?
Ifall du har bigårdar i flera län ange då det län i vilket du har de flesta av dina samhällen?

(Denna fråga är obligatorisk)
2

Vad heter orten som ligger närmast din bigård?
Ifall du har fler bigårdar ange då den orten som ligger närmast de flesta av dina bigårdar.

(Denna fråga är obligatorisk)
3

Ange postnumret där din bigård eller de flesta av dina bigårdar befinner dig.

(Denna fråga är obligatorisk)
4

Hur många bigårdar har du?

(Denna fråga är obligatorisk)
5

Hur många produktionssamhällen hade du före vintern 2018-2019?

Inkludera inte avläggare, dvs. små samhällen som inte är avsedda att användas för honungsproduktion eller pollinering. Avläggare ska inte heller inkluderas i de övriga svaren i enkäten.

(Denna fråga är obligatorisk)
6

Hur många av dessa samhällen var efter vintern:

  • Totalt:

Den här frågan handlar om antal förlorade samhällen. Har du inte haft några förluster denna vinter, så svara 0 i alla tre rutor.

Antalet förlorade samhällen beräknas automatiskt i "Totalt"

7
0
8
Resultat:
Invintrade samhällen = 100%
Förluster på grund av drottningproblem NAN%
Förluster på grund av yttra faktorer NAN%
Förluster på grund av att samhällena har dött NAN%
Totala vinterförluster 0 NAN%


Du invintrade samhällen, har dött (=NAN%), hade drottningproblem (=NAN%) och gick förlorade på grund av yttre faktorer (=NAN%).

Det innebär att dina totala vinterförluster är NAN%.

9

Hur många av de döda samhällen, dvs de samhällen som du angett under c i fråga nummer 6:

  • Totalt:

Har du inte haft några förluster, så svara 0. Antalet i "Totalt" ska vara samma som c i fråga 6 (förlorade på grund av att samhällena var döda eller kuporna tomma för bin) (=).

Några samhällen kan ha flera symtom, men här ska bara anges ett symptom per dött samhälle / tom bikupa. Om det finns "döda bin i cellerna" ska det döda samhället anges i ett av de två svarsalternativen "döda arbetsbin i cellerna" (c eller d) och inte i svaret "många döda bin i eller framför kupan"

10
0
11

Hur många av de övervintrade samhällen, som efter vintern hade en fungerande drottning och som inte angetts som förlorade, var svaga våren 2019?

12

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2018 (dvs. i fjol)?

13

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2019?

(Denna fråga är obligatorisk)
14

Hur många av de invintrade samhällen hade en ny drottning 2018 (dvs. en drottning som parades 2018)?

15

I vilken omfattning observerade du drottningproblem i dina samhällen under säsongen 2018 jämfört med de problem du brukar observera?

16

Jämfört med dina samhällen med äldra drottningar, hur har dina samhällen med unga drottningar överlevt vintern 2018- 2019?

17

I hur många av dina överlevande samhällen fanns det en stor mängd exkrementfläckar (utsot) inne i kupan efter vintern 2018-2019?

(Denna fråga är obligatorisk)
18

Flyttade du något/några av dina samhällen minst en gång för honungsproduktion eller pollinering under säsongen 2018?

19

Observerade du bin med missbildade vingar i dina samhällen under säsongen 2018?

20

Hade merparten av dina samhällen ett omfattande drag på en eller fler av följande dragkällor 2018?

a) Fruktodling
b) Oljeväxter (raps eller rybs)
c) Majs
e) Ljung
f) Bladlusdrag
21

Om du utfodrade dina samhällen inför vintern 2018-2019 med antingen sockerlösning eller inverterat foder (t.ex. Bifor), hur många kg socker (torrsubstans) gav du i genomsnitt per samhälle?

Observera att det i en hink Bifor som väger 16 kg endast finns 12 kg torrsubstans.

(Denna fråga är obligatorisk)
22

Undersökte du dina samhällen för varroa under perioden april 2018 – april 2019?

23

Har du din biodling i ett område där varroa ännu inte har påvisats (dvs. i varroazon 2, 3 eller fri zon)?

(Denna fråga är obligatorisk)
24

Behandlade du dina samhällen mot varroa under perioden april 2018 – april 2019?

25

Var god att ange i vilken månad och vilket år du undersökta för varroa i dina samhällen OCH när du PÅBÖRJADE en åtgärd mot varroa under perioden april 2018 – april 2019.

Undersökning av angreppsgrad (t.ex. genom nedfallsundersökning eller undersökning av kvalster på vuxna bin)
Drönaryngelbortskärning
Värmebehandling av yngel/vuxna bin
Spärrbox, total yngelborttagning eller liknande
Myrsyra - korttidsbehandling
Myrsyra - långtidsbehandling
Mjölksyra
Oxalsyra - droppmetoden
Oxalsyra - sublimering (förångning)
Produkt med oxalsyra (t.ex. Hiveclean/Bienenwohl/VarroMed/Oxybee)
Tymol (t.ex. Apiguard)
Tau-fluvalinate (t.ex. Apistan)
Flumethrin (t.ex. Bayvarol, Polyvar)
Amitraz (t.ex. Apivar)
Kumafos (t.ex. Perizin)
Kumafos (t.ex. Checkmite+)
Annan kemisk substans
Annan metod

Ifall du genomförda en behandling med samma metod eller medel som pågick under flera månader, ange då enbart den månad behandlingen påbörjades.

26

Får vi kontakta dig för eventuella ytterligare frågor angående övervintring och bihälsa eller studier kring detta?

27

Ifall du svarat jag på ovan nämnda fråga, ange då vänligst din e-postadress här.

Din e-postadress kommer inte att kopplas till annan personlig information eller delas med andra.

28

Här kan du lägga in kommentarer.