COLOSS uuring - Mesinike teabeallikad
Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

Uuringu koostas COLOSSi töörühm (www.coloss.org) - rahvusvaheline mesindusteadlaste ja -nõustajate organisatsioon ja võrgustik. COLOSSi missioon on parandada mesilaste heaolu ülemaailmsel tasandil. COLOSSi võrgustikus on mitmeid töörühmi. Ühe töörühma B-RAP (Bridging Research and Practice) eesmärk on ühendada teadus ja nõustamistöö mesinike igapäevase tööga.

Käesoleva uuringu eesmärk on analüüsida, kuidas saavad teadlased ja nõustajad teid mesinikuna kõige paremini toetada. Selle teadasaamiseks küsime: Kuidas te alustasite? Kust te olete saanud oma mesindusalased teadmised?  Milliste mesindusvõrgustikega olete seotud? Kuidas saate mesindusalast teavet? Millist koolitust soovite? Millised on teile mesinikuna kõige suuremad väljakutsed? Ja millele peaks teie arvates keskenduma tulevikus? 

Kasutame selle uuringu tulemusi, et arendada ja tähtsustada teaduslikku tööd. See uuring viiakse läbi enam kui 25 riigis üle maailma. Uuringu tulemuste kohta koostame rahvusvahelise artikli, mille tõlke avaldame mesinduse ajakirjas ja veebilehtedel.

Kogu teie poolt esitatud teave jääb konfidentsiaalseks vastavalt EL andmekaitsedirektiivile (Data Protection Directive).

 

Selles uuringus on 31 küsimust, mille täitmine võtab aega umbes 10 minutit. Oleme tänulikud, et jagate meiega oma kogemusi ja teadmisi.

 

Tänan teid väga!

 

B-RAP töörühma 

Eesti koordinaator Aivar Raudmets, e-mail: aivar.raudmets@gmail.com

There are 31 questions in this survey.
Mesinduse kohta
1. Milline järgnevatest kirjeldab teid kui mesinikku kõige paremini?
2. Mitu aastat olete mesinik olnud?
3. Milline järgnevatest kirjeldab teie mesindusalast haridust kõige paremini?
4. Milline järgnevatest kirjeldab kõige paremini seda, miks või kuidas teist mesinik sai?
5. Ligikaudu mitu mesilasperet teil hetkel on?
6. Millised tegurid parandaksid teie arvates kõige enam teie mesilasperede tervist? Palun valige kuni kolm vastust. Kui tegureid on rohkem kui kolm, siis valige palun kolm kõige olulisemat.
7. Milliseid järgnevatest mesila saadustest te toodate?
8. Kas pakute tolmeldamisteenust põllumajandustootjatele, puuvilja- ja seemnetootjatele? Palun valige ainult üks järgmistest:
9. Milline järgnevatest kirjeldab kõige paremini seda, kuidas te saate uusi mesilasemasid?
10. Keskmiselt mitut protsenti hukkunud mesilasperesid aastas peate oma mesindamisel rahuldavaks?
11. Kui suur mesilasperede kadu aastas on teil olnud viimase 5 aasta jooksul (või lühema perioodi jooksul, kui mesilasi on olnud vähem kui 5 aastat)?
Õppimisvõimalused ja teabelevi
12. Kas teil oli esimestel mesindusaastatel mentor/juhendaja (kogenud mesinik, kes teid aitas)?
13. Kas olete mõne mesindusorganisatsiooni liige?
14. Kui regulaarselt osalete ...
... koosolekutel ametlikus mesindusühingus /-liidus?
... koosolekutel kohalikus mesindusklubis (seltsis / seltsingus)?
... mitteametlikel kohtumistel omaette mesinike grupis?
... sotsiaalmeedias (n. Facebooki mesinike grupid)?
15. Kas külastate mesinduskonverentse / -näitusi?
16. Kui jah, siis millistel mesinduskonverentsidel / -näitustel osalete?
17. Kuidas saate mesindusalast teavet?
Mesindusajakirjad
Mesindusalased raamatud
Teaduslikud artiklid ja raamatud
Populaarsed artiklid ja raamatud
Kohalik juhendaja (sh usaldusmesinik)
Isiklik mentor
Mesindusteadlased
Mesindusnõustajad
Kohalik mesindusajakiri
Mesindusklubi (kohalik selts /seltsing)
Koosolek/teabepäev/konverents (Eestis)
Rahvusvaheline koosolek/konverents (n. Apimondia/Eurobee jne.)
Mesinike, teadlaste ja nõustajate võrgustik
Videoloengud
Sotsiaalmeedia (n. mesinike jututoad vms.)
Veebilehed
Uudiskirjad
YouTube
Veebiseminarid (Veebipõhised koosolekud)
Podcastid
TV programmid
18. Kui kasutate sotsiaalmeediat, siis millist allikat kasutate kõige sagedamini?
19. Kui oleks võimalik valida, siis kuidas EELISTAKSITE mesinduse kohta saada uut teavet? Palun valige kuni kolm vastust. Kui allikaid on rohkem kui kolm, siis valige palun kolm kõige olulisemat.
20. Millistel järgnevatest teemadest otsisite teavet viimase aasta jooksul? Palun valige kuni kolm vastust. Kui olete otsinud teavet rohkem kui kolme teema kohta, valige kolm teile kõige olulisemat.
21. Kuidas te kontrollite erinevatest allikatest (Internet, kohalikud mesinikud, konsultandid, teadlased jne) saadud teabe usaldusväärsust?
22. Kui usaldusväärseks peate järgmisi mesindusteabe allikaid?
Teadlased
Nõustajad
Kogenud mesinikud
Veterinaararstid
Riigiasutused (riigiametnikud)
Mesindusajakirjad
Mesindusalased raamatud
Veebilehed
Suhtlusgrupid sotsiaalmeedias
YouTube
23. Kas teate oma riigis mõnda mesindusteadlast?
24. Kas teate oma riigis mõnda mesinduse nõustajat / tehnilist keskust / veterinaararsti?
25. Kas olite kuulnud midagi COLOSSi kohta enne seda uuringut?
Demograafilised tegurid
26. Mis riigis te elate?
Pange tähele - Eestit võib olla keeruline sellest pikast nimekirjast leida, kuid kui kerite alla, siis leidke ja valige Estonia. Oluline on see lõpule viia, et eristada erinevaid osalejaid riigiti.
27. Kui vana te olete?
28. Mis on teie sugu?
29. Kas teil on püsiv/regulaarne internetiühendus?
30. Milline haridustase teil on?
31. Palun sisestage oma e-posti aadress, et hoida teid kursis tulemustega, kui soovite ja kui nõustute, et võime teiega lisaküsimuste korral ühendust võtta.