COLOSS anketa - Informācijas avots
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Šo anketu izstrādāja COLOSS (www.coloss.org) – starptautiska organizācija un biškopības zinātnieku un konsultantu tīkls. COLOSS misija ir uzlabot medus bišu veselību un pastāvēšanu globālā līmenī. COLOSS organizācijā darbojas vairākas grupas un tīkli. Viens no šādiem tīkliem ir B-RAP (apvienojot zinātni ar praksi) grupa, kas cenšas sasaistīt zinātni un konsultatīvo darbu ar biškopju ikdienas darbu un praksi.

Šīs anketas mērķis ir analizēt kā zinātnieki un konsultanti var vislabāk atbalstīt jūs kā biškopjus. Lai to sasniegtu, mēs vēlamies noskaidrot atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kā jūs uzsākāt biškopību? Kāda veida biškopības izglītība jums ir? Kāda veida atbalsta tīkli jums ir pieejami biškopībā? Kādā veidā jūs iegūstat informāciju? Kāda veida apmācības jūs vēlaties? Kādi ir vislielākie izaicinājumi, ar kuriem jūs saskaraties biškopībā? Un pēc jūsu domām, uz ko nākotnē būtu jāfokusējas?

Mēs izmantosim šīs anketas rezultātus, lai noteiktu prioritātes uz ko koncentrēties konsultatīvajā un zinātniskajā darbā. Anketēšana notiks vairāk kā 25 valstīs pasaules mērogā.

Visu sniegto informāciju B-RAP glabās konfidenciāli, ievērojot ES Datu Aizsardzības Direktīvu.

Šajā anketā ir 31 jautājums, un tās aizpildīšana aizņem aptuveni 10 minūtes. Mēs esam pateicīgi, ka jūs dalāties savā pieredzē un zināšanās ar mums.

Liels paldies jums!

COLOSS koordinators Latvijā:
Valters Brusbārdis (e-pasts: valters@strops.lv)
Latvijas Biškopības biedrība

There are 31 questions in this survey.
Par jums un biškopību
Kas no minētā vislabāk raksturo jūs kā biškopi?
Cik gadus jūs esat biškopis?

Kas no minētā vislabāk raksturo jūsu izglītību biškopībā?

Kas no minētā vislabāk raksturo iemeslu, kādēļ jūs kļuvāt par biškopi?
Aptuveni, cik daudz bišu saimes šobrīd jums pieder?

Kuri no faktoriem, pēc jūsu domām, varētu ietekmēt visvairāk jūsu bišu saimju veselību?

Lūdzu izvēlaties līdz 3 atbildēm. Ja šeit ir vairāk kā trīs faktori, tad, lūdzu, atzīmējiet trīs vissvarīgākos.

Kurus no uzskaitītajiem bišu produktiem jūs ražojat?

Vai jūs piedāvājat apputeksnēšanas pakalpojumu lauksaimniekiem, augļkopjiem un sēklražotājiem?

Lūdzu izvēlaties tikai vienu no uzskaitītā:

Kas no minētā vislabāk raksturo veidu, kādā jūs iegūstat jaunas bišu mātes?

Kādu procentuālo bišu saimju zaudējumu apmēru, gada griezumā, jūs uzskatāt par pieņemamu savā biškopības saimniecībā?

Kāds jums ir bijis bišu saimju zaudējumu līmenis vidēji gada laikā, beidzamajos 5 gados (vai arī īsākā periodā, ja bišu saimes jums ir mazāk kā 5 gadus)?
Mācīšanās iespējas un informācijas izplatīšana

Vai pirmajos gados, kad uzsākāt biškopību, jums bija padomdevējs (pieredzējis biškopis, kas jums palīdzēja)?

Vai jūs esat biškopības biedrības biedrs?

Cik regulāri jūs piedalāties…
... oficiālos biškopības biedrības semināros/sanāksmēs
... vietējā biškopības kluba/nodaļas organizētos semināros/sanāksmēs?
... biškopju grupas neformālās sanāksmēs?
... sabiedrisko mediju/sociālo portālu biškopju grupās?
Vai jūs apmeklējat biškopības konferences/izstādes?
Ja jā, tad kāda veida biškopības konferencēs/izstādēs jūs piedalāties?

Kādā veidā jūs iegūstat informāciju par biškopību?

Biškopības žurnāli
Biškopības grāmatas
Zinātniskie raksti un grāmatas
Populārzinātniskie raksti un grāmatas
Vietējais instruktors
Jūsu padomdevējs
Biškopības zinātnieki
Biškopības konsultanti
Vietēji biškopības žurnāli
Biškopju klubs/nodaļa
Nacionāla līmeņa (Latvijas mēroga) sanāksme/konference
Starptautiska sanāksme/konference (piemēram, Apimondia, EurBee, u.c.)
Biškopju, zinātnieku un konsultantu tīkli
Video lekcijas
Sabiedriskie mediji
Interneta tīmekļa lapas
Biļeteni (informatīvās vēstules)
YouTube
Vebināri (sanāksmes internetā)
Raidieraksti (piem., radio raidījumi)
TV pārraide
Ja jūs lietojat sabiedriskos medijus, kurus avotus jūs lietojat visbiežāk?
Ja jums tiktu dota iespēja, kā jūs VĒLĒTOS iegūt jaunu informāciju par biškopību? Lūdzu izvēlaties līdz 3 atbildēm. Ja jūs priekšroku dotu vairāk kā trim avotiem, tad, lūdzu, izvēlaties trīs vissvarīgākos?

Par kuriem no sekojošiem tematiem, beidzamā gad laikā, jūs meklējāt informāciju?

Lūdzu izvēlaties līdz 3 atbildēm. Ja jūs meklējāt informāciju par vairāk kā trīs tematiem, tad, lūdzu, izvēlaties trīs vissvarīgākos?

Kā jūs pārbaudāt informācijas uzticamību, kuru jūs iegūstat no dažādiem avotiem?

Cik uzticami jūs vērtējat katru no sekojošiem biškopības informācijas avotiem?

Zinātnieki
Konsultanti
Pieredzējuši biškopji
Vetārsti
Valsts pārvaldes institūcijas
Biškopības žurnāli
Biškopības grāmatas
Interneta tīmekļa lapas
Diskusiju grupas sociālajos medijos
YouTube video klipi
Vai zināt kādu biškopības zinātnieku valstī (Latvijā)?
Vai pazīstat kādu biškopības konsultantu/ tehnisko centru/ vetārstu valstī (Latvijā)?

Vai jūs zinājāt par COLOSS pirms šīs aptaujas?

Demogrāfiskā informācija
Kurā valstī jūs dzīvojat?
Lai uzmeklētu valsts nosukumu, lūdzu, plašo sarakstu ritiniet uz leju, līdz alfabēta secībā atradīsiet Latviju.
Kāds ir jūsu vecums?
Kāds ir jūsu dzimums?
Vai jums ir regulāra piekļuve internetam?

Kāds ir jūsu formālais iegūtais izglītības līmenis?

Lūdzu ievadiet e-pasta adresi, ja vēlaties, ka jūs informē par anketas rezultātu, un, ja jūs piekrītat, ka mēs ar jums sazināmies par papildus jautājumiem.