Ankieta COLOSS - Źródła informacji
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta prowadzona jest przez organizację COLOSS (www.coloss.org) - międzynarodową sieć zrzeszającą naukowców i edukatorów zajmujących się pszczołami miodnymi i nie tylko. Misją organizacji jest poprawa warunków życia owadów z rodziny Pszczół (Apidae) na całym świecie. Istnieje kilka grup w obrębie COLOSS. Jedną z nich jest grupa B-RAP (z ang. Bridging Research and Practice) tzn. Połączenie Nauki i Praktyki. Jej celem jest łączenie badań naukowych i pracy lekarzy weterynarii z codzienną praktyką pszczelarską.

Głównym celem tej ankiety jest analiza tego, w jaki sposób naukowcy i lekarze weterynarii mogą efektywnie wspierać Państwa - Pszczelarzy. W związku z tym, pytamy: jak rozpoczęła się Państwa praca z pszczołami? Jakie wykształcenie pszczelarskie Państwo posiadają? Czy należą Państwo do związku pszczelarskiego? Jak zdobywają Państwo informacje? Jakich szkoleń potrzebujecie? Jakie są największe wyzwania dla Pszczelarzy? Co będzie najważniejsze w przyszłości?

Wyniki ankiety będą wykorzystane do ustalenia priorytetów w badaniach naukowych, a także do rozszerzenia zakresu ich prac. Kwestionariusz ankiety będzie dostępny w ponad 25 krajach na całym świecie.

Wszystkie podane przez Państwa informacje będą poufne i nie udostępniane osobom trzecim, zgodnie z wytycznymi Uni Europejskiej Data Protection Directive.

W kwestionariuszu ankiety jest 31 pytań. Uzupełnienie go zajmuje około 10 minut.

Będziemy wdzięczni za Państwa udział w ankiecie i podzieleniem się doświadczeniem i opinią.

Dziękujęmy za współpracę,

Polscy koordynatorzy ankiety B-RAP COLOSS:

Anna Gajda, Ewa Mazur

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych

KPiDW, IMW, SGGW

anna_gajda@sggw.edu.pl

ewa_mazur@sggw.edu.pl

W tej ankiecie jest 31 pytań.
Informacje ogólne
1. Która z poniższych opcji najlepiej opisuje Pana/ią jako pszczelarza?
2. Od ilu lat jest Pan/i pszczelarzem?

3. Która z poniższych opcji najlepiej opisuje Pana/i edukację pszczelarską?

4. Z jakiego powodu został/a Pan/i pszczelarzem?
5. Ile rodzin pszczelich posiada Pan/i obecnie?

6. Które czynniki najlepiej poprawiłyby sytuację zdrowotną Pańskich pszczół?

Proszę wybrać do 3 odpowiedzi. Jeżeli jest więcej pasujących odpowiedzi, to proszę wybrać trzy najważniejsze.

7. Które z niżej wymienionych produktów pszczelich są przez Pana/ią produkowane?

8. Czy oferuje Pan/i usługę zapylania roślin dla rolników, plantatorów, sadowników?

Proszę wybrać jedną opcję.

9. W jaki sposób pozyskuje Pan/i matki pszczele?

10. Jaki procent strat rodzin pszczelich na rok jest dla Pana/ni akceptowalny?

11. Jaki średni poziom strat rodzin pszczelich na rok odnotował/a Pan/i przez ostatnie 5 lat (lub w krótszym czasie, jeżeli posiada Pan/i pszczoły krócej) ?
Sposoby uczenia się i wymiany informacji
12. Czy w pierwszych latach zajmowania się pszczołami pomagał Panu/i mentor (doświadczony pszczelarz)?

13. Czy jest Pan/i członkiem organizacji pszczelarskiej?

14. Z jaką częstotliwością uczestniczy Pan/i w:
Spotkaniach związków/stowarzyszeń pszczelarskich?
Spotkaniach kół/klubów pszczelarskich?
Spotkaniach nieformalnych grup pszczelarskich?
Dyskusjach w mediach społecznościowych i/lub na forach internetowych?
15. Czy uczestniczy Pan/i w konferencjach pszczelarskich, wystawach pszczelarskich?
16. Jeżeli tak, proszę zaznaczyć w jakiego typu wydarzeniach Pan/i uczestniczy.

17. Jak zdobywa Pan/i informacje na temat pszczelarstwa?

Prasa pszczelarska
Książki pszczelarskie
Naukowe artykuły i książki
Popularnonaukowe artykuły i książki
Pszczelarz ekspert
Pański mentor (doświadczony pszczelarz)
Naukowiec
Lekarz weterynarii
Lokalna prasa pszczelarska
Koła, stowarzyszenia pszczelarskie
Ogólnopolskie konferencje, zjazdy
Międzynarodowe konferencje, wystawa (np. Apimondia, Eurbee)
Kontakt z pszczelarzami, naukowcami, lekarzami weterynarii
Nagrane wykłady
Media społecznościowe
Strony internetowe
Newslettery
YouTube
Webinary (internetowa spotkania na żywo)
Podkasty
Programy telewizyjne
18. Jeżeli używa Pan/i mediów społecznościowych, to których najczęściej?

19. Mając do wyboru niżej wymienione opcje, jaki sposób zdobywania informacji na temat pszczelarstwa wybrałby/aby Pan/i?

Proszę wybrać do 3 odpowiedzi. Jeżeli chciałby/aby Pan/i wybrać więcej opcji, proszę zaznaczyć 3 najważniejsze.

20. Na temat których z poniższych zagadnień szukał/a Pan/i informacji w ostatnim roku?

Proszę wybrać do 3 odpowiedzi. Jeżeli szukał/a Pan/i informacji na więcej zagadnień, proszę wybrać 3 najistotniejsze.

21. Jak weryfikuje Pan/i wiarygodność informacji zdobytych z różnych źródeł?

22. Proszę zaznaczyć na ile ufa Pan/i niżej wymienionym źródłom informacji o tematyce pszczelarskiej.

Naukowiec
Specjalista
Mentor (doświadczony pszczelarz)
Lekarz weterynarii
Urzędnik państwowy
Prasa pszczelarska
Książki pszczelarskie
Strony internetowe
Media społecznościowe, fora internetowe
YouTube
23. Czy zna Pan/i naukowca zajmującego się zagadnieniami związanymi z pszczołami w Polsce?
24. Czy zna Pan/i lekarza weterynarii lub zakład leczniczy dla zwierząt zajmujący się pszczołami w Polsce?

25. Czy znał/a Pan/i organizację COLOSS przed wypełnieniem ankiety?

Szczegóły osobowe
26. Proszę podać kraj zamieszkania.
27. Ile ma Pan/i lat?
28. Proszę podać swoją płeć.
29. Czy posiada Pan/i stały dostęp do internetu?

30. Jaki poziom wykształcenia Pan/i posiada?

31. Jeżeli chce Pan/i uzyskać informację o publikacji wyników ankiety i wyraża Pan/i zgodę na kontakt w sprawie ewentualnych dodatkowych pytań, proszę wpisać swój adres e-mail.