Dotazník COLOSS - Zdroje informácií zo včelárstva
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Tento dotazník vypracovala medzinárodná organizácia COLOSS (www.coloss.org), združujúca výskumníkov a poradcov vo včelárstve. Jej poslaním je zlepšovanie podmienok pre včely na celosvetovej úrovni. V rámci organizácie COLOSS pôsobí niekoľko skupín, jedna z nich so skratkou B-RAP (Bridging Research and Practice) sa usiluje efektívnejšie premostiť vedu a poradenstvo s každodennou prácou včelárov.

Cieľom tohto prieskumu je analyzovať, ako by mohli výskumníci a poradcovia čo najlepšie podporovať Vás včelárov. Za týmto účelom kladieme otázky typu: Ako ste začali včeláriť? Aké vzdelávacie aktivity ste absolvovali? Ako komunikujete v rámci včelárskej komunity? Ako a kde získavate informácie? Aký druh školení a kurzov by ste uvítali? Aké problémy Vás vo včelárstve trápia? Ako by podľa Vás mala vyzerať výmena včelárskych informácií v budúcnosti?

Tento prieskum sa uskutočňuje vo viac ako 25 krajinách sveta. Odpovede z jednotlivých jazykových verzií dotazníka využijeme na stanovenie priorít poradenskej a vedeckej práce.

Všetky poskytnuté informácie zostanú prísne dôverné v súlade so Smernicou EÚ o ochrane údajov.

V tomto dotazníku sa nachádza 31 otázok a jeho dokončenie Vám zaberie približne 10 minút. Budeme vďační ak sa s nami podelíte zo svojimi včelárskymi skúsenosťami a znalosťami. Pri väčšine otázok len vyberáte zo zoznamu ponúkaných možností.

Ďakujeme !

v mene skupiny COLOSS B-RAP

národný koordinátor pre Slovensko

doc. Róbert Chlebo

E-mail: robo.chlebo@gmail.com

národný koordinátor pre Česko

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

E-mail: Monitoring.vcely@gmail.com

 

 

V tomto prieskume je 31 otázok.
O Vašom včelárení

1. Ktorá z nasledujúcich možností Vás najlepšie charakterizuje ako včelára?

2. Koľko rokov včelárite?

3. Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje Vaše včelárske vzdelanie?

4. Ktoré z nasledujúcich možností najlepšie vystihujú dôvody prečo ste začali včeláriť?

5. Koľko včelstiev približne máte?

6. Ktoré faktory by podľa Vás najviac pomohli zlepšiť zdravie Vašich včelstiev?

Vyberte najviac tri odpovede. Ak existujú viac ako tri faktory, vyberte tri najdôležitejšie.

7. Ktorý z nasledujúcich včelích produktov vyrábate?

8. Poskytujete zmluvný opeľovací servis poľnohospodárom a ovocinárom?

Vyberte iba jednu z nasledujúcich možností:

9. Ako získavate nové včelie matky?

10. Aký percentuálny podiel úhynov včelstiev považujete vo Vašom včelárení za prijateľný ?

Do číselnej odpovede neuvádzajte prosím znak %

11. Akú úroveň úhynov včelstiev ste v priemere zaznamenali za posledných 5 rokov ?

(alebo kratšie obdobie, ak včelárite menej ako 5 rokov)
Možnosti vzdelávania a výmeny informácií

12. Pomáhal a radil Vám v prvých rokoch včelárenia iný skúsený včelár (mentor) ?

13. Ste členom včelárskej organizácie ?

14. Ako pravidelne sa zúčastňujete na...

... stretnutiach organizovaných včelárskymi organizáciami?
...stretnutiach včelárov v rámci Vašej obce?
...neformálnych stretnutiach včelárov?
...včelárskych diskusiách na sociálnych sieťach?

15. Navštevujete včelárske konferencie a výstavy?

16. Ak áno, na ktorých typoch včelárskych konferencií a výstav sa zúčastňujete?

17. Z akých zdrojov získavate včelárske informácie ?

Včelárske časopisy
Včelárske knihy
Vedecké články
Odborné články
Miestny inštruktor
Váš mentor
Včelárski vedci
Včelárski poradcovia
Regionálna včelárska tlač
Včelárske združenie
Včelárske akcie na národnej úrovni
Medzinárodné včelárske akcie (Apimondia, Apislavia, EurBee a pod.)
Skupiny včelárov, výskumníkov a poradcov
Video prednášky
Sociálne siete
Webové stránky
Noviny
YouTube
Webináre (webové interaktívne semináre)
Podkasty
Televízne programy

18. Ktoré zo sociálnych sietí a médií používate najčastejšie?

19. Ktorý z nasledujúcich zdrojov nových informácií o včelárstve by Vám osobne najlepšie vyhovoval ?

Vyberte najviac tri 3 odpovede. Ak uprednostňujete viac ako tri zdroje, vyberte tri najdôležitejšie.

20. O ktorej z nasledujúcich tém ste hľadali informácie za posledný rok?

Vyberte najviac tri odpovede. Ak ste hľadali informácie o viac ako troch témach, vyberte tri najdôležitejšie.

21. Ako overujete dôveryhodnosť informácií získaných z rôznych zdrojov?

22. Dôverujete nasledujúcim zdrojom informácií o včelárstve?

Výskumníci
Poradcovia
Skúsení včelári
Veterinári
Štátne a vládne inštitúcie
Včelárske časopisy
Včelárske knihy
Internetové stránky
Diskusné skupiny na sociálnych sieťach
YouTube videoklipy

23. Poznáte nejakých slovenských (českých) včelárskych vedcov / výskumníkov ?

24. Poznáte nejakých slovenských (českých) odborných poradcov / veterinárnych lekárov vo včelárstve ?

25. Počuli ste už predtým o organizácií COLOSS?

Demografické údaje

26. Krajina v ktorej žijete:

27. Koľko máte rokov?

28. Pohlavie:

29. Máte pravidelný prístup na internet?

30. Aký najvyšší stupeň formálneho vzdelania ste dosiahli?

31. Ak chcete, môžete nám zanechať svoju e-mailovú adresu, aby sme Vás informovali o výsledku prieskumu: