COLOSS-enkät - Undersökning om kunskapsöverföring
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Organisationen COLOSS (www.coloss.org) är ett internationellt nätverk av forskare och rådgivare inom biodling. Dess namn anger även dess syfte ”Prevention of honey bee COlony LOSSes” (Förebyggande av honungsbiförluster) och dess mål är att förbättra hälsan hos honungsbin på global nivå. Det finns flera arbetsgrupper inom COLOSS, en av dem är B-RAP (Bridging Research and Practice), som betyder ”Överbrygga forskning och praktik”.

Frågorna i enkäten omfattar bland annat följande: Vilken utbildning inom biodling har du och vilken typ av utbildning skulle du vilja ha, vilka typer av biodlarnätverk tillhör du, hur och varifrån får du information om biodling, vilka är de största problemen i din biodling, och vilka frågor ska forskning och rådgivning fokusera på i framtiden?

Undersökning kommer att genomföras i fler än 25 olika länder över hela världen, och resultatet från den kommer att användas som ett av verktygen till att förbättra, utveckla och anpassa forskningen och rådgivningen för framtidens biodlare.

Lämnade uppgifter kommer behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.

Vi är tacksamma för att du delar med dig av din erfarenhet och expertis.

 

Nationella samordnare för Sverige:

Preben Kristiansen, Rådgivare bihälsa, Jordbruksverket
preben.kristiansen@jordbruksverket.se

Lotta Fabricius Kristiansen, RådNu, Sveriges lantbruksuniversitet
lotta.fabricius@slu.se

 

Nationella samordnare för Finland:

Maritta Martikkala, SML
maritta.martikkala@hunaja.net

Det finns 31 frågor i denna enkät.
Om din biodling
1. Vilket av följande alternativ beskriver din biodling bäst?
2. Hur många år har du varit biodlare?
3. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din utbildning inom biodling?
4. Vilka av följande alternativ beskriver bäst anledningen till att du blev biodlare?
5. Ungefär hur många bisamhällen har du?
6. Vilka faktorer tror du främst skulle förbättra dina bisamhällens hälsa? Vänligen välj upp till tre svar. Om du tycker det finns fler faktorer välj de tre viktigaste.
7. Vilka av följande produkter från bisamhället utvinner/producerar du?
8. Erbjuder du pollineringstjänster till landbrukare, fruktodlare och/eller fröproducenter? Vänligen ange endast ett av följande svarsalternativ:
9. Vilket av följande alternativ beskriver bäst hur du skaffar nya drottningar?
10. Hur stora vinterförluster i din biodling anser du är acceptabelt? Ange i procent.
11. Hur har dina vinterförluster varit under de senaste fem åren? Har du varit biodlare kortare tid än fem år ange då för den perioden du haft bin.
Kunskapsinhämtning och kunskapsöverföring
12. Hade du under dina första år som biodlare en mentor (en erfaren biodlare som stöttade dig)?
13. Är du medlem i en biodlarorganisation?
14. Hur ofta deltar du i...
.möten arrangerade av en nationell biodlarorganisation?
.möten i den lokala biodlarförening?
.informella möten med andra biodlare?
.biodlargrupper på sociala medier?
15. Deltar du i biodlarkonferenser och/eller biodlingsutställningar?
16. Om ja, i vilken typ av konferenser och utställningar deltar du?
17. På vilka sätt skaffar du dig information om biodling?
Tidningar om biodling
Biodlingsböcker
Vetenskapliga artiklar och böcker
Populärvetenskapliga artiklar och böcker
Lokala utbildare
Din mentor
Forskare inom biodling
Rådgivare inom biodling
Lokala biodlingstidningar
Biodlarföreningen
Nationella möten/konferenser
Internationella möten/konferenser (t.ex. Apimondia, Eurbee eller liknande)
Nätverk med biodlare, forskare och rådgivare
Videofilm
Sociala medier
Hemsidor
Nyhetsbrev
YouTube
Webbinarier (internetbaserade möten/kurser)
Poddar (podcasts)
TV-program
18. Om du använder dig av sociala medier, vilken källa använder du vanligast?
19. Om du fick välja, hur skulle du FÖREDRA att erhålla ny information/kunskap om biodling? Vänligen välj upp till tre svar. Om du föredrar fler källor välj de tre viktigaste.
20. Inom vilka av följande ämnen sökte du information under det senaste året? Vänligen välj upp till tre svar. Om du har sökt information om fler än tre ämnen välj de tre viktigaste.
21. Hur avgör du om informationen från olika källor är trovärdig eller inte?
22. Hur trovärdig anser du att var och en av följande informationskällor om biodling är?
Forskare
Rådgivare
Erfarna biodlare
Veterinärer
Myndigheter
Tidskrifter om biodling
Biodlingsböcker
Hemsidor
Diskussionsgrupper på sociala medier
YouTube-filmer
23. Känner du till några forskare inom biodling i ditt land?
24. Känner du till några rådgivare inom biodling i ditt land?
25. Kände du till COLOSS innan denna enkätundersökning?
Demografiska frågor
26. I vilket land bor du?
27. Hur gammal är du?
28. Vilket kön identifierar du dig som?
29. Har du regelbundet tillgång till internet?
30. Vilken utbildningsnivå har du? Ange högsta avslutade nivå.
31. Om det är OK för dig att vi kontaktar dig via mejl för eventuellt ytterligare frågor, ange då vänligen din e-postadress här. Då kommer vi även att mejla resultaten av enkätundersökningen direkt till dig.